Du kan få tilgang til talemeldingene fra det numeriske tastaturet eller anropsloggen. Velg hvilken vei du foretrekker.

1

Klikk Numerisk tastatur, og trykk deretter 1.

2

Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet ditt og følger deretter instruksjonene for å lytte til talepostmeldingene dine.

Gå til Anrop, velg Telefonsvarer, velg talemeldingen, og klikk deretter Spill av.

Trykk , velg Telefonsvarer, velg meldingen du vil lytte til, og trykk deretter Spill av .

Du kan ringe personen tilbake herfra, bare trykk Ring .