1

Under ett aktivt samtal klickar du på och väljer parkera samtal.

2

Välj Använd min anknytning eller ange den anknytning som du vill parkera samtalet till.

3

Klicka Parkera.


 

Du kan också sätta samtalet i vänteläge, slå * 68, ange anknytningen, ringa # och klicka på telefonen.

4

Om du vill hämta samtalet ringer du * 88, anger den extension som samtalet parkerades på, ring # och klicka på telefon.