1

Under ett samtal väljer du Behåll.

2

När du är redo att återgå till samtalet väljer du Unhold.