1

V aplikaci Volání Webex přejděte na Možnosti , vyberte Příchozí hovory a pakrozbalte oddíl Přesměrování hovorů.

2

Vyberte jednu z možností přesměrování hovorů a zadejte číslo předávání:

  • Vždy
  • Když je zaneprázdněn
  • Když žádná odpověď
  • Když není dosažitelný
3

Vyberte, kolikrát hovor zazvoní, než bude předán.

1

V aplikaci Volání Webex klepněte na a pak zvolte Přesměrování hovorů .

2

Vyberte jednu z možností přesměrování hovorů a zadejte číslo předávání:

  • Vždy vpřed
  • Přeposlat na #
  • Kruhový splash