От приложението Webex Calling отидете на Опции , изберете Входящи обаждания и след това включете "Не безпокойте".