Než začnete

Nejprve musíte přidat lidi do seznamu Moje kontakty. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na Přidat někoho do seznamu Mé kontakty.

V aplikaci Webex Volání vyberte Kontakty, vyberte osobu, které chcete volat, a vyberte způsob, jakým chcete volat:

  • Zvukový hovor - pouze hlasový hovor.
  • Video hovor - sdílejte video během hovoru.
  • Volejte z jiného zařízení - Volejte ze svého stolního telefonu nebo jiného zařízení přidruženého k vašemu účtu.