1

Podczas aktywnego połączenia kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Zaparkuj połączenie.

2

Wybierz opcję Użyj mojego rozszerzenia lub wprowadź rozszerzenie, do którego chcesz zaparkować połączenie.

3

Kliknij przycisk Parkuj.


 

Możesz też wstrzymać połączenie, wybrać * 68, wprowadzić rozszerzenie, wybrać numer #, a następnie kliknąć telefon.

4

Aby odebrać połączenie, wybierz * 88, wprowadź polecenie, na którym połączenie zostało zaparkowane, wybierz #, a następnie kliknij telefon .