1

Podczas rozmowy wybierz pozycję Wstrzymaj.

2

Gdy wszystko będzie gotowe do powrotu do połączenia, wybierz pozycję Wstrzymaj.