Endast samtal som gjorts till och tagits emot på skrivbordstelefoner, analoga telefonadaptrar eller Webex Calling-appen spelas in. Samtal till och från Webex-appen spelas inte in automatiskt.

1

Gå till Webex Calling och välj Pausa inspelning i appen.

2

När du är redo att spela in igen går du till och väljer sedan Återuppta inspelning .


 

Du kan också pausa och återuppta inspelningen från din multiplatformtelefon genom att använda någon av följande metoder:

  • Du kan använda "Pausa"och "Återuppta" på telefonskärmen.

  • Du kan använda följande stjärnkoder:

    1. Om du vill pausa inspelningentrycker du på *48 för att pausa inspelningen och återupptar sedan samtalet.

    2. Om du vill vänta samtalet trycker du på *49 för att återuppta inspelningen och återupptar sedan samtalet.