1

Selecteer tijdens een gesprek In de wacht zetten.

2

Wanneer u klaar bent om terug te keren naar het gesprek, selecteert u Uit wacht halen.