Du kan komma åt dina röstmeddelanden via knappsatsen eller samtalshistorik. Välj vilket sätt du föredrar.

1

Klicka på Knappsats och tryck sedan på 1.

2

Ange ditt lösenord när du uppmanas till det och följ sedan instruktionerna för att lyssna på dina röstmeddelanden.

Gå till Samtal, välj Röstbrevlåda, välj röstmeddelandet och klicka sedan på Spela upp.

Tryck på , välj Röstbrevlåda, välj meddelandet som du vill lyssna på och tryck sedan på Spela upp.

Du kan ringa upp personen härifrån igen genom att trycka på Ring .