1

Докато сте на повикване, изберете Задържане.

2

Когато сте готови да се върнете към обаждането, изберете Разглаждане.