1

Under et opkald skal du vælge hold.

2

Når du er klar til at vende tilbage til opkaldet, Vælg Fjern spærring.