Przed rozpoczęciem

Najpierw musisz dodać osoby do listy Moje kontakty. Zapoznaj się z artykułem Dodaj kogoś do listy Moje kontakty, jeśli potrzebujesz pomocy.

W aplikacji Webex Calling wybierz pozycję Kontakty, wybierz osobę, do którą chcesz zadzwonić, a następnie wybierz sposób nawiązywania połączenia:

  • Połączenie audio — tylko połączenie głosowe.
  • Rozmowa wideo — udostępnianie wideo podczas rozmowy.
  • Połączenie z innego urządzenia — nałamiaj połączenie z telefonu stacjonarnego lub innego urządzenia powiązanego z Twoim kontem.