Din aplicația Webex Calling, accesați Opțiuni, Selectați Apeluri primite și apoi porniți Nu deranja.