1

Gå till Alternativ i Webex Calling-appen, välj Inkommande samtal och expandera avsnittet Samtalskoppling.

2

Välj ett av alternativen för samtalskoppling och ange sedan vidarekopplingsnumret:

  • Alltid
  • Vid upptaget
  • Vid inget svar
  • Vid kan inte nås
3

Välj antalet gånger ett samtal ringer innan det vidarebefordras.

1

Tryck på i Webex Calling-appen och välj Samtalskoppling.

2

Välj ett av alternativen för samtalskoppling och ange sedan vidarekopplingsnumret:

  • Vidarebefordra alltid
  • Vidarebefordra till nr
  • Ring Splash