Endast samtal som görs till och tas emot på Skriv bords telefoner, analoga telefonledningar eller Webex Calling-appen spelas in. Samtal till och från Webex Teams-appen spelas inte upp automatiskt.

1

Från Webex Calling-appen går du till och väljer sedan pausa inspelning.

2

När du är redo att spela in igen går du till och väljer Fortsätt inspelning.


 

Du kan också pausa och återuppta inspelningen från din multiplattforms telefon med hjälp av någon av följande metoder:

  • Du kan använda softkeys PAUSE och Fortsätt på din telefon visning.

  • Du kan använda följande stjärn koder:

    1. Parkera samtalet, tryck * 48 för att pausa inspelningen och återuppta samtalet.

    2. Parkera samtalet, tryck * 49 för att återuppta inspelningen och återuppta samtalet.