1

Välj Parkera i ett samtal.

2

Välj Fortsätt när du är redo att återgå till samtalet.