1

Dok ste na aktivnom pozivu, kliknite na dugme , a zatim izaberite stavku Poziv u parku.

2

Izaberite koristi moju ekstenziju ili unesite proširenje na koje želite da parkirate poziv.

3

Kliknite na dugme Park.


 

Ili, postavite poziv na čekanje, pozovite * 68, unesite oznaku tipa datoteke, pozovite #, a zatim kliknite na telefon.

4

Da biste preuzeli poziv, pozovite * 88, unesite izuzimanje na kojem je poziv bio parkiran, pozovite #, a zatim izaberite stavku Telefon.