1

Během hovoru vyberte Podržet.

2

Až budete připraveni k volání vrátit, vyberte Zadržet.