Pre nego što počneš

Potrebno je da prvo dodate osobe na listu "Moji kontakti". Pogledajte stavku Dodaj nekoga na listu mojih kontakata ako vam je potrebna pomoć u tome.

Iz aplikacije "Webex pozivanje" izaberite stavku Kontakti , odaberite osobu koju želite da pozovete, a zatim odaberite način na koji želite da obavite poziv:

  • Audio poziv – samo pozovite glas.
  • Video poziv – Delite video zapis tokom poziva.
  • Poziv sa drugog uređaja – Obavite poziv sa svog desk telefona ili nekog drugog uređaja povezanog sa nalogom.