1

Během hovoru vyberte možnost Podržet.

2

Až budete připraveni na návrat k hovoru, vyberte možnost Zrušit.