U aplikaciji Webex pozivi otvorite Mogućnosti, odaberite Dolazni pozivi, a zatim uključite Zabranu ometanja.