1

Докато сте на активно повикване, щракнете върху , след което изберете Park Call .

2

Изберете Използване на разширението ми или въведете разширението, към което искате да паркирате обаждането.

3

Щракнете върху Парк.


 

Или поставете повикването на изчакване, наберете * 68, въведете разширението, наберете #, след което щракнете върху Телефона.

4

За да извлечете обаждането, наберете * 88, въведете разширението, на което е паркирано обаждането, наберете #, след което щракнете върху Телефон.