1

Fra Webex-opkald-appen skal du gå til valgmuligheder, vælge indgående opkaldog derefter udvide afsnittet viderestilling af opkald .

2

Vælg en af valgmulighederne for videresendelse af opkald, og indtast derefter videresendelses nummeret:

  • Altid
  • Når der er optaget
  • Når intet svar
  • Når det ikke er tilgængeligt
3

Vælg det antal gange, der ringes op, før det videresendes.

1

Tryk på i Webex-opkald-appen, og vælg derefter viderestilling af opkald.

2

Vælg en af valgmulighederne for videresendelse af opkald, og indtast derefter videresendelses nummeret:

  • Videresend altid
  • Videresend til #
  • Ringetone