1

Etkin bir çağrıdayken öğesine tıklayıp Çağrıyı Parket'i seçin.

2

Dahili hattımı kullan'ı seçin ya da çağrıyı park etmek istediğiniz dahili hattı girin.

3

Park'a tıklayın.


 

ya da, çağrıyı beklemeye alın *68 kodunu tuşlayın, dahili hattı girin, # simgesini tuşlayın ve ardından Telefon'a tıklayın.

4

Çağrıyı almak için *88 kodunu tuşlayın, çağrının park edildiği dahili hattı girin, # simgesini tuşlayın ve Telefon'a tıklayın.