1

Tijdens een gesprek selecteert u Inwacht.

2

Wanneer u klaar bent om terug te keren naar het gesprek, selecteert u Uit de hand.