1

От приложението Webex Calling отидете на Опции , изберете Входящи обаждания и след товаразгънете секцията Пренасочване на обаждания.

2

Изберете една от опциите за препращане на обаждания и след това въведете номера за препращане:

  • Винаги
  • Когато е зает
  • Когато няма отговор
  • Когато не може да се достигне
3

Изберете броя пъти, в които звъни обаждане, преди да бъде препратено.

1

От приложението Webex Calling докоснете , след което изберете Пренасочване на обаждания .

2

Изберете една от опциите за препращане на обаждания и след това въведете номера за препращане:

  • Винаги препращане
  • Препращане към #
  • Пръстен пръски