Než začnete

Nejprve musíte přidat lidi do seznamu Moje kontakty. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na Přidat někoho do seznamu Moje kontakty.

V aplikaci Volání Webex vyberte Kontakty, vyberte osobu, které chcete zavolat, a pak vyberte způsob, jakým chcete hovor provést:

  • Zvukový hovor – pouze hlasový hovor.
  • Videohovor – Sdílejte své video během hovoru.
  • Volání z jiného zařízení – Volání z stolního telefonu nebo jiného zařízení přidruženého k vašemu účtu.