Här är bara några av de samtalsfunktioner som finns nära till hands:

  • Samtalsparkering—Du kan parkera ett aktivt samtal i vänteläge för att sedan återuppta samtalet då du är redo. Om det är ett videosamtal stängs videon av när samtalet är parkerat.

  • Konferenssamtal—du kan prata med flera personer i ett enda samtal. Du kan ringa upp en person som du sedan kan lägga till i samtalet. Om du har flera telefonlinjer kan du kombinera två samtal över två linjer.

  • Samtalsöverföring– du kan överföra ett samtal till någon annan i din organisation. När du överför ett samtal kan du sitta kvar i det ursprungliga samtalet tills den andra personen svarar. På så vis kan du tala privat med den andra personen innan du själv lämnar samtalet.

  • Vidarebefordra samtal– du kan vidarebefordra inkommande samtal till ett annat nummer (till exempel till hemmet eller mobiltelefonen). Du kan vidarebefordra samtal från valfri linje på telefonen till ett annat nummer. Vidarebefordra samtal är specifikt för varje telefonlinje. Om du får ett samtal på en linje som du inte har aktiverat vidarekoppling för ringer det som vanligt.

  • Röstbrevlåda– din samtalshistorik visar hur många röstmeddelanden som väntar. Du kan lyssna på dina meddelanden när som helst från skrivbordet och mobilappen, men skrivbordsappen tillåter dig att nå dem på olika sätt. Du kan också skapa en personlig hälsnings fras och anpassa dina röstbrevlådeinställningar från Webex inställningarna.

  • Stör ej– du informera de som ringer dig om att du är upptagen och inte vill bli störd.

  • Parkera samtal och hämta (endast skrivbordsappen) – du kan parkera ett samtal och återuppta samtalet från en annan enhet.

  • Samtalshistorik – du kan se vem du nyligen lagt till vilket gör det lättare att ringa tillbaka till dem igen om det behövs. Du ser de nummer som du ringt direkt från Webex Calling-appen och Webex Teams. Om någon ringer dig, även om du missar det, kommer du att se samtalet här.

  • BroadWorks Anywhere – om aktiverat på skrivbordet och andra telefoner ringer alla telefoner och enheter när du får ett samtal så du inte missar något om du till exempel inte befinner dig vid ditt skrivbord.

Ljud-/videoinställningar

Du kan välja ut-och inmatningsenheter för headsetet och högtalarna och växla mellan dem beroende på dina ljud- och videobehov. Du kan även välja rington, din videoenhet och videostorlek.