Başlamadan önce

Kişinin telefon numarasını bilmeniz gerekir.

1

Webex Çağrısı uygulamasından Kişiler > Yeni Kişi'ye gidin.

2

Kişinin kişi bilgilerini girin ve ardından Kaydet'i seçin.

Artık Kişilerim'den çağrı yapabilirsiniz .