V aplikaci Volání Webex přejděte na Možnosti , vyberte Příchozí hovory a pak zapněte Nerušit.