Din aplicația Webex Calling, accesați Opțiuni , selectați Apeluri primite, apoi activați Nu deranjați.