Här är några av samtalsfunktionerna du har åtkomst till:

  • Samtalsparkering – Du kan parkera ett aktivt samtal och sedan återuppta samtalet när du är redo. Om det är ett videosamtal stängs din video av medan samtalet är parkerat.

  • Konferenssamtal – Du kan prata med flera personer i ett samtal. Du kan ringa en annan person och lägga till personen i samtalet. Om du har flera telefonlinjer kan du delta i två samtal på två linjer.

  • Samtalsöverföring – Du kan överföra ett samtal till någon annan i din organisation. När du överför ett samtal kan du stanna kvar i det ursprungliga samtalet tills den andra personen svarar. På så sätt kan du prata privat med den andra personen innan du lämnar samtalet.

  • Samtalskoppling – Du kan vidarebefordra inkommande samtal till ett av dina andra nummer (till exempel till din hemtelefon eller mobiltelefon). Du kan vidarebefordra samtal från valfri linje på din telefon till ett annat nummer. Samtalskoppling är specifik för telefonlinjen. Om ett samtal når dig på en linje där samtalskoppling inte är aktiverad ringer samtalet som vanligt.

  • Hämta samtal – Du kan flytta ett samtal från din app på en enhet till en annan. Du kan till exempel ta emot ett samtal via mobilappen när du är på väg till jobbet. När du kommer till kontoret kan du hämta samtalet från din mobilapp till skrivbordsappen och fortsätta samtalet där.

  • Röstbrevlåda – I samtalshistoriken ser du hur många röstbrevlådemeddelanden du har. Du kan lyssna på dina meddelanden när som helst från din skrivbords- och mobilapp, men skrivbordsappen ger dig flera olika sätt att komma åt dem. Du kan också skapa en personlig hälsning och anpassa dina röstbrevlådeinställningar från Webex-inställningarna.

  • Stör ej – Du kan visa uppringare att du inte vill bli störd när du är upptagen.

  • Parkera och hämta samtal (endast skrivbordsappen) – Du kan parkera ett samtal och återuppta det på en annan enhet.

  • Samtalshistorik – Du kan se vem du har pratat med nyligen, vilket gör det lättare att ringa dem igen. Du ser nummer som du har ringt direkt från Webex Calling-appen och Webex. Om någon ringer dig ser du samtalet här, även om du inte svarade.

  • Kontor var som helst – Om funktionen är aktiverad på ditt skrivbord och på andra telefoner ringer alla telefoner och enheter när du får ett samtal så att du inte missar ett samtal om du t.ex. lämnar skrivbordet.


Du kan endast logga in på telefontjänsten i en samtalsapp i taget. Du kan till exempel inte logga in på telefontjänsten på Webex Calling-appen och Webex samtidigt. Om du använder Webex Calling-appen och loggar in på Webex blir telefontjänsten i Webex Calling-appen frånkopplad.

Ljud-/videoinställningar

Du kan välja ut- och inmatningsenheter för ditt headset och dina högtalare och växla mellan dem beroende på dina aktuella ljud- och videobehov. Du kan även välja ringsignal, videoenhet och storleken på din video.