Innan du börjar

Du måste känna till personens telefonnummer.

1

Från Webex Callingappen går du till kontakter > , ny kontakt.

2

Ange personens kontaktuppgifter och välj sedan Spara.

Nu kan du ringa samtal från mina kontakter .