1

Från Webex Calling-app går du till alternativ, välj inkommande samtaloch utvidga sektionen för vidarebefordra samtal.

2

Välj ett av alternativen för vidarekoppling av samtal och ange vidarebefordra numret:

  • Alltid
  • Vid upptaget
  • Vid inget svar
3

Ange hur många ringtoner som ska gå fram innan samtalet vidarekopplas.

1

Från WebEx Calling-appen trycker du och väljer vidarekoppling.

2

Välj ett av alternativen för vidarekoppling av samtal och ange vidarebefordringsnumret:

  • Vidarebefordra alltid
  • Vidarebefordra till #
  • Ring Splash