1

Välj fler alternativ under ett aktivt samtal och välj sedan överföring.

2

Ange namn, del namn eller telefonnummer till den person som du vill överföra samtalet till och välj personen från Sök resultaten.

3

Du kan välja om du vill prata med den person som du ska överföra samtalet till:

  • Deltog i ljud– tala med den person som du överför samtalet till först, och klicka sedan på genomför överföring.
  • Videosession– ett video samtal med den person som du överför samtalet till först och sedan klickar du på genomför överföring.
  • Överför nu– Överför samtalet direkt utan att tala med den person som du överför samtalet till.

1

Under ett aktivt samtal trycker du på fler alternativ och väljer sedan överför.

2

Ange namn, del namn eller telefonnummer till den person som du vill överföra samtalet till och välj personen från Sök resultaten.

3

Du kan välja om du vill prata med den person som du ska överföra samtalet till:

  • Ring först– prata med den person som du ska överföra samtalet till och tryck sedan på genomför överföring.
  • Överför till– Överför samtalet direkt utan att tala med den person som du överför samtalet till.