1

Dok ste u aktivnom pozivu, kliknite , a zatim odaberite Park Call.

2

Odaberite Koristi moje proširenje ili unesite proširenje kojem želite parkirati poziv.

3

Kliknite Park.


 

Ili, stavite poziv na čekanje, birajte * 68, unesite proširenje, birajte #, a zatim kliknite Telefon.

4

Da biste dohvatili poziv, birajte * 88, unesite eksenziju na kojoj je poziv bio parkiran, birajte #, a zatim kliknite Telefon.