1

Bir çağrıdayken Beklemeye Alöğesini seçin.

2

Bir çağrıya dönüş yapmaya hazır olduğunuzda Bekleme durumundan çıkar öğesini seçin.