V aplikaci Webex Volání přejděte na Možnosti, vyberte Příchozí hovory a zapněte možnost Nerušit.