Innan du börjar

Du måste känna till personens telefonnummer.

1

Från Webex Calling-appen går du till kontakter > Ny kontakt.


 

Du kan även klicka på .

2

Ange personens kontakt uppgifter och välj sedan Spara.

Nu kan du ringa samtal från Mina kontakter .