Glasovne poruke možete da pristupite sa liste za pozivanje ili istorije poziva. Odaberite koji god način želite.

1

Kliknite na dugme "Biraj tablu", a zatim pritisnite taster 1.

2

Kada budete upitani, unesite šifru za prolaz, a zatim sledite uputstva da biste slušali poruke govorne pošte.

Idite na pozive, izaberite govornu poštu, odaberite glasovnu poruku, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj.

Dodirnite , odaberite govornu poštu, izaberite poruku koju želite da slušate, a zatim dodirnite Reprodukuj .

Možete pozvati osobu odavde, samo dodirnite Call.