1

Podczas aktywnego połączenia kliknij , a następnie wybierz Park Call.

2

Wybierz Użyj mojego rozszerzenia lub wprowadź numer wewnętrzny, na który chcesz zaparkować połączenie.

3

Kliknij Park.


 

Możesz też zawiesić połączenie, wybrać * 68, wprowadzić numer wewnętrzny, wybrać #, a następnie kliknąć Telefon.

4

Aby odzyskać połączenie, wybierz * 88, wprowadź rozszerzenie, na którym połączenie było zaparkowane, wybierz #, a następnie kliknij Telefon.