Från Webex Calling-appen går du till alternativ, markerar inkommande samtal och slår sedan på stör ej.