Zanim zaczniesz

Musisz znać numer telefonu tej osoby.

1

Z Webex Calling app, przejdź do Łączność > Nowy kontakt.


 

Możesz także kliknąć .

2

Wprowadź dane kontaktowe osoby, a następnie wybierz Zapisać.

Teraz możesz dzwonić z Moje kontakty.