Gå til Alternativer i Webex Calling-appen, velg Innkommende anrop , og slå deretter på Ikke forstyrr.