1

Från Webex Calling-appen går du till alternativ, markerar inkommande samtaloch expanderar sedan avsnittet samtals vidarebefordran .

2

Välj ett av alternativen för vidarekoppling av samtal och ange sedan numret för vidarebefordran:

  • Alltid
  • Vid upptaget
  • När inget svar
  • När det inte går att nå
3

Välj hur många gånger ett samtal ska ringas upp innan det skickas.

1

Från Webex Calling-appen trycker du på och väljer sedan vidarekoppling.

2

Välj ett av alternativen för vidarekoppling av samtal och ange sedan numret för vidarebefordran:

  • Vidarebefordra alltid
  • Vidarebefordra till #
  • Inringning av samtal