1

Velg Vent mens du er i en samtale.

2

Når du er klar til å gå tilbake til samtalen, velger du Opphold.