1

Gå til Alternativer i Webex Calling-appen, velg Innkommende anrop , og utvidderetter delen Viderekobling .

2

Velg ett av alternativene for viderekobling av anrop, og angi deretter viderekoblingsnummeret:

  • Alltid
  • Når det er opptatt
  • Når ikke noe svar
  • Når den ikke kan nås
3

Velg antall ganger en samtale ringer før den videresendes.

1

Trykk i Webex Calling-appen, og velg deretter Viderekobling.

2

Velg ett av alternativene for viderekobling av anrop, og angi deretter viderekoblingsnummeret:

  • Alltid fremover
  • Videresend til #
  • Ringsprut