Vi vill vara säkra på att du känner till de större uppdateringar som görs tillgängliga i Webex Calling.

Juni

11 juni 2024

Etablerings-API:er: Förbättringar av Microsoft Teams-integrering

Tillhandahålla offentligt API för följande:

 • För att aktivera synkronisering av Webex Calling Presence med Microsoft Teams-klienten.

 • Dölj fönstret Webex-appen i Microsoft Teams-klienten.

Mer information finns i Konfigurera Microsoft Teams för Webex Calling och Konfigurera för att dölja Webex-appfönstret för Microsoft Teams-användare.

8 juni 2024

Webex Calling har stöd för Eleveo som samtalsinspelningsleverantör

Webex Calling har nu stöd för Eleveo som en samtalsinspelningsleverantör för organisationer som är värdbaserade i Europa-regionen. Eleveo är en molnbaserad röstinspelningslösning som erbjuder efterlevnadsförmåga.

Mer information finns i Hantera samtalsinspelning för Webex Calling-användare och Aktivera samtalsinspelning för en organisation.

Maj

30 maj 2024

Stöd för anknytningslängd på upp till 10 siffror

Förlänga stödet för den maximala anknytningslängden i Webex Calling från sex siffror till 10 siffror.

Mer information finns i följande:

28 maj 2024

Förbättrat timeout-värdet för återuppringningsfunktionen i samtalsköer

Med den här uppdateringen ökas tidsgränsen för bekräftelse av svar med återuppringning till 15 sekunder från det aktuella värdet på 5 sekunder.

Mer information finns i inställningarna för Redigera återuppringning i artikeln Webex Customer Experience Essential.

22 maj 2024

Webex Calling med molnansluten PSTN-leverantör i Indien

Cisco har samarbetat med Tata Communications Limited (TCL) för att ge kunder i Indien möjlighet att välja molnPSTN. Webex Calling från Tata Communications integrerar Webex Calling med molnPSTN-tjänster för att tillhandahålla en komplett telefonilösning för kunder i Indien. Denna lösning överensstämmer med Indiens telekombestämmelser.

Mer information finns i Webex Calling med molnansluten PSTN-leverantör i Indien

Inspelning av Webex-samtal

Webex Calling introducerar inbyggd samtalsinspelning med hjälp av den robusta inspelningsfunktionen på Webex-plattformen. Samtalsinspelning ingår i Webex Calling och Webex grossisterbjudanden. Webex-samtalsinspelning ger organisationer möjlighet att välja lagringsplats på platsnivå för att uppfylla sina krav på datalagring.

Den här lösningen säkerställer att inspelningar krypteras under transit och i viloläge för ökad säkerhet. Inspelningslösningen erbjuder alternativ för att hantera inspelningsfel, fortsätta med samtalet eller avsluta samtalet. Administratörer kan hantera åtkomst till slutanvändare så att de kan visa, hämta eller ta bort inspelningar. Använd den förbättrade Control Hub eller User Hub för att komma åt inspelningsinformationen för administratörer och slutanvändare. Den här lösningen erbjuder webhooks för program för att hämta inspelningshändelser och API:er för att hantera inspelningarna.

Mer information finns i dessa artiklar:

Integrering av Webex Calling och Thousand Eyes Endpoint Agent

Vi erbjuder nu korsstartsfunktioner i Thousand Eyes-programmet för detaljerad nätverksanalys med datainsamling minut för minut i Control Hub. Den här funktionen underlättar en administratör med förbättrad förmåga att identifiera och felsöka problem relaterade till samtalsstatus och mediekvalitet.

Mer information finns i Integrera TusenÖgon med felsökning i Control Hub.

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro för att stödja inköp till dessa länder:

 • Algeriet

 • Azerbajdzjan

 • Benin

 • Bosnien och Hercegovina

 • Montenegro

 • Republiken Nordmakedonien

 • Serbien

 • Sri Lanka

 • Tunisien

Mer information finns i Var är Webex tillgängligt? och Nummerplaner per land

15 maj 2024

Medieplats i Förenade Arabemiraten

Tillkännager lanseringen av den senaste Webex Calling-mediepunkten i (PoP) i Förenade Arabemiraten. Alla nya platser kan använda den här mediapo för förbättrad samtalskvalitet för kunder i regionen.

Mer information finns i datacenterplatser för Webex Calling

10 maj 2024

Tillhandahålla API: Förbättringar av enhetskonfiguration

Lägga till stöd för inställningar per enhetslinjenyckeltilldelningar, enhetsdetaljer, komprimeringsinställningar, hämtning av IP-adress och återuppbyggnad av telefoner i API för enhetskonfiguration på Webex för utvecklare-plattformen

Mer information finns i Webex för utvecklare

08 maj 2024

Begränsa arbetsledarfunktioner till samtalskösamtal

Den här funktionen begränsar arbetsledarens funktioner som tyst övervakning, tränare, bryt in och ta endast över till agentens samtal från samtalskön.

Agenter i Wrapping-statusen tar inte emot samtal från samtalskön

Samtalsköagenter som är i Wrapping-statusen visas inte med samtalen från kön.

Mer information finns i Webex Customer Experience Essentials och Webex Customer Experience Basic

03 maj 2024

Administratörshanterad policy för användartelefonstatus, samtalshämtning och inbrytning

Den här funktionen förbättrar användarens samtalssekretess. Det stärker också samtalssäkerheten genom att ge administratörer kontroll för att övervaka samtalsnärvaro, samtalsdelegation och inbrytning av en användare.

Mer information finns i Konfigurera sekretess för linjestatusövervakning, dirigerad samtalshämtning och inbrytning.

April

29 april 2024

Introducera indikationen för PSTN-leverantör i Webex Calling detaljerad samtalshistorik-rapport

Rapporteringen av detaljerad samtalshistorik för Webex Calling har nu stöd för följande nya CDR-fält för att hjälpa kunder att identifiera PSTN Carrier-relaterade uppgifter.

 • Landets PSTN-reglerade enhet

 • Visningsnamn på PSTN-leverantören för Webex Calling (kan vara Cisco Calling Plans (Cisco PSTN) eller molnanslutet PSTN-leverantör)

 • Ett ORG-UUID för PSTN-leverantören

Mer information finns i Webex Calling-rapporter för din samtalshistorik och Webex Calling-rapporter API för detaljerad samtalshistorik

Hantera slutanvändaråtkomst till samtalsinställningar

Administratörer kan använda Control Hub för att tillåta eller inaktivera vissa samtalstjänster från slutanvändarkonfigurationen som är tillgänglig i User Hub och Webex-appen.

Mer information finns i Visa eller dölj Webex Calling-funktioner i User Hub och Webex-appen.

20 april 2024

Expansion av Cisco Calling Plan till Nya Zeeland

Stödet för Cisco Calling Plans utökas till Nya Zeeland. Som administratör kan du beställa nya PSTN-nummer eller portera befintliga nummer med hjälp av Ciscos samtalsplaner.

Mer information finns i Kom igång med Ciscos samtalsplaner

18 april 2024

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Tadzjikistan

 • Liberia

 • Sierra Leone

 • Salomonöarna

 • Malawi

 • Sudan

 • Zimbabwe

 • Aruba

 • Curaçao

Mer information finns i Var är Webex tillgängligt? och Nummerplaner per land

16 april 2024

Att introducera viktiga Webex-kundupplevelse

Ett erbjudande som är utformat för att tillgodose viktiga behov av kundengagemang för organisationer av alla storlekar, med fokus på att stärka team utanför kontaktcentret. Med dedikerad agent- och arbetsledarfunktion inbyggd i Webex-appen ger Webex Customer Experience Essentials alla anställda de verktyg de behöver för att engagera kunder och eliminera kommunikationssilos.

Du kan komma åt vyn Customer Experience från Control Hub

Visning av agent- och arbetsledare i Webex-appen

Mer information finns i följande artiklar:

10 april 2024

Förbättra samtidig routningstyp för prioritetsbaserad samtalsfördelning av samtalsköer

Administratören kan nu tillämpa en förbättrad samtalsomkopplingstyp för samtalsköer när samtal har hoppats till agenter. Med den här funktionen visas alla obesvarade samtal till den tillgängliga agenten innan andra samtal i kön dirigeras. Den här prioriteringen säkerställer att inkommande samtal till en samtalskö presenteras för agenter i ordningen för deras ankomst.

Mer information finns i Förbättra samtalskön samtidigt med samtalsdistribution för hoppade samtal.

8 april 2024

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling förbättrar sin närvaro med stöd utan geo och avgiftsfritt för dessa länder:

 • Spanien
 • Luxemburg
 • Schweiz
 • Indien
 • Finland

Mer information finns i Nummerplaner per land och Stöd för avgiftsfria och icke-geografiska nummer för Webex Calling

4 april 2024

Ange en tillfällig lösenkod för röstbrevlåda

Administratören kan ställa in ett tillfälligt röstbrevlådelösenord för en användare eller virtuell linje med hjälp av:

 • Control Hub
 • Etablerings-API
 • CSV(endast användare)

Mer information finns i Konfigurera och hantera inställningar för röstbrevlåda för en Webex Calling-användare

2 april 2024

Tillåt att en användare flyttar från en plats till en annan och behåller telefonnumret

Med den här funktionen kan en administratör flytta en användare från en plats till en annan och flytta telefonnumret.

Mer information finns i Flytta användare från en plats till en annan

27 mars 2024

Främja arbetsytans licens till professionell licensförmåga

Administratörer kan nu tilldela en professionell licens till en arbetsyta. Du kan uppgradera en befintlig licens för arbetsyta (Common Area) till professionell. Uppgraderingen ger en arbetsyta med funktionerna i en professionell licens utan att behöva köpa en ny licens.

Mer information om funktioner som stöds finns i följande artiklar:

26 mars 2024

Stöd för ny standardlicens för Webex Calling

Standardlicens ger en ny Webex Calling-licens med mindre funktionalitet än professionella Webex Calling. Detta riktar sig till standardanvändare som endast kräver en enda enhet eller en mjuk klient.


 

Standardlicensen är för närvarande tillgänglig i USA. Standardlicensen för andra regioner är tillgänglig i faser.

Mer information finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.

25 mars 2024

Tilldela arbetsytelicens till en specifik prenumeration

Du måste nu ange en Webex Calling-prenumeration för att koppla enheten till arbetsytan.

När du använder Migrera företagstelefoner till multiplattformsprogram (MPP) hämtar du den senaste enhetsmallen från verktyget innan du laddar upp en CSV.

Mer information finns i Migrera telefonen till Webex Calling

20 mars 2024

Förbättringar av enhetshantering

Webex-partner från tredje part kan nu utföra den molnbaserade konfigurationen av fjärranslutna Webex Calling enheter. Med Control Hub kan enhetsadministratörer starta om för att välja lösningspartner för att konfigurera Webex Calling-enheter.

Mer information finns i Partnerhanterade enheter för Webex och Lägg till din partnerhanterade enhet

18 mars 2024

Få åtkomst till arbetsytans licens via Control Hub och API för att visa licensanvändning

För att skapa en arbetsyta används idag en licens för det gemensamma området utan att behöva välja en prenumeration. Detta begränsar associeringen av en specifik arbetsytelicens med en viss prenumeration och spårning av arbetsytetens licensförbrukning.

Med den här funktionen kan administratörer tilldela arbetsytelicens till en specifik prenumeration och visa användningen av arbetsytelicens i Control Hub. Du kan även tilldela arbetsytans licens med ett API från utvecklare.webex.com. Den här funktionen är fördelaktig för kunder med flera prenumerationer som vill härleda licensanvändningen för en specifik prenumeration.

Mer information finns i Konfigurera och hantera Webex Calling-enheter och Lägg till din kundhanterade enhet

08 mars 2024

Tillhandahålla API: Samtalsinställningar för virtuella linjer

API-stöd har lagts till för att ändra alla inställningar för den virtuella linjen. Mer information finns här: Webex för utvecklare

01 mars 2024

Förbättrat förhandsgranskningsläge för Cisco 8875 flikvy

Den här funktionen förbättrar förhandsgranskningsläget för 8875-telefonen i flödena Konfigurera layout. 8875-telefonen är en pekskärmsenhet som inte har några fysiska linjeknappar och dess skärm är organiserad i en flikvy. Nu visas flikvyn 8875 i förhandsgranskningsläget för att anpassa sig till telefonens visningslayout.

Mer information finns i Konfigurera layouter för Cisco MPP-enheter i Control Hub.

Februari

29 februari 2024

Uppdaterade fält för samtal och uppringda nummer i den detaljerade samtalsrapporten

Följande fält för samtalsinformation representerar för närvarande platsens huvudnummer:

 • De uppringda numren för samtal från Webex Calling till lokaler

 • Samtal- och dirigeringsnummer för samtal från lokaler till Webex Calling

De uppdaterade fälten samlar nu in de faktiska samtals-, uppringda- eller omdirigeringsnumren i stället för platsnumret.

Mer information finns i Webex Calling-rapporten för detaljerad samtalshistorik

Expansion av marknaden för Webex Calling

Webex Calling utökar sin närvaro i Marocko.

Mer information finns i Var är Webex tillgängligt?

26 februari 2024

Konfigurera aviseringar om samtalshämtning i Webex-appen och MPP-enheter för samtalshämtningsgrupper

Den här funktionen aktiverar aviseringar på Webex-appen och MPP-enheter när det finns inkommande samtal för medlemmar i en samtalshämtningsgrupp. Kundadministratörer kan skapa en samtalshämtningsgrupp i Control Hub och välja olika alternativ för att få avisering för gruppen. Beroende på den här inställningen får Webex Calling-användare en avisering om sina klienter när ett samtal kommer in för någon medlem i hämtningsgruppen. Användare kan sedan besvara samtalet från en popup-aviseringsskål på Webex-appklienten med den programstyrda knappen på MPP-enheterna eller ringa upp befintlig funktionsåtkomstkod (FAC).

Mer information finns i Förbättra teamarbete med hjälp av samtalshämtningsgrupp.

22 februari 2024

Val av inringar-ID-nummer

Den här funktionen ger dig möjlighet att välja ett externt inringar-ID-nummer när du ringer ett utgående samtal. Användaren kan välja att använda sitt eget direktlinjenummer, platsnummer, samtalskönummer eller svarsgruppsnummer baserat på samtalets syfte. Administratören kan definiera tillgängliga nummer för val av externt inringar-ID.


 

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för Webex-appen på mobil.

Mer information finns i följande artiklar:

21 februari 2024

Uppdatera om visning av samtalsleverantörer i Control Hub

Du kan nu se samtalsleverantörerna och deras tillhörande erbjudanden i Control Hub. Den här nya vyn gör det möjligt för kunder och partner att förstå den geografiska täckningen för samtalsleverantörer för slutanvändarnummer tillsammans med tjänst, avgiftsfria och icke-geografiska nummer.

Mer information finns i Kom igång med Ciscos samtalsplaner

13 februari 2024

Konfigurera aviseringar om samtalshämtning i Webex-appklienter för samtalshämtningsgrupper

Den här funktionen aktiverar aviseringar i Webex-appen när det finns inkommande samtal för medlemmar i en samtalssvarsgrupp. Kundadministratörer kan skapa en samtalshämtningsgrupp i Control Hub och välja olika alternativ för att få avisering för gruppen. Beroende på den här inställningen får Webex Calling-användare en avisering om sina klienter när ett samtal kommer in för någon medlem i hämtningsgruppen. Användare kan sedan besvara samtalet från en popup-aviseringsskål på Webex-appklienten.

Mer information finns i Förbättra teamarbete med hjälp av samtalshämtningsgrupp.

Webex Go med AT&T

Webex Go med AT&T integrerar Webex Calling med AT&T-nätverket för att leverera en oöverträffad mobilitetsupplevelse. Webex Go med AT&T utökar samtalsfunktionerna för Webex i företagsklass till AT&T-tillhandahållna dataplaner och mobiltelefoner. Med den här funktionen kan du använda ett enda företagstelefonnummer som din identitet för all Webex-kommunikation. Du kan ringa och ta emot samtal med hjälp av mobiltelefonens inbyggda uppringare och hålla kontakten på farten. Alla samtal dirigeras genom det säkra, snabba och pålitliga 5G-nätverket AT&T, vilket hjälper dig att uppleva tydlig ljudkvalitet när du ringer och tar emot samtal på din mobila enhet.

Mer information finns i följande:

7 februari 2024

Stöd för Cisco Voice Gateway VG410 ATA i Webex Calling

Webex Calling har stöd för Cisco Voice Gateway VG410 ATA-enheter. Mer information finns i Enheter som stöds för Webex Calling.

1 februari 2024

Automatisk etablering av E911-plats

Den här funktionen introducerar Aktivera automatisk platskonfiguration i E911-portalen i Control Hub. Med den här växlingen kan du skapa E911-tjänsten för alla byggnader och platser i USA eller Kanada.

Mer information finns i Förbättrade nödsamtal för Webex Calling.

Januari

31 januari 2024

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Kosovo

 • Sydsudan

 • Liechtenstein

Mer information finns i Var finns Webex tillgängligt? .

Förbättringar av migreringsverktyg för Webex Calling

Webex Calling-migreringsverktyget innehåller förbättringar för migrering av kortnummer- och autoassistentfunktionerna från Unified Communication Manager.

Mer information finns i Migrering av enheter och funktioner från Cisco Unified Communications Manager (UCM) till Webex Calling Multi Tenant

Tillhandahålla migrering från Unified Communication Manager till Webex Calling Migrations Insights

Insikter om migrering av Webex Calling innehåller följande rapporter:

 • FeatureUsageBasedDeviceeligibility Report.csv

 • FunktionsanvändningMedSenastAnvändningsdatum Report.csv

 • UserWorksapceLastcsv

 • AnvändeRapport.csv

Mer information finns i Migrationsinsikter.

26 januari 2024

Lägga till ytterligare granskningsloggar för administratörsaktiviteter via Control Hub

Den här funktionen tillhandahåller registrering av granskningshändelser för alla etableringshändelser som är relaterade till Webex Calling. Webex Calling adresser som registrerar etableringshändelser för administratörsaktiviteter via etablerings-API:er. Den här begäran spårar händelser i administratörsgranskningsloggar för att ge en granskningsspår för händelsen, de ändringar som gjorts och de resurser som påverkas.

Mer information finns i Granska administratörens aktivitetsloggning i Control Hub.

25 januari 2024

Tillhandahålla API: Virtuella linjer

Lägga till API-stöd för att skapa, ta bort och ändra inställningar för virtuella linjer. Mer information finns i Webex för utvecklare.

23 januari 2024

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Afghanistan

 • Albanien

 • Armenien

 • Kazakstan

 • Kirgizistan

 • Moldavien

 • Uzbekistan

Mer information finns i Var finns Webex tillgängligt? .

13 januari 2024

Event API-stöd för företagstext

Cisco Calling Plan-kunder i USA och Kanada som har aktiverat Business Texting kan nu arbeta med tredjepartsleverantörer för att arkivera efterlevnad för Business Texting.

Mer information finns i API Changelog.

9 januari 2024

Förbättrad Singlewire-integrering för Webex Calling, inklusive gruppstöd

Förenklar konfiguration och distribution för Singlewire på Webex Calling-plattformen och tillhandahåller en mekanism för att driva en partiell konfiguration till Singlewire-servern för att hjälpa till med tillhandahållande på plats av Singlewire.

Mer information finns i Konfigurera och ändra enhetsinställningar i Webex Calling

Supportlinjetilldelningar på MPP-expansionsmodulen (KEM)

Använd den här funktionen för att mappa linjer som tilldelats MPP-enheten till linjeknappar på MPP-expansionsmodulen (KEM).


 

BEKEM stöder inte att lägga till nya linjer på KEM.

Mer information finns i Konfigurera layouter för Cisco MPP-enheter i Control Hub.

December

13 december 2023

Starta Webex Attendant-konsolen

Introducerar Webex Attendant Console, som är en modern användarupplevelse för operatörer och receptionister. Den här webbbaserade klienten integreras sömlöst i Webex-appen.

Webex Attendant Console tillhandahåller följande:

 • En omfattande deltagarupplevelse

 • Deltagare har synlighet i inkommande samtal, samtal som väntar, samtalsköer, parkerade samtal, närvaroinformation, samtalskontrollfunktioner och KPI:er för nyckelsamtal.

Mer information finns i Kom igång med assistentkonsolen. Se dokumentet Vanliga frågor om Webex Receptionist Client Support för att få information om ändringarna i receptionist-klienten.

November

29 november 2023

Ytterligare funktionsstöd för platsadministratör

Platsadministratörer kan nu konfigurera ytterligare funktioner som meddelandearkiv, parkerad musik, agentrapport för samtalskö och virtuellt anknytningsintervall.

Mer information finns i Administration av delegatplats .

Fältet med upptagetlampa (BLF) Meddelande om hämtning i Webex-appen

Med den här funktionen kan Webex Calling användare övervaka linjestatus för en annan användare och få aviseringar i sin Webex-app om inkommande samtal till den övervakade linjen. Det här meddelandet är användbart för scenarier för dirigerad samtalshämtning där samtalsanvändare kan besvara samtal som kommer till sin kollegas telefonlinje om de inte är tillgängliga. Användare kan använda popup-fönstret för att besvara inkommande samtal i Webex-appen.

Mer information finns i Övervaka andra användares linjestatus och samtalsparkeringsanknytningar.

28 november 2023

Webex Events API-stöd för Webex Calling CDR:er

Integrera efterlevnadsverktyg från tredje part med Webex Events API och konsumera Webex Calling Call Events för eDiscovery och arkival.

27 november 2023

Tillhandahålla API: DECT-enheter

Lägga till stöd för att skapa DECT-nätverk, basstationer och handenheter med API. Mer information finns i Webex för utvecklare.

16 november 2023

Inställningar för chef och chef assistent i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i Control Hub

Administratörer kan konfigurera en användare som chef eller chefsassistent i Control Hub direkt, utan att korsstarta till samtalsanvändarportalen.

Mer information finns i Konfigurera chefs- eller chefsassistenttjänster för användare

15 november 2023

Tillämpa extern åtkomstkod för PSTN-samtal

Webex Calling-administratörer kan aktivera en konfigurationsknapp som kräver att Webex Calling-användare ringer siffran för utgående samtal innan de ringer externa samtal.

Mer information finns i Konfigurera din Webex Calling-nummerplan.

7 november 2023

Åtgärdat ett problem med KPI för besvarade samtal i instrumentpanelen för detaljerad samtalshistorik i Webex Calling-analys

Vi har släppt en korrigering till KPI för besvarade samtal i instrumentpanelen Detaljerad samtalshistorik i Webex Calling-analyser. För användare på mobila enheter räknas inte den extra aviseringsposten som inkluderades när samtalet besvarades mot det totala antalet poster. Den här ändringen kan orsaka en liten justering av KPI för besvarade samtal.

1 november 2023

Stöd för övervakad linje visas på sekundära enheter.

Visa övervakade linjer baserat på linjeknappmallar för sekundära enheter utöver den primära enheten.

Mer information finns i Övervaka andra användares linjestatus och samtalsparkeringsanknytningar, Konfigurera layouter för Cisco MPP-enheter i Control Hub, Konfigurera och hantera linjeknappstilldelningar i Control Hub och Konfigurera och ändra enhetsinställningar i Webex Calling.

Oktober

31 oktober 2023

Webex Go med AT&T

Webex Go med AT&T integrerar Webex Calling med AT&T-nätverket för att leverera en oöverträffad mobilitetsupplevelse. Webex Go med AT&T utökar samtalsfunktionerna för Webex i företagsklass till AT&T-tillhandahållna dataplaner och mobiltelefoner via ett enda företagstelefonnummer som blir din identitet för all Webex-kommunikation. Du kan ringa och ta emot samtal med mobiltelefonens inbyggda uppringare och hålla kontakten på farten. Alla samtal dirigeras via AT&T:s säkra, snabba och pålitliga nationella 5G-nätverk som ger tydlig ljudkvalitet när du ringer och tar emot samtal på din mobila enhet.

Användarinställningar i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i Control Hub

Administratörer kan konfigurera följande användarinställningar i Control Hub direkt utan att korsstarta till samtalsanvändarportalen.

 • Samtidig ringning

 • SNR

 • Sekretess för anslutna linjer-ID för omdirigerade samtal

 • Hotell

 • Tidszon för virtuell linje

Mer information finns i Konfigurera samtidig ringning för användare, Konfigurera unikt nåbart nummer (kontor var som helst), Ange alternativ för inringar-ID för användare och arbetsytor, Hotelling i Control Hub och Stöd för flera linjer i Webex Calling med virtuella linjer.

Tillhandahålla migrering från Unified Communication Manager till Webex Calling Migrations Insights

Generera rapporter om Unified Communication Manager-användare, enhetsbehörigheter, enhetspoolnummer och andra data som används i tekniska beslut och affärsbeslut när du förbereder en migrering till Webex Calling.

Mer information finns i Migrationsinsikter.

Betydande företagsnummer kan nu visas i Control Hub

Om prefix för platsdirigering har konfigurerats för en organisation visar Control Hub nu ESN (Enterprise Significant Number) som består av platsens dirigeringsprefix och användaranknytningen, snarare än bara användarens anknytning

Mer information finns i Konfigurera din Webex Calling-nummerplan och Hantera telefonnummer i Control Hub

Om du tar bort enheter återställs enheten till aktiveringsläget

När en enhet tas bort Webex Calling en fabriksåterställning av enheten, vilket återställer enheten till ett aktiveringsläge. Enheten är redo för en ny aktiveringsbegäran.

Mer information finns i Fabriksåterställning av dina Webex Calling-multiplattformstelefoner, Ta bort en enhet, Ta bort en användare från din organisation i Control Hub och Lägg till delade enheter och tjänster på en arbetsyta (Ta bort en arbetsyta)

30 oktober 2023

Avsluta Webex Calling-engagemang och kvalitetsrapporter

Webex Calling Engagement och Quality-rapporter kommer att gå i pension den 1 december 2023. Du kan använda den nya mediakvalitetsrapporten för Webex Calling för att få information om samtalskvalitet och användning av samtalsanslutningar.

Nya fält i detaljerad rapport om samtalshistorik för Webex Calling

Rapporten Detaljerad samtalshistorik för Webex Calling har uppdaterats med följande fält:

 • Ringningsvaraktighet

 • Versionstid

 • Svarsindikator

 • Slutligt lokalt sessions-ID

 • Slutligt ID för fjärrsession

Dessa nya fält hjälper till att bättre hjälpa kunder genom att peka ut när en samtalsöverföring skedde, vilket du sedan kan använda för att exemplifiera relevanta poster lättare för att hitta nödvändig information.

Nya API-parametrar i Webex Calling detaljerad samtalshistorikrapport

Rapporten Detaljerad samtalshistorik för Webex Calling uppdateras med följande API-parametrar:

 • Ringningsvaraktighet

 • Versionstid

 • Svarsindikator

 • Slutligt lokalt sessions-ID

 • Slutligt ID för fjärrsession

Mer information finns i Webex Calling detaljerade samtalshistorik-rapporter och Webex Calling API-parametrar

Förbättringar av migreringsverktyg för Unified Communications Manager till Webex Calling

Förbättringar av migreringsverktyget inkluderar hämtning av enheter, identifiering av enhetsbehörighet och masstillägg av enheter. Dessutom har verktyget nu stöd för att skapa samtalsköer och sökgrupper från Unified Communications Manager-data.

Mer information finns i Migreringsenheter, samtalskö och svarsgrupp.

27 oktober 2023

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Kamerun

 • Måttstockar

 • Irak

 • Moçambique

 • Turkmenistan

 • Tanzania

 • Uganda

 • Zambia

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

API för att söka efter en enhet med MAC-adress

Webex Calling-användare kan söka efter enheter efter MAC-adress i developer.webex.com.

18 oktober 2023

Legal Hold och eDiscovery för Webex Calling

Genom eDiscovery Search och Extraction kan du bevara Webex Calling CDR:er med Legal Hold. Du behöver ett Pro Pack-tillägg för Legal Hold.

Genom eDiscovery Search och Extraction kan du söka efter Webex Calling-CDR:er och inkludera i eDiscovery-rapporterna. Du behöver ett Pro Pack-tillägg för att söka efter efterlevnadsdata tidigare än 90 dagar.

Mer information finns i Se till att Webex Calling-innehåll efterlevs, Hantera efterlevnadsdata för laglig lagring, Förstå e och Pro Pack For Control Hub

11 oktober 2023

Cisco-samtalsplaner erbjuder inkommande avgiftsfria tjänster

Inkommande avgiftsfria tjänster är nu tillgänglig som en del av Ciscos samtalsplaner i USA och Kanada. Använd den här tjänsten för både Webex Calling och Webex Contact Center.

Varje inkommande avgiftsfritt nummer kommer med 250 inkommande minuter och övergångar debiteras per minut. Befintliga prenumerationer ändras för att aktivera beställning och portering av inkommande avgiftsfria nummer. Beställ eller portnummer i Control Hub precis som standardtelefonnummer.

Mer information finns i Kom igång med Ciscos samtalsplaner, faktura för Cisco-samtalsplaner, nummerpolicyn för Cisco-samtalsplaner och stöd för avgiftsfria och icke-geografiska nummer för Webex Calling

9 oktober 2023

Stöd för massuppdateringar av samtalsscheman

Att uppdatera scheman på flera platser är för närvarande en tröttsam och manuell process. Den här funktionen har stöd för att tillämpa ett schema på flera platser samtidigt.

Mer information finns i Skapa och konfigurera ett schema i Control Hub

4 oktober 2023

Tillåt anknytningssamtal mellan Webex Calling-platser

Webex Calling-administratörer kan konfigurera en policy för att avgöra om användare kan ringa anknytningsnummer för att nå individer på olika platser. Det här alternativet är aktiverat som standard. Lämna alternativet aktiverat om du inte har dubbla anknytningar på olika platser. Om det finns dubbla anknytningar på olika platser ska du inaktivera det här alternativet. När detta är inaktiverat måste uppringare ringa företagets betydande nummer (routningsprefix + anknytning) för att nå användare på andra platser.

Mer information finns i Konfigurera din Webex Calling-nummerplan.

September

25 september 2023

Stöd för väntemusik på användarnivå

Musik i vänteläge är för närvarande tillgänglig på platser där alla användare som är en del av platsen ärver musiken. Med den här funktionen kan administratörer tillhandahålla musik i vänteläge för enskilda användare.

Mer information finns i Konfigurera inställningar för väntemusik från Control Hub

22 september 2023

Alla samtalsinställningar i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i användarhubben (den nya slutanvändarportalen)

För att ge en intuitiv och förenklad upplevelse har vi integrerat alla samtalsinställningar, som finns tillgängliga i samtalsanvändarportalen, i en ny enhetlig portal som heter User Hub. Användare kan komma åt och konfigurera följande samtalsinställningar via användarhubben.


 

Cross-launch-upplevelsen till samtalsanvändarportalen från settings.webex.com kommer snart att tas bort.

20 september 2023

Webex Calling webbplats och samlokalisering av lokal gateway

Den här funktionen möjliggör samtidig drift (sambostämning) av Webex Calling-webbplatsöverlevnad och lokal gateway på en enda IOS-XE-plattform. Administratören registrerar en gateway i Control Hub som en ”SGW” (gateway för webbplatsöverlevnad) och konfigurerar sedan den som en lokal gateway under vanlig molnansluten drift och som en gateway för webbplatsöverlevnad under ett WAN-avbrott (eller molnavbrott). Detta minskar den totala ägandekostnaden avsevärt för slutkunden och sparar även administrativa omkostnader eftersom endast en gateway konfigureras och hanteras.

Mer information finns i Samlokalisering av lokal gateway och webbplatsöverlevnad på Cisco IOS-hanterade gateways

14 september 2023

Vissa användarinställningar i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i Control Hub

Administratörer kan konfigurera följande användarinställningar i Control Hub direkt utan att korsstarta till samtalsanvändarportalen.

 • Prioritetsavisering

 • Ringning i följd

 • Ta emot samtal selektivt

 • Avvisa samtal selektivt

 • Vidarekoppla samtal selektivt

Mer information finns i Konfigurera prioritetsvarning för användare, Konfigurera sekventiell ring för användare, Konfigurera selektiv samtalsacceptans för användare, Konfigurera selektiv samtalsavvisning för användare och Konfigurera selektiv vidarekoppling av samtal för användare..

12 september 2023

Stöd för DECT-enheter från tredje part

Den här funktionen lägger till stöd för enheter från tredje part för Yealink DECT-modeller som W63B, W56B, W60B och W70B.

Mer information finns i Enheter som stöds för Webex Calling.

11 september 2023

Aktivera stöd för fast programvara för MPP-telefoner

Den här funktionen hjälper dig att själv hantera uppgraderingar av den fasta programvaran för MPP med hjälp av Control Hub. Med den här funktionen kan du:

 • Testa tidiga versioner av den fasta programvaran för MPP.

 • Kontrollera produktionslanseringen av den fasta programvaran för MPP på kanalen för den fasta programvaran för MPP

Mer information finns i kanaler för uppgradering av MPP-programvara

9 september 2023

Tjänsteförfrågningar i Control Hub för operativ assistans för dedikerad instans dag 0

Du kan skapa en tjänstebegäran för att få servicehjälp för DNS-inträde och brandväggsuppdatering för att konfigurera en dedikerad instans.

Mer information finns i Hur du ställer upp en tjänstebegäran

7 september 2023

Ytterligare språk som stöds för transkription av röstbrevlåda

Utöka stödet för röstbrevlådetranskription till franska, tyska och spanska, utöver det engelska språket.

Mer information finns i Röstbrevlådeavskrift för Webex Calling

5 september 2023

Tillåt endast anknytningsanvändare att flytta från en plats till en annan

Administratören kan flytta användare (både användare som ringer och som inte ringer) från en plats till en annan utan att påverka deras identitet samt inställningar för samtal och röstbrevlåda.

Mer information finns i Flytta användare från en plats till en annan.

Augusti

31 augusti 2023

Tillhandahålla API: Enhetsaktivering

Lägga till stöd för att aktivera enheter via API för enhetsaktivering i Webex för utvecklare-plattformen.

Mer information finns i Webex för utvecklare.

Tillhandahålla API: Linjeknappmallar för enhetskonfiguration

Lägga till stöd för enhetskonfigurationens API för att hantera linjeknappsmallar i Webex för utvecklare-plattformen.

Mer information finns i Webex för utvecklare.

16 augusti 2023

Nya fält för samtals-ID i rapporten Detaljerad samtalshistorik

Lägga till följande fält för samtal-ID i rapporten för detaljerad samtalshistorik för att hjälpa dig att korrelera mellan ursprungs- och avslutande samtalsposter:

 • ID för lokalt samtal

 • ID för fjärrsamtal

 • ID för nätverkssamtal

 • ID för relaterat samtal

 • Användarnummer

 • Samtalsresultat

 • Orsak till samtalsresultat

Mer information finns i avsnittet för rapporten Detaljerad samtalshistorik i Rapporter för din portfölj för samarbete i molnet.

11 augusti 2023

Kvalitetsrapport för Webex Calling

Du har nu tillgång till måttverktyg för mediakvalitet för samtalsgrenar, t.ex. ljudjitter, förlust av videopaket, vilken anslutning som har använts och mycket mer i rapporten om mediakvalitet i Webex Calling.

Mer information finns i avsnittet Samtalsmediakvalitetsrapport i Rapporter för din molnsamarbetsportfölj och Felsöka Webex Calling-mediekvalitet i Control Hub.

Nya globala filter i Detaljerad analys av samtalshistorik

Lägga till följande globala filter i avsnittet Detaljerad samtalshistorik för samtalsanalyser:

 • Användarnamn

 • E-post

 • Typ av slutpunkt

 • Enhetstyp

Mer information finns i avsnittet för rapporten Detaljerad samtalshistorik i Rapporter för din portfölj för samarbete i molnet.

9 augusti 2023

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Papua Nya Guinea

 • Östtimor

 • Vanuatu

 • Guyana

 • Fiji

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

Vissa användarinställningar i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i Control Hub

Administratörer kan konfigurera följande användarinställningar i Control Hub direkt utan att korsstarta till samtalsanvändarportalen.

 • Scheman

 • Samtalsavisering

Mer information finns i Skapa scheman för samtalsinställningar och Aktivera samtalsavisering för användare.

7 augusti 2023

Samtalsinspelning på virtuella linjer

Med samtalsinspelning på virtuella linjer kan du spela in samtal på virtuella linjer. Alla konversationer på de virtuella linjerna spelas in och sparas för senare användning. Med den här funktionen kan du föra register över viktiga affärskonversationer, övervaka kundinteraktioner och säkerställa efterlevnad av branschregler.

Mer information finns i Hantera samtalsinspelning för användare i Webex Calling.

1 augusti 2023

Lägg till Polycom Sound Station IP 5000, 6000 i Webex Calling

Webex Calling har nu stöd för att lägga till Polycom-ljudstation IP 5000 och 6000 som Cisco-hanterad enhet i Control Hub.

Mer information finns i Enheter som stöds för Webex Calling

Juli

31 juli 2023

Förbättring till anpassad kontaktgruppslista

Med Webex Calling kan du nu lägga till platsfunktioner som sökgrupp i listan över anpassade kontaktgrupper. Listan visas i receptionistklienten.

Mer information finns i Webex för utvecklare

28 juli 2023

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro i Bangladesh.

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

26 juli 2023

Förbättringar av Webex Calling API-dokumentationsstruktur

Omorganiserade Webex Calling API-dokumentationen för att tillverkarens användarvänlighet ska bli enklare. Vi har också lagt till innehåll för att informera utvecklare om förändringar, kända problem och nya verktyg som hjälper till att bygga anpassade lösningar med hjälp av dessa API:er.

Mer information finns i Webex för utvecklare

24 juli 2023

Vissa användarinställningar i samtalsanvändarportalen är tillgängliga i Control Hub

Administratörer kan konfigurera följande användarinställningar i Control Hub direkt utan att korsstarta till samtalsanvändarportalen.

 • Stör ej

 • Anonym samtalsavvisning

 • Tidszon för samtal för användare och arbetsyta

Mer information finns i Aktivera stör inte användare, Förhindra användare från att få anonyma samtal och Ändra tidszon för användare och arbetsytenheter.

19 juli 2023

Samtalsöverföring och visuell röstbrevlåda in Webex Calling för Chrome

Som en Webex Calling för Chrome-användare kan du överföra samtal med hjälp av alternativen för konsultöverföring och blindöverföring. Med dessa alternativ kan du överföra samtal till dina medarbetare eller dina mobila enheter.

Webex Calling för Chrome erbjuder även visuell röstbrevlåda. Om röstbrevlådan är aktiverad för dig på Webex Calling för Chrome-klienten med hjälp av indikatorn meddelande väntar kan du se de röstmeddelanden som du har tagit emot. Du kan också lyssna på dina meddelanden eller se en avskrift av röstbrevlådan när som helst från klienten.

Mer information finns i Webex Calling för Chrome och Webex Calling för | Chrome.

17 juli 2023

API för att välja önskad enhet för samtalshantering

I och med den ökade användningen av Webex-klienter och hybridarbetsmiljöer är det önskvärt för slutanvändarna att välja vilken enhet de föredrar för att hantera API-baserad samtalshantering. Den här funktionen ger administratören eller slutanvändaren möjlighet att välja vilken enhet som ska användas för autosvar och tvångssvar med fjärrkontroll.

Firmware 12.0.2 för Cisco MPP

Den nya fasta programvaran har stöd för följande funktioner:

 1. Stöd för Hot Desking-funktioner88xx stationära IP-telefoner.

 2. Nya funktionsknappar för att ta bort deltagare från deltagarlistan i den tillfälliga konferensfunktionen.

 3. Nya funktionsknappar i ett Webex-möte för att lista deltagare, stänga av/slå på ljudet för sig själv (88xx endast utom Cisco 8875)

14 juli 2023

Samtalsinspelningsmeddelanden för överensstämmelse

Webex Calling stöder nu uppspelning av ”efterlevnadsmeddelanden” för samtalsinspelning. Detta kan aktiveras för inkommande samtal från PSTN, utgående samtal till PSTN eller båda. Genom att aktivera den här funktionen spelar Webex Calling upp ett efterlevnadsmeddelande för att säkerställa att PSTN-parten är medveten om att samtalet kan spelas in. När den här funktionen är aktiverad åsidosätts meddelandet på användarnivå. När samtalet överförs, hämtas eller konferenseras hör PSTN-parten inte flera meddelanden för samtalsinspelning. Meddelandet på användarnivå uppgraderas för att spela upp endast för PSTN-samtal, endast interna samtal eller båda. Den här ändringen hjälper kunder som inte vill ha meddelanden för interna samtal att minimera antalet meddelanden som spelas upp under samtalet.

Mer information finns i Hantera samtalsinspelning för Webex Calling.

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Kambodja

 • Haiti

 • Demokratiska folkrepubliken Laos

 • Mongoliet

Ändra platsprenumerations-ID

Administratörer kan nu flytta platser mellan prenumerationer med en samtalslicens från en avstängd prenumeration till en aktiv utan att nå supportteamet.

Mer information finns i Ändra platsprenumeration för Ciscos samtalsplaner från Control Hub.

Den 10 juli 2023

Nya meddelandealternativ för autoassistent

Nu kan administratörer överföra meddelanden för användning med sina Webex Calling -autoassistenter. När den har överförts kan administratörer välja de meddelanden som krävs under konfigurationen av autoassistent i Control Hub.

Mer information finns i Hantera autoassistenter i Control Hub

7 juli 2023

API etablering: Informationsarkiv

Lägga till stöd för administratörer för att skapa en pool på organisationsnivå med meddelanden och media. Mer information finns i Lagringsplats för meddelanden.

3 juli 2023

Webex Calling Marknadsexpansion

Webex Calling utökar sin närvaro i följande länder:

 • Bhutan

 • Myanmar/Burma

 • Nepal

Du kan nu sälja och distribuera Webex Calling i dessa länder:

 • Angola

 • Kenya

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

Juni

30 juni 2023

Webex Calling Platsadministratör

Webex Calling låter dig utse platsspecifika administratörer för Webex Calling tjänster. Kundadministratörer kan utse platsadministratörer för att hantera många plats- och användarfunktioner baserat på platsens omfattning.

Mer information finns i Administration av delegatplats .

Kvalitetsinsikter för Webex Calling administratörer

Hjälper administratörer att få insikter om kvalitetsproblemen i dessa scenarier samt möjlig lösning:

 • Inget media flödar genom samtalen

 • Det gick inte att upprätta optimering av mediesökväg.

Mer information finns i Webex Calling i Control Hub

27 juni 2023

Webex Calling Hot-desking-stöd för MPP 8875

Den här funktionen integrerar samtalsfunktionerna i Webex Hot Desking-funktionen för MPP-enheter. Med en MPP som tilldelats en arbetsyta aktiverad för hot desking kan användaren förvärva den här enheten som sin personliga enhet. I hot-desked är användarens funktioner för Webex Meetings och Webex Calling tillgängliga på den här enheten. Den här funktionen uppdaterar Webex Hot-desking-funktionen så att MPP-enheter får funktioner för möten och samtal.

Mer information finns i Konfigurera Hot Desking och Logga in på en delad telefon (Hot Desking) .

Visa agentinstrumentpanel för samtalsköer

Med den här funktionen kan en administratör se alla agenter som tillhör samtalsköerna och deras status. Administratörer kan ändra Delta/Av delta status för agenter från samtalskön.

Mer information finns i Hantera samtalsköagenter .

5 juni 2023

Receptionist-klienten har nu stöd för titel och mobil för Webex Calling

Receptionistklienten visar nu titel och mobilnummer för Active Directory -kunder (eller liknande molnkatalogtjänst).

Maj

24 maj 2023

Förbättrad överlevnadsförmåga för Webex Calling instans

Under ett nätverksavbrott eller molnavbrott som hindrar användare på platsen från att ansluta till Webex Calling instans tar Noden för förbättrad överlevnadsförmåga ansvaret för samtalsdirigeringen. Under hela avbrottet bearbetar noden för förbättrad överlevnadsförmåga alla interna samtal, PSTN-samtal och nödsamtal för användare på den filial som har avbrottet.

Mer information finns i Förbättrad överlevnad för Webex Calling Dedicated Instance.

17 maj 2023

Tillhandahålla API: Enhetsaktivering

Lägga till stöd för enhetsaktivering. Med det här API :et kan administratörer lägga till eller ta bort Webex Calling enheter för Webex Calling användare och -platser.

Mer information finns i Samtalsinställningar för enhet

13 maj 2023

Webex Calling stöder CallCabinet som leverantör av samtalsinspelning

Webex Calling stöder flera samtalsinspelningsleverantörer för en enda organisation. CallCabinet stöds nu leverantör av samtalsinspelning Webex Calling . CallCabinet stöds för organisationer som är värdar i USA. Stödet för CallCabinet som inspelningsleverantör för andra regioner sker stegvis.

CallCabinet är en molnbaserad röstinspelningslösning som erbjuder framtidssäker efterlevnad och nästa generations konversationsanalys med anpassad Business Intelligence-rapportering och automatisering av kvalitetssäkring. Nästa generations AI driver den här lösningen och använder specialiserade maskininlärningsalgoritmer för att leverera oöverträffad affärsintelligens i realtid. CallCabinet erbjuder obegränsat lagringsutrymme i molnet eller möjlighet att flytta inspelningarna till kundens lokala lagringsutrymme. Beställ den här inspelningslösningen via Cisco Commerce Workspace (CCW).

Mer information finns i Hantera samtalsinspelning för Webex Calling användare och aktivera samtalsinspelning för en organisation .

9 maj 2023

Skräppostskydd för Webex Calling – Blockera samtal (användarblockering)

Webex Calling användare och administratörer kan blockera skräppost-, telefonförsäljnings- och trakasseringssamtal från PSTN-samtal genom att blockera deras nummer. Webex Calling administratörer kan blockera nummer från Control Hub. Webex Calling användare kan blockera nummer från Webex-appen och Cisco -enheter.

Mer information finns i Blockera inkommande skräppostsamtal och Webex-appen| Blockera samtal .

3 maj 2023

Supervisor-filter för att visa Agentstatistik

Administratörer kan använda filtret för arbetsledare för att titta på statistiken för agenter som hanteras av en specifik arbetsledare i Samtalsköagenter . Hämta filtrerad data och dela med arbetsledaren.

Gå till Analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj för mer information.

2 maj 2023

Optimera massförfrågningar i CSV

Optimera funktionen för CSV-export och -import för att stödja uppdatering av enskilda fält för användare över en plats eller organisation.

Mer information finns i Hantera användarens samtalsdata .

Hot Desking för samtal på MPP- och Room OS-enheter

Stöder Hot Desking-funktionen för Webex Calling på MPP- och Room-OS-enheter.

Mer information finns i Matris med stöd för Webex Calling -funktioner

Stöd för aviseringsarkiv

Administratörer kan nu skapa en pool med meddelanden på organisationsnivå. Du kan senare göra dessa meddelanden tillgängliga för Webex Calling tjänster, till exempel:

 • Hälsningar för autoassistent

 • Hälsningar för samtalskö

 • Väntemusik

 • Slutanvändarmeddelanden som röstbrevlåda

Mer information finns i Hantera meddelandearkiv .

Stöd för Bring your own keys (BYOK) och Hybrid Data Security (HDS) in Webex Calling

Funktionerna BYOK och HDS är nu tillgängliga för säker säkerhet Webex Calling användardata inklusive röstmeddelanden, avskrifter av röstbrevlåda och faxmeddelanden. För att aktivera de här avancerade säkerhetsfunktionerna behöver du tillägget Pro Pack för Control Hub och en administratörskonfiguration. Utan BYOK- och HDS-konfigurationen (eller Pro Pack) kan du säkra användardata med Cisco nycklar. Webex Key Management System (KMS) hanterar Cisco nycklarna för att förbättra säkerheten och sekretessen för Webex som standard.

Mer information finns i Hantera din egen kundhuvudnyckel och Webex Hybrid-datasäkerhet .

April

29 april 2023

UC-profil och samtalsbeteende ingår nu i samtalsmallen

Inställningarna för samtalsbeteende och UC-profil kan nu konfigureras i gruppmallen, vilket gör det möjligt att konfigurera lokala samtalsinställningar i grupper inom en organisation.

Obs! Inställningarna för samtalsbeteende och UC-profil läggs till i gruppmallen och tas bort från bulk-CSV. Hämta en ny CSV-fil (utan dessa fält) för att undvika att stöta på ett fel.

Mer information finns i Konfigurera samtalsbeteende och Lägg till flera användare i Control Hub med CSV-mallen .

Anknytningar visas nu på användarens kontaktkort

Med den här funktionen kan företagsanvändare se den tilldelade anknytningen för alla uppringande användare i systemet. Tidigare fanns det fall där anknytningen inte visades.

Mer information finns i Ange samtalsalternativ för användare av Webex-appen .

28 april 2023

Stöd för hotellvärd för användare och Alltid vidarekoppling av samtal för arbetsytor

Du kan nu aktivera hotellvärdar på Webex Calling Professional-licensen. Den här funktionen har även stöd för att aktivera samtalskoppling på arbetsytor i Control Hub och på enheten.

Mer information finns i Hotell i Control Hub och Konfigurera samtalskoppling för användare och arbetsytor .

27 april 2023

Möjlighet att återställa Webex Calling tjänsten när den tas bort

Om administratörerna av misstag tar bort samtalslicenser för en användare kan administratören tilldela licensen på nytt inom 10 dagar för att etablera befintliga tjänster. Om administratören av misstag tar bort hela samtalsprenumerationen har administratören 10 dagar på sig att återställa tjänsten innan den permanent tar bort alla samtalskonfigurationer.

Mer information finns i Återställ avbruten prenumeration .

26 april 2023

Aktivera alternativet Autosvar för receptionist-klienten

Receptionistklienten har inte stöd för autosvarsfunktionen. Med den här funktionen kan receptionistklienten slå på eller av autosvarsalternativet för utgående och inkommande samtal. Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i USA och Kanada.

Mer information finns i Kom igång med din receptionistklient .

17 april 2023

Stöd för frågor på hebreiska Webex Calling

Med stöd för hebreiska kan kunder i Israel och användare som ringer dem få en lokal upplevelse.

Mer information finns i Språk som Webex stöder .

16 april 2023

Stöd för förbättrade funktioner för Poly- och Yealink-enheter

Lägger till följande funktionsstöd för Poly-enheter som redan är certifierade för Webex Calling :

 • Hotell

 • N-vägssamtal

 • Verkställande och verkställande assistent

 • Samtalsinspelning

 • Samtalskö

 • Kortnummer för lokal enhet

Mer information finns i Stöd för Poly och Yealink i Webex Calling

11 april 2023

Stöd för Webex Calling API

Du kan nu komma åt Webex Calling API:er som använder serviceappar. För att börja använda tjänsteapparna, se Använda Webex Service Apps .

4 april 2023

Webex Calling stöder flera inspelningsleverantörer

Webex Calling stöder flera samtalsinspelningsleverantörer för en enda organisation. Imagicle stöds nu leverantör av samtalsinspelning Webex Calling . Imagicle stöds i USA. Stödet för Imagicle som samtalsinspelningsleverantör för andra regioner sker stegvis.

Imagicle är en molnbaserad röstinspelningslösning som erbjuder kompatibel röstinspelning med analystranskriptioner och sentimentanalys. Imagicle erbjuder obegränsat lagringsutrymme på Imagicle Cloud eller möjligheten att flytta inspelningarna till kundens lokala lagringsutrymme som tillval. Om du vill beställa Imagicle-licenser för samtalsinspelning använder du Cisco Commerce Workspace (CCW). Administratörer kan nu välja inspelningsleverantör på organisationsnivå eller välja inspelningsleverantör för en specifik plats.

Mer information finns i Hantera samtalsinspelning för Webex Calling användare och Aktivera samtalsinspelning för en organisation

Mars

31 mars 2023

Webex Calling för Chrome

Den här utgåvan erbjuder alla funktioner och stöd för de funktioner som fanns tillgängliga i förhandsgranskningsversionen.

Mer information finns i Webex Calling för Chrome Versionsinformation och Webex Calling för Chrome .|

22 mars 2023

Stöd för Webex Calling Hot Desking för 8875

Den här funktionen integrerar samtalsfunktionerna i Webex Hot-desking-funktionen för MPP 8875-enheter. En MPP 8875 som är tilldelad en arbetsyta som är aktiverad för Hot Desking gör att användaren kan hämta den här enheten som sin personliga enhet. Vid heta skrivbord är användarens Webex Meetings- och Webex Calling-funktioner tillgängliga på den här enheten.

Mer information finns i Konfigurera Hot Desking och Använda en delad skrivbordstelefon (Hot Desking) .

21 mars 2023

Stöd för enhetlig samtalshistorik på MPP-enheter för arbetsytor

För närvarande är alla MPP-enheter inställda på att använda samtalshistorik i Webex, men arbetsytor med MPP har inte åtkomst till samtalshistorik i Webex. MPP-enheter måste veta när de är tilldelade till Workspace-instanser och för att kunna använda lokal samtalshistorik.

Mer information finns i Webex-funktioner tillgängliga på Cisco MPP-enheter .

17 mars 2023

Webex Meetings integrering i MPP 8800-serien

Den här funktionen integrerar telefoner i MPP 8800-serien med Webex Meetings funktioner. Vi presenterar dessa Webex Meetings funktioner på MPP:

 • Möjlighet att delta i Webex Meeting via MPP genom att klicka på knappen Delta i möte.

 • Möjlighet att delta i ett möte från mötesmenyn när som helst under pågående möte.

 • Inaktivera telefonifunktioner som parkera, konferens och överföra under ett möte.

 • Möjlighet att visa mötesdeltagare.

Mer information finns i Cisco videotelefon 8875 .

5 mars 2023

Platsfiltrering för enheter i Control Hub

Den här funktionen förbättrar den administrativa upplevelsen avsevärt för Webex Calling . Det tillåter filtrering av fliken Enheter efter Webex Calling Plats.

2 mars 2023

Stöd för flera linjer in Webex Calling med virtuella linjer

I dagens multitasking-miljö kan strömanvändare som Contact Center-agenter behöva kommunicera på flera linjer. Stöd för flera linjer på Webex Calling gör det möjligt för användare att ringa och ta emot samtal med olika nummer, vilket gör det möjligt för användare att hantera sin dag på ett effektivt sätt. Användare kan se alla linjer som har tilldelats deras enheter på ett och samma ställe. Konfigurera samtalsinställningar för varje linje, till exempel kan varje linje ha sitt unika inringar-ID och röstbrevlåda med indikering för meddelande väntar. Aktivera virtuella linjer Webex Calling administratörer för att skapa linjer utan att kräva licens, användar-ID eller e-postadress. Du kan tilldela dessa linjer till användarens enheter och Webex-appen som flerlinjefunktion.

Mer information finns i Stöd för flera linjer i Webex Calling med virtuella linjer .

Aktivera konfiguration av Flera linjer över Webex Calling platser

Webex Calling administratörer kan konfigurera delade linjer och virtuella linjer på användarens enheter och Webex-appen för andra platser än användarens hemplats. När ett samtal ringas genom att linjen väljs dirigeras samtalet från PSTN-anslutning till den plats där numret hör hemma.

Mer information finns i Konfiguration av delade linjer och virtuella linjer på olika platser

Webex Calling stöder virtuella anknytningsintervall

Virtuella anknytningsintervall förenklar konfigurationen för att integrera med telefonisystem från tredje part. Det gör det möjligt att definiera mappningen med ett antal nummer samt prefixa och dirigera numren till det PSTN som är kopplat till platsen.

Mer information finns i Konfiguration av virtuell anknytning i Control Hub .

Februari

28 februari 2023

Webex koncept för platser

Webex introducerar ett nytt organisationskoncept för plats som fungerar i alla Webex-tjänster. Webex-administratörer kan tilldela användare och arbetsytor till platser och använda dessa platser för att organisera sin övergripande organisation. För specifika Webex-tjänster kan de använda platser för att koppla specifika inställningar. Den här funktionen lanseras i etapper för olika regioner.

Förbättra Webex Calling CDR med ytterligare fält

Den detaljerade samtalsrapporten i Control Hub har nu nya fält. Det gör att kunder kan göra djupare analyser av sina samtalsdata från Webex Calling . Det tillåter även tredje parter att förbättra sina Webex Calling analys- och rapportintegreringar.

Här är en lista över nya fält som har lagts till:

 1. Slaget nummer

 2. Avgivande part

 3. Omdirigerar nummer

 4. Plats eller webbplats-UUID

 5. Avdelningens UUID

 6. Överföringsrelaterat samtals-ID

 7. Behörighetskod

Mer information finns i Rapporter för din Cloud Collaboration Portfolio

21 februari 2023

Webbplatsens överlevnadsförmåga för Webex Calling

Den här funktionen säkerställer att ditt företag alltid kan nås, även om nätverksanslutning till Webex bryter. Webbplatsöverlevnad använder en router i ditt lokala nätverk som en överlevnadsgateway, med möjlighet att tillhandahålla en reservsamtalstjänst till slutpunkter på plats. Även om nätverksanslutning hindrar dig från att nå Webex kan slutpunkter på plats fortfarande ringa och ta emot samtal via Survivability Gateway.

Den här funktionen kan samlokaliseras med Unified SRST för Unified Communications Manager. Slutpunkter från båda systemen kan registrera sig till samma gateway, kan ringa varandra och kan använda en gemensam PSTN-trunk under ett avbrott.

Mer information finns i Webbplatsens överlevnadsförmåga för Webex Calling .

9 februari 2023

Administration av CSV: Call Park

Lägga till stöd för samtalsparkering via CSV från Control Hub . Den här funktionen är tillgänglig för partners och kunder.

Mer information finns i Samtalsparkering i Control Hub .

2 februari 2023

Stöd för katalogtjänst för Dedicated Instance

Med den här funktionen kan du synkronisera och hantera användare från molnet till lokal eller moln UC-infrastruktur som Cisco Unified Communications Manager och Cisco Unity Connection med Webex Calling Dedikerad katalogtjänst för instanser. Under synkroniseringen importerar systemet en lista över användare och associerade användardata från Azure Active Directory (eller en liknande molnkatalogtjänst) till Webex Identity Service.

Mer information finns i Katalogtjänststöd för dedikerad instans .

Januari

31 januari 2023

Receptionist-klienten har nu stöd för att skapa anpassade grupper via API

En ny uppsättning API:er gör det möjligt att skapa anpassade grupper som Receptionist-klienten kan använda för att snabbt bearbeta och hantera samtal för din organisation.

Mer information finns i här .

Användarsynkronisering från Control Hub till dedikerad instans (sydbunden synkronisering)

Den här funktionen ger följande:

 1. Stöd för molnbaserad LDAP-integrering (Azure) för Control Hub

 2. Användare som synkroniseras från lokal AD till Control Hub via Directory Sync eller från moln LDAP, kan synkroniseras till dedikerad instans.

30 januari 2023

Integrering av Webex-samtal med Microsoft Teams för Dedicated Instance

Kör smidigt dedikerade instanssamtal i Microsoft Teams utan att störa ditt arbetsflöde eller växla mellan program.

Mer information finns i Webex-samtalsintegrering med Microsoft Teams för dedikerad instans .

27 januari 2023

Begränsning av skräppostskydd: Blockera inkommande samtal

Webex Calling administratörer kan använda Control Hub för att blockera skräppost, telefonförsäljare och trakasserier från PSTN-samtal.

Mer information finns i Konfigurera samtalsblockeringslista .

23 januari 2023

Webex Gateway Management via Control Hub

Den här funktionen ger en förenklad process för introduktion och hantering av Cisco IOS XE-gatewayar från Control Hub . Gatewayhanteringsanslutningen upprätthåller en anslutning mellan Control Hub och gatewayen, som låter dig övervaka gatewaystatus och utföra underhållsuppgifter från Control Hub . Den här funktionen ger följande fördelar:

 • Förenklad etablering av gatewaytjänster

 • Förenklat underhåll av gateway från Control Hub gränssnittet

 • Minskat beroende av Cisco TAC

Mer information finns i Registrera Cisco IOS -hanterade gatewayar till Webex Cloud , Tilldela tjänster till hanterade gatewayar , och Validera Cisco lokala gatewaykonfiguration via Control Hub .

19 januari 2023

Samtalsbryggning för användare på delad linje som visas

Användare med delat samtals utseende kan brygga till ett aktivt samtal som är på samma delade linje som visas. Användare på MPP-enheten kan använda en programmerbar funktionsknapp för att brygga till ett samtal från den delade linje som visas. I Webex-appen kan användare använda funktionsaktiveringskoden (FAC) för att brygga in i samtalet.

Mer information finns i Visning av delad linje som visas för Webex-appen , Konfigurera dina Webex Calling funktioner , och Delade linjer på din multiplattformstelefon .

17 januari 2023

Förbättrad upplevelse av samtalsparkeringsfunktionen i Webex Calling

Förbättringar av funktionen för samtalsparkering gör att administratörer kan lägga till anknytningar för samtalsparkering som parkeringsdestinationer i en samtalsparkeringsgrupp. Den här funktionen förenklar upplevelsen av samtalsparkering eftersom användare inte behöver komma ihåg anknytningen för samtalsparkering för att parkera ett samtal. De kan använda Grupppark alternativ på båda skrivbordstelefonerna och Webex-appen för att parkera samtalet.

Mer information finns i Samtalsparkering i Control Hub .

12 januari 2023

Förbättringar av ad hoc-konferenser (3-vägssamtal).

Webex Calling administratörer kan definiera ad hoc-konferensbeteende när konferensvärden lämnar konferensen. När du aktiverar den här inställningen fortsätter konferensen när värden hoppar ur konferensen och lämnar andra deltagare. När den här inställningen inaktiveras avbryts konferensen när värden lämnar.

Mer information finns i Kontrollera avslutning av ad hoc-konferens .

8 januari 2023

Stöd Stör ej-synkronisering (Stör ej) i dedikerad instans

Om du behöver tid att fokusera på en uppgift eller behöver tid från jobbet aktiverar du Stör ej via Webex-appen eller via telefonen för att pausa samtals- och meddelandeaviseringar. När en användare aktiverar Stör ej på telefonen integreras detta tillstånd med användarens Webex-app. Därför pausar det här alternativet samtals- och meddelandeaviseringar. När du är redo kan användaren inaktivera Stör ej från antingen Webex-appen eller telefonen. När alternativet Stör ej inaktiveras återupptas samtals- och meddelandeaviseringar på alla enheter.

December

16 december 2022

Ribbon Core SBC-stöd för Webex Calling Lokal gateway

Gränsstyrenheter för Ribbon Core Session har validerats för användning med Webex Calling som godkända lokala gatewayar (LGW) för lokalt PSTN.

Mer information finns i avsnittet om support för tredjeparts-SBC i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Webex Calling .

Stöd för anpassade linjeetiketter för Webex Calling enhet och Webex-appen

Du kan nu använda anpassad radtext för radetiketter på MPP-enheter och Webex-appen.

Mer information finns i Konfigurera och hantera Webex Calling enheter .

Förbättra introduktionsupplevelsen för enhetsmigrering

Starta migreringen av den fasta programvaran antingen från flödet för att lägga till enheter eller migreringsflödet för enheter. Du kan även aktivera migreringslicensen MPP och senare ombord för att Webex Calling .

Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling .

9 december 2022

Stöd för delad linje som visas i Webex-appen

Den här funktionen tillåter Control Hub administratören för att tilldela delade linjer till slutanvändarens Webex-app, för att tillhandahålla följande funktioner:

 • Stöd för ett fast antal tilldelningsbara linjer i Webex-appen.

 • Möjlighet att etablera andra användares linje som delad linje som visas i Webex-appen (som i MPP-telefon).

Mer information finns i Visning av delad linje som visas för Webex-appen .

Stöd för synkronisering av samtalsnärvaro i dedikerad instans

Med den här funktionen synkroniseras din skrivbordstelefon samtalsstatus med Webex-appen, vilket gör att dina medarbetare kan se status för din skrivbordstelefon i sin Webex-app. När du är i ett aktivt samtal ändras din presence-status till ”På samtal”. Denna status ändras tillbaka till tillgänglig när ditt samtal avslutas.

Mer information finns i Synkronisering av samtalsnärvaro i dedikerad instans.

Organisationsinställningar för Webex Calling

Administratörer kräver Webex API -funktion för att hämta eller ändra inställningar i en kunds organisation. Detta API tillåter partneradministratörer att läsa, skriva och ändra Webex Calling inställningar för en viss organisation.

Klicka på för mer information här .

8 december 2022

Identifiera omdirigering av samtal från samtalskö, samtalsgrupp, Exec-Assistent

Med den här funktionen kan användare av Webex-appen titta på samtalshistoriken och skilja inkommande samtal från samtalsgruppen och samtalsköerna. Chefer och assistenter kan använda funktionen Exec-Assistent i Webex-appen för att visa samtalshistoriken och identifiera om ett inkommande samtal besvarades av en chef eller en assistent.

6 december 2022

Webex Calling för Chrome (förhandsgranskning)

Webex Calling för Chrome ger användare åtkomst till Webex Calling direkt från webbläsaren Chrome, utan att behöva ha ett separat skrivbordsprogram. Kommer snart som ett tillägg i Chrome Web Store, Webex Calling för Chrome ger en kraftfull uppsättning företagssamtalsfunktioner via en intuitiv, webbläsarbaserad datortelefon. Den flytande Webex Calling för Chrome mjukvarutelefon ser ut och känns precis som ett skrivbordsprogram och har de samtalsfunktioner i företagsklass som du behöver, inklusive klicka för att ringa, uppringning via anknytning, katalogintegrering och livenärvaro, allt via ett Chrome-tillägg som eliminerar behovet av att växla mellan separata program .

Det här är en förhandsgranskning.

Mer information, inklusive versions- och funktionsstöd, finns i Webex Calling för Chrome| Versionsinformation och Webex Calling för Chrome (förhandsgranskning) .

Textmeddelanden för företag för Cisco Calling Plan-kunder i USA och Kanada

Business texting för Webex Calling är ett säkert och kompatibelt sätt att skicka textmeddelanden från person till person till kunder, partners och leverantörer. Textmeddelanden för företag är sömlöst integrerat i Webex-appen, vilket gör att användare enkelt kan skicka och ta emot textmeddelanden via den bekanta upplevelse som de är vana vid, utan att växla mellan program.

Mer information finns i Aktivera sms för företag , Webex-appen| Skicka ett textmeddelande och Webex-appen| Textmeddelanden .

5 december 2022

Ljudkoder SBC-stöd för Webex Calling Lokal gateway

AudioCodes Session Border Controllers är validerade för användning med Webex Calling som godkända lokala gatewayar (LGW) för lokalt PSTN.

Mer information finns i avsnittet SBC-support från tredje part i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Webex Calling .

Webex Calling Analys – nästan realtidsdetaljerad leverans av samtalsposter

Med API :et för detaljerade samtalsposter kan kunder söka i samtalsposter inom 5 minuter efter att samtalet avslutats för att få uppdaterad information om deras Webex Calling distribution. Använd dessa data för intern rapportering, integration med verktyg från tredje part, analys och övervakning av Webex Calling samtal nästan i realtid.

Mer information finns i här .

2 december 2022

Webex Calling Marknadsexpansion

Expanderar närvaron av Webex Calling i följande länder och regioner:

 • Libanon

 • Monaco

 • Mauritius

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

Förbättringar av etablerings- API – Flytta nummer mellan olika platser

Lägga till stöd som tillåter en administratör att flytta nummer mellan platser. Detta API gör det möjligt för användare att behålla sitt nummer när de ändrar plats.

Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Sydkorea Media PoP

Webex Calling Media Point of Presence (PoP) i Sydkorea lanseras för att tillhandahålla lokal media för sydkoreanska kunder. Detta minskar latensen och förbättrar samtalskvaliteten samtidigt som det visar Ciscos engagemang för Sydkorea som en viktig tillväxtmarknad för Webex Calling .

1 december 2022

Utlösa automatisk migrering av fast programvara för företagstelefoner

Använd möjligheten att automatiskt utlösa migrering av den fasta programvaran från Enterprise till MPP från Control Hub (via Cloud Connected UC).

Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling .

November

29 november 2022

Webex Go

Webex Go är en mobiloptimerad samarbetsupplevelse som ger Webex Calling till den inbyggda uppringaren i en slutanvändares mobiltelefon. Det finns som ett tillägg till Webex Calling kunder i USA och Storbritannien.

Mer information finns i Webex Go .

Webex Go: Förbättrad upplevelse i mitten av samtal med Webex-appen

Funktioner för mitten av samtal som ljudavstängning, trevägssamtal, parkera eller återuppta är tillgängliga via det inbyggda uppringningsgränssnittet. Webex Go-användare som har Webex App 42.9 och senare på sin mobiltelefon kan använda Webex-appen för att hantera ett pågående Webex Go-samtal.

Mer information finns i Använd Webex Go på mobiltelefonen .

Kundhanterade enheter – Ytterligare funktioner och allmänt enhetsstöd

Aktivera funktioner som möjligheten att tilldela kundhanterade enheter till användarprofiler, tillåta att lägga till delade linjer och lägga till en allmän enhetsprofil.

Mer information finns i Lägg till din kundhanterade enhet .

Stöd för partnerlösningar för digitala fax

Webex Calling stöder digitala faxlösningar från partner som kan konfigureras via Control Hub . Imagicle som ger tillförlitliga, säkra och lättanvända digitala faxlösningar finns nu.

Mer information finns i Lägg till din kundhanterade enhet .

22 november 2022

Webex Calling finns nu i de franska utomeuropeiska territorierna

Expanderar närvaron av Webex Calling i följande länder och regioner:

 • Franska Guyana

 • Guadeloupe

 • Martinique

 • Mayotte

 • Réunion

 • Saint-Pierre och Miquelon

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

3 november 2022

Certifiera VG420 ATA-enheter med Webex Calling

Cisco VG420 ATA är ett helt hanterat ATA-alternativ med hög densitet för Webex Calling som har upp till 144 FXS-portar. Cisco VG420 är en modulär ATA som tillhandahåller analoga tjänster via Amphenol-kontakter som är utformade för att tillhandahålla analoga tjänster med hög densitet till stora företags- och campusmiljöer.

Mer information finns i Konfigurera Cisco Voice Gateway VG420/VG400 ATA i Control Hub .

Ytterligare förbättringar av enhetsinställningar för Webex Calling MPP-telefoner

Ytterligare förbättringar av enhetsinställningar för Webex Calling MPP-telefoner, ATA och Cisco DECT, vilket möjliggör en förbättrad lösning för administrationskonfiguration. En ny flik med enhetsinställningar har lagts till för 840/860 Wifi-telefoner.

Mer information finns i Konfigurera och ändra enhetsinställningar i Webex Calling .

1 november 2022

Helskärmsupplevelse för administrering av användare

Helskärmsupplevelsen som lanserades i Control Hub den 18 oktober är nu inställd som standardupplevelse för administratörer.

Konsekvent sökning efter arbetsyteenheter i Webex-appen och -enheter

Den här funktionen ger en konsekvent upplevelse i Webex-appen och på alla enheter när du söker efter arbetsyteenheter.

Oktober

31 oktober 2022

Stöd för Cisco MPP 8875 på Webex Calling

Den nya videotelefonen MPP 8875 har följande funktioner:

 • Rich Webex Calling funktionsstöd

 • Introduktion till Webex Cloud för servicefunktioner som omstart och fjärr-PRT

 • Initial Webex Meetings integrering med en knapp för att delta och visa deltagarlistan.

 • Webex-katalogsökning

 • Webex enhetliga samtalshistorik

Mer information finns i Enheter som stöds för Webex Calling , och Cisco videotelefon 8875 .

28 oktober 2022

Stöd för Oracle SBC Webex Calling Lokal gateway

Oracle Session Border Controllers är validerade för användning med Webex Calling som godkända lokala gatewayar (LGW) för lokalt PSTN.

Mer information finns i avsnittet Certifikatbaserade trunkar i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Webex Calling .

26 oktober 2022

Inbyggd registrering av Webex Calling för Webex-videoenheter

Den här funktionen ger inbyggd registrering av Webex-videoenheter (Desk Pro/Hub, Room Systems). T inklusive mitt i samtalet Webex Calling funktioner som parkera eller återuppta, överföra och konferens.

Mer information finns i Enheter som stöds för Webex Calling och Matris med stöd för Webex Calling -funktioner .

25 oktober 2022

Hantering av gruppsamtal

Funktionsuppsättningen för hantering av gruppsamtal är nu tillgänglig. Kostnadsfria callcenterfunktioner som är enkla att installera och använda. De avancerade samtalsköfunktionerna ger enkla och prisvärda metoder för att stödja samtalshanteringstjänster för team med hög samtalsvolym, som en del av Webex Calling .

Mer information finns i Översikt över hantering av gruppsamtal .

Här är en samling samtalsköfunktioner:

 • Tillåta agenter att delta i eller avbryta deltagandet i en specifik samtalskö

  Den här funktionen ger en administratör flexibilitet att konfigurera samtalskön för agenten att betjäna samtal, eller så kan en agent välja den specifika kön för servicesamtal när de är tillgängliga.

  Mer information finns i Hantera samtalsköagenter .

 • Hantera utgående samtal till agenter manuellt

  En administratör kan ställa in agentens standardbeteende för utgående samtal (normalt CLID eller kö-CLID). Agenterna kan ringa kunder och presentera CLID från en samtalskö. Detta döljer agentens CLID. När kunderna ringer tillbaka kön får de korrekt service istället för att dirigeras till en specifik agent som kanske inte är tillgänglig.

  Mer information finns i Hantera samtalsköagenter .

 • Ytterligare policyer för samtalsköer

  Konfigurera samtalsköer med semester- eller natttjänst och hantera strandsatta samtal. Det ger en organisation möjlighet att hantera sin samtalskonfiguration.

  Mer information finns i Hantera samtalsköpolicyer .

 • Kunskapsbaserad dirigering för samtalsköer

  Tillåter samtalsköer att distribuera samtal till agenter baserat på deras kompetens istället för ett statiskt mönster, t.ex. linjärt eller enhetligt. Detta säkerställer att kunderna dirigeras till den agent som är mest skicklig på att serva deras förfrågan.

  Mer information finns i Skapa och hantera samtalskö .

 • Fullständig kö IVR-funktioner

  I samtalsköer spelas olika meddelanden upp för att kommunicera med den som ringer. Dessa meddelanden är en viktig del av call center-köerna. Den här funktionen stöder Call Whisper och Comfort Bypass politik.

  Mer information finns i Hantera samtalskömeddelanden .

 • Arbetsledaren tar över agentsamtal

  Detta gör det möjligt för övervakare av samtalsköer att ta över samtal som deras tilldelade agenter för närvarande hanterar.

  Mer information finns i Hantera samtalsköhandledare .

 • Introduktion av övervakare till samtalsköer

  Introducerar konceptet övervakare till samtalsköer. Du kan associera agenter i en samtalskö till en överordnad, och arbetsledare kan tyst övervaka och byta in i samtal.

  Mer information finns i Hantera samtalsköhandledare .

 • Förbättra återuppringningsfunktionen för Webex Calling

  Förbättra Webex Calling köfunktion för att erbjuda kunderna återuppringningsalternativ när de väntar i kö. Återuppringning är ett alternativ som är tillgängligt för kunder när deras beräknade väntetid överskrider en viss tröskel. Kunder kan välja att ringa tillbaka och sitta i en virtuell kö. Systemet skulle ringa tillbaka till kunden när det är deras tid i kön och ansluta till en tillgänglig agent.

  Mer information finns i Hantera samtal i samtalskö

21 oktober 2022

Migrera CUP Mina kontakter till Webex-appen

Webex Calling appen (Broadsoft UC-One) flyttar till Webex-appen som en del av EOL/EOS . En ny process finns nu tillgänglig för partner och kunder för att migrera sina CUP-kontakter ”Mina kontakter” till Webex kontakttjänst så att de blir tillgängliga från Webex-appen.

 1. Skicka ett e-postmeddelande till webexcalling-phd@cisco.com begär export av CUP-kontakter. Inkludera organisations-ID i e-postmeddelandet.

 2. Den exporterade kontaktlistan skickas som en csv-fil till begäranden tillsammans med instruktioner om att importera kontakterna via Control Hub .

18 oktober 2022

Analyser och rapporter för samtalsköer för Webex Calling är nu tillgängliga

Du kan nu visa data för samtalsköer som har skapats i din organisation, till exempel hur många samtal som övergavs, den genomsnittliga tiden som uppringarna väntade i samtalsköerna, totalt antal inkommande samtal med mera.

Mer information finns i Avsnittet Samtalskö i Analytics för din molnsamarbetesportfölj och Webex Calling i Rapporter för din Cloud Collaboration Portfolio för mer information.

Samtalsfunktion Instrumentpaneler i Control Hub : Autosvar

Nu kan du visa data för de svarande som har konfigurerats i din organisation, till exempel antal samtal under och efter kontorstid, antal samtal som dirigerats till svarstjänster, tidpunkten som är upptagen med mera.

Mer information finns i Avsnittet Automatisk receptionist i Analytics för din molnsamarbetesportfölj och Webex Calling i Rapporter för din Cloud Collaboration Portfolio för mer information.

Helskärmsupplevelse för användare

Den högra panelen (RHP)-upplevelsen finns för närvarande Control Hub migreras till en helskärmsupplevelse. Anpassa upplevelsen till den nya Control Hub och ger en intuitiv upplevelse för hantering av användarens samtalsfunktioner.

Distributionsserver för fast programvara

En ny server för fast programvara läggs till i Webex Calling infrastruktur för hämtning av fast programvara till enheter.

Mer information finns i Distributionsserver för fast programvara för mer information.

September

30 september 2022

Förbättrad linjeknapp för Cisco MPP

Med hjälp av den befintliga funktionen Konfigurera layouter lägger linjeknappsmallar till en ny administratörsupplevelse som gör det möjligt att skapa och hantera linjeknappsmallar (layouter som kan användas på många enheter). Det nya användargränssnitt tillåter en administratör att skapa flera mallar per Cisco MPP-modell och ger ett sätt att tillämpa mallar på enheter på organisations- och platsnivå.

 • Lägger till möjligheten att skapa, tillämpa, visa, redigera, duplicera och ta bort MPP-mallar.

 • Lägger till möjligheten att skapa en mall från en befintlig individuell enhetslayout.

 • Tillåter användning av flera mallar per MPP-modell.

 • Gör det möjligt att snabbt återställa MPP till standardläget.

Mer information finns på Konfigurera och hantera linjeknapp i Control Hub .

15 september 2022

Webex Calling finns nu i Kina

Expanderar närvaron av Webex Calling stödja Kina som filialkontor.

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

Webex Calling finns nu i ytterligare länder

Expanderar närvaron av Webex Calling i följande länder och regioner:

 • Jordanien

 • Oman

 • Pakistan

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

13 september 2022

Webex-funktionsintegreringar på MPP-telefoner

Aktivera dessa funktioner på MPP-enheter:

 • Webex Unified samtalshistorik – MPP-enhetens samtalshistorik visar samtal från användarens Webex-enheter och Webex-app.

 • Webex-katalogsökning – MPP-enheter söker i molnkatalogen som innehåller alla Webex-kontakter.

Mer information om uppdateringarna finns i Aktivera Webex-katalog och enhetlig samtalshistorik på MPP-telefon .

6 september 2022

MPP-linjeknapp LED-mönster och nummer från uppdateringar samtalshistorik

Den här funktionen uppdaterar standardinställning för LED-mönstret för MPP linjeknapp så att de överensstämmer med mönstret som används på Cisco Enterprise-telefoner. Detaljerna om det nya mönstret dokumenteras här , se kolumnen Förinställt1 mönster och färg i Tabell 24–31. Den här ändringen påverkar endast nya organisationer eller befintliga organisationer som inte använder Enhetsinställningar funktion. Organisationer som använder Enhetsinställningar och vill använda det nya LED-mönstret måste ställa in LED-mönstret till Preset1 in Enhetsinställningar .

Mer information om implementeringen av denna ändring finns i MPP-telefon LED-mönster och uppdateringar av samtalshistorik .

Augusti

24 augusti 2022

Förbättringar av etablerings- API : Kärnplatser – Administratörer kräver Webex API -funktion för att integrera sina program eller system med Webex Calling plattform. Detta API hjälper till att konfigurera, skapa eller ändra en Webex Calling plats.

Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

18 augusti 2022

Skapa automatiskt E911-konto

Kunder i USA, Europa och Kanada kan nu skapa sina E911-konton direkt från Control Hub . Det nya guidebaserade arbetsflödet innehåller information om de åtgärder som en administratör måste utföra i E911:s administratörsportal. Med det här flödet kan administratörer spara och avsluta vid ett givet steg och senare återuppta när all information är tillgänglig. Kunder som redan har ett E911-konto kan logga in med sina befintliga RedSky-administratörsuppgifter. En statusindikator i E911-inställningarna spårar organisationsomfattande framsteg vid konfiguration av E911.

Mer information finns i Förbättrade nödsamtal för Webex Calling .

16 augusti 2022

Idag måste alla arbetsytor skapas och tilldelas en enhet. Eftersom arbetsytor endast har stöd för en rad gör den här automatiska enhetstilldelningen det svårt för administratörer att tilldela arbetsytor till delade linjer på andra enheter. Med den här funktionen kan du skapa arbetsytor utan enheter, som sedan kan tilldelas som delade linjer på andra enheter.

Mer information finns i Lägg till delade enheter och tjänster i en arbetsyta .

15 augusti 2022

Konfigurera automatisk tilldelningsmall tillgänglig i Control Hub för att automatiskt tilldela licenser till nya Webex Calling användare

Använd mallen för automatisk tilldelning som finns i Control Hub för att automatiskt tilldela licenser till nya användare. Du kan tilldela licenser till användare som läggs till manuellt, via CSV eller via en Active Directory -synkronisering. Detta krav tillåter administratörer att tilldela en professionell licens till nyligen tillagda användare.


 

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i Australien, Kanada och Europa.

Mer information finns i Konfigurera mallar för automatisk licenstilldelning för Webex Calling användare .

1 augusti 2022

Går i pension Webex Calling Webex-appen

Vi tar tillbaka arvet Webex Calling App som tidigare kallades BroadSoft UC-One. Nya kunder får tillgång till Webex-appen, som ger den senaste samarbetsinnovationen från Cisco. Den här uppdateringen gäller för nya kunder som distribueras på Webex Calling och gäller inte för Webex-operatörskunder (AKA BroadCloud Carrier).

Mer information finns i Meddelande om försäljningsslut och upphörande av den BroadSoft UC-One-baserade Webex Calling appen .

Etablera nya kunder som standard i EUN-datacenter

Standarddatacentren för etablering av nya EMEAR-samtalskunder (förutom kunder i Storbritannien) har nu ändrats. De nätnya samtalskunderna etableras nu i EUN-datacenter (AMS/FRA) istället för datacenter i EU (Storbritannien) (LON/FRA) för Webex Calling . Tidigare låg den här funktionen bakom en valfri växling. Alla nätnya brittiska kunder fortsätter som standard att etableras i datacenter i EU (Storbritannien). Om partners och kunder inte vill etableras som standard i EUN och vill fortsätta med det tidigare beteendet måste de kontakta partnerhelpdesken eller deras partner.

Det finns mer information i Webex Calling-datacenter i Europeiska unionen.

Juli

27 juli 2022

Integrera trådlösa Cisco 840/860-lurar med Webex Calling

Webex Calling plattformen har nu stöd för registrering och integration av de trådlösa telefonlurarna Cisco 840 och 860. Administratörer kan använda Control Hub för att konfigurera enheternas inbyggda uppringare skapar du de MPP-baserade enhetsmallar som är baserade på Webex Calling inställningarna och certifiera enheten.

Mer information finns i Integrera Webex trådlösa telefon 840 och 860 .

Indien som införsäljningsland

Webex Calling finns tillgängligt i Indien som inköpsland. Den här funktionen gör det möjligt för organisationer med platser endast i Indien att prenumerera på Webex Calling tjänster. Organisationer kan också tillhandahålla Webex Calling s första plats (kallas även huvudkontor) i Indien.

Mer information finns i Var finns Webex tillgängligt? .

Stöd för förbigående etablering av avgiftsbelagda Indien Control Hub

Webex Calling administratörer kan nu tillhandahålla inställningar som krävs för att kringgå vägtullar i Indien Control Hub . Med den här funktionen kan administratörer etablera sina Webex Calling platser i Indien för att följa policyerna för kringgående av avgifter. Inställningar för förbikoppling av avgifter gäller för Webex Calling platser i Indien som är konfigurerade som filialer och som en försäljnings-in plats

Mer information finns i Aktivera Webex Calling platser för Indien .

25 juli 2022

Certifikatbaserad (hög kapacitet) lokal gateway

Certifikatbaserade trunkar kan nu registreras i Webex Calling . Den här typen av lokal gateway är perfekt för större organisationer som vill integrera sin vid distribution eller lokalbaserad PSTN-anslutning med Webex Calling .

Cisco Unified-kantobjekt (CUBE) stöds för närvarande som en certifieringsbaserad trunk. Officiellt stöd för Oracle-, Ribbon- och ljudkodenheter kommer snart. Mer information om nätverkskrav och konfigurationsinformation finns i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Webex Calling .


 

För att utnyttja den högre kapaciteten för samtidiga samtal för certifikatbaserade trunkar är det nödvändigt att distribuera om en befintlig lokal gateway.

MPP-uppgradering av fast programvara till 11.3.7

Den här funktionen certifierar och stöder distribution av den fasta programvaran MPP 11.3.7. Se Meddelanden för Webex Calling enheter och Konfigurera och ändra enhetsinställningar i Webex Calling för mer information.

22 juli 2022

Förbättringar av etablerings- API – nummer för lokal gateway – Administratörer kräver Control Hub API kapacitet för att integrera sina program eller system med Control Hub plattform. Detta API hjälper till att integrera telefonnummer (TN) som behövs för Control Hub tjänst och hantera TN-funktioner som för närvarande är tillgängliga i Control Hub för lokal gateway, till exempel:

 • Lägg till eller ta bort TN:er till/från plats.

 • Aktivera eller inaktivera ett TN.

Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

15 juli 2022

Kundhanterad enhet – CyberData-stöd

CyberData-enheter är nu tillgängliga för etablering under Kundhanterade enheter på Control Hub . Mer information om CyberData finns i Lägg till din kundhanterade enhet .

11 juli 2022

Delningsinställningar som är aktiverade i samtalsmallen

Konfigurera och hantera delningsinställningarna för Webex-appen med hjälp av Konfigurera samtalsmall . Delningsinställningar kan aktiveras som en del av Aktivera eller inaktivera skärmdelning för samtal i Webex-appen .

8 juli 2022

Webex Calling finns nu i ytterligare länder

Expanderar närvaron av Webex Calling i följande länder och regioner:

 • Egypten

 • Nigeria

 • Turkiet

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

7 juli 2022

Etablera användarfunktioner via CSV

Med den här funktionen kan du använda CSV för att massuppdateringar av användare och tillhandahållande av tjänster Webex Calling . Med den här egenskapen Webex Calling administratörer har ett förenklat sätt att exportera befintliga data, importera nya data och uppdatera data till Webex Calling plattform.

Mer information finns i Hantera användarens samtalsdata .

Samtalsmall för grupper

Webex Calling administratörer kan ställa in RDC-, video- och samtalsinställningar via en gruppmall. Med funktionen gruppmallar kan administratörer centralt hantera och tillämpa dessa samtalsinställningar i en hel grupp. Mer information finns i Konfigurera samtalsmall .

1 juli 2022

Förbättrad verktyg för enhetsmigrering

Med verktyget Enhetsmigrering kan du konfigurera enhetsmigreringslicenser för enheter som har konfigurerats i Webex. Det här verktyget innehåller även ett alternativ för att konfigurera migreringslicenser för enheter från Uppdateringar och migreringar > Verktyg för enhetsmigrering på Control Hub .

Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling .

Integrerat ljud för Webex Calling (Återuppringning)

Integrerat ljud för Webex Calling låter dig delta i Webex Meetings med inringnings- och återuppringningsfunktionerna utan PSTN-avgifter.

När du använder din Webex Calling enhet eller programklient för att delta i ett möte genom att ringa in eller välja alternativet för återuppringning, dina media stannar i Cisco Webex molnet, för förbättrad latens och sparar PSTN-avgifter.

Mer information finns i Konfigurera en Webex Meeting-webbplats för att använda integrerat ljud för Webex Calling .

Juni

29 juni 2022

Transkription av röstbrevlåda (Webex-app)

Transkription av röstbrevlåda-premise har nu möjlighet att automatiskt identifiera språk som engelska, franska, tyska och spanska. Lagringspolicy för röstmeddelanden tillämpas på avskrift, vilket innebär att när röstmeddelandet tas bort tas även den associerade avskriften bort.

Mer information finns i Webex Calling Vitbok om säkerhet för förbättring av transkription/kryptering av röstbrevlåda.

28 juni 2022

Webex Calling Analys – användarinformation

En ny instrumentpanel som ger visuell representation av Webex Calling användning för användare. Du kan se en grafisk representation av användning och kvalitet för alla samtal under det här diagrammet. Du kan nu filtrera informationen som visas i diagrammen för valda användare, flera användare åt gången, baserat på användarnamn och e-postadress. Den nya instrumentpanelen är tillgänglig i Control Hub under Webex Calling .

Gå till Analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj för mer information.

22 juni 2022

Möjlighet att se användarvillkoren för samtalsinspelning i Control Hub

Control Hub visar nu leverantörens användarvillkor för samtalsinspelning. Kundadministratörer eller partneradministratörer måste godkänna användarvillkoren första gången de aktiverar samtalsinspelning. Administratörer kan se användarvillkoren när som helst på användarens samtalsinspelningssida.

Mer information finns i Aktivera samtalsinspelning för en organisation och Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling användare .

20 juni 2022

Går i pension Webex Calling App

Cisco planerar att ta bort arvet Webex Calling App som tidigare kallades BroadSoft UC-One. Alla kunder och partner kan uppgradera till Webex-appen som ger den senaste samarbetsinnovationen från Cisco. Detta meddelande gäller för kunder som distribueras på Webex Calling och gäller inte för Webex-operatörskunder (AKA BroadCloud Carrier). Mer information finns i Meddelande om försäljningsslut och upphörande av den BroadSoft UC-One-baserade Webex Calling appen .

17 juni 2022

Antispam-indikation för Webex Calling

Webex Calling kan märka samtalen, vilket minskar tiden för att besvara oönskade samtal och minskar potentiella säkerhetsrisker. Administratörer kan nu blockera dessa samtal med hjälp av organisationsprinciperna. Mer information finns på Indikering av skräppost eller bedrägerisamtal i Webex Calling .


 

Den här funktionen stöds i USA, Kanada och Puerto Rico.

10 juni 2022

Integrerat ljud för Webex Calling Dedikerad instans

Med integrerat ljud kan du delta i Webex Meetings med hjälp av inringnings- och återuppringningsfunktionerna utan att behöva betala PSTN. Mer information finns på Integrerad ljudkonfiguration för Webex Calling instans .

9 juni 2022

Virtual Connect, ett nytt privat molnanslutningstillägg för dedikerad instans

Virtual Connect är ett nytt privat molnanslutningstillägg för dedikerad instans. Det här är ett extra alternativ för molnanslutningsmöjlighet för mindre kunder eller fjärrwebbplatser att privat peer in i sin dedikerade instans. Fördelarna är:

 • Aktivera och hantera Virtual Connect från Control Hub .

 • Ett valfritt flextilläggsalternativ för Cloud Connect

Mer information finns på Dedikerad instans-Virtual Connect .

2 juni 2022

Webex Calling finns nu i ytterligare länder

Expanderar närvaron av Webex Calling i följande länder och regioner:

 • Saint Maarten

 • Trinidad och Tobago

 • Turks- och Caicosöarna

 • Amerikanska Jungfruöarna

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

1 juni 2022

Aktivera PRT-insamling på begäran för MPP-enheter Webex Calling enheter

PRT-insamling på begäran låter administratörer och tekniker för teknisk support på ett flexibelt sätt samla in loggar från MPP-enheter. Med den här funktionen kan administratörer samla in loggar och skapa ett ärende på Control Hub . Supportteamet kan samla in loggar via helpdesk och hjälpa till med att lösa ärendena. Denna funktion förbättrar den tid det tar att lösa ärenden. Mer information finns på Samling av PRT (problemrapport ) i Control Hub

Maj

31 maj 2022

Webex Calling Hotline för självmordsprevention

Början 16 juli 2022 , om du slår 988 kommer samtal att dirigeras till National Suicide Prevention Lifeline. Federal Communications Commission (FCC) antog regler för att etablera 988 som det nya rikstäckande, lätta att komma ihåg tresiffriga telefonnumret för amerikaner i kris för att få kontakt med rådgivare i förebyggande av suicid och mental hälsa.

Mer information finns på Förbättrad 988 National Suicide Prevention Lifeline för Webex Calling .

25 maj 2022

Webex Calling med stöd för lokal gateway finns nu i följande länder:

 • Bermuda

 • Brittiska Jungfruöarna

 • Caymanöarna

 • Dominica

 • Grenada

 • Guam

 • Jamaica

 • Montserrat

 • Norra Marianaöarna

 • Saint Kitts och Nevis

 • Saint Lucia

 • Saint Vincent och Grenadinerna

Mer information finns på Var finns Webex tillgängligt? .

Varningsramverk för dedikerad instans i Control Hub

Aviseringar om dedikerade instanser visas och aviseras i Control Hub . Mer information finns i Kom igång för administratörer .

24 maj 2022

Etablering av CSV-automatisk receptionist

Kunder och partner kan tillhandahålla automatiska receptionister samtidigt på olika platser. Med den här funktionen kan administratörer tillhandahålla menyalternativ för autosvar, hantering av samtalsflöden, inställningar för nummerpresentation och schemaläggning av flera autoassistenter via en filöverföring.

Mer information finns i Hantera automatiska receptionister i Control Hub

17 maj 2022

Webex Calling Analys – sökvägsoptimering ICE/PNC

En ny instrumentpanel kommer att finnas tillgänglig som ger visuell representation av Webex Calling sökväg för samtalsgrenarna. Du kan se en grafisk representation av användning och kvalitet för alla samtal under det här diagrammet. Det inkluderar filtrering, vilket gör att användare kan filtrera samtalsgrenarna för sökvägsoptimering direkt från ett diagram. Den nya instrumentpanelen skulle vara tillgänglig i Control Hub under Webex Calling .

Gå till Analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj för mer information.

Förbättrat användargränssnitt

Upplev det uppdaterade användargränssnitt med förbättrad övergripande användbarhet för samtalsadministrationen i Control Hub . Samtalselement som nummer, platser, samtalsdirigering, funktioner, PSTN-beställningar, dedikerad instans, tjänsteinställningar och klientinställningar har ett konsekvent utseende och känsla med förbättrad sidlayout. Detta syftar till att förbättra det övergripande engagemanget för kvalitet och en förbättrad administratörsupplevelse.

16 maj 2022

Webex Calling Analys: Samtalskvalitet som är fördelad efter länder

En ny instrumentpanel kommer att finnas tillgänglig som ger visuell representation av Webex Calling användning och kvalitet, som är uppdelad efter land. Det inkluderar innehållsbaserad filtrering, vilket gör att användare kan filtrera hela instrumentpanelen genom att välja ett eller flera länder direkt från ett diagram. Den nya instrumentpanelen är tillgänglig i Control Hub under Webex Calling .

Gå till Analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj för mer information.

12 maj 2022

Förbättrad linjeknapp för Cisco MPP

Förbättringen av linjeknapp levereras i två steg. Den första fasen ger administratörer möjlighet att definiera modellspecifika knapplayouter för enskilda enheter. Administratörer kan använda funktioner som primär linje, delad linje och kortnummer (med valfritt värde, övervaka, öppen och stängd).

Mer information finns i Konfigurera layouter för Cisco MPP-enheter i Control Hub .

3 maj 2022

Aktivera eller inaktivera delning för samtal i Webex-appen

Som en del av inställningarna för samtalsupplevelse för Webex-appen (för Webex Calling ), kan Control Hub-administratören inaktivera delning för Webex-appanvändare i ett samtal. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera delning för samtal i Webex-appen .

April

28 april 2022

Förändringar i uppringningsbeteende, nummerpresentation och screening av utgående samtal för Webex Calling

Webex Calling extern uppringning ändras för att säkerställa konsekvent beteende för samtalsdirigering, nummerpresentation och samtalsscreening. Mer information om den här ändringen finns på Uppringningsbeteende, nummerpresentation och granskning av utgående samtal för Webex Calling .

27 april 2022

Instrumentpanel för detaljerad samtalshistorik i Control Hub

Det nya Detaljerad instrumentpanel för samtalshistorik in Control Hub kan du snabbt och enkelt se fullständig samtalsinformation för varje samtal på din Webex Calling distribution. KPI:er på toppnivå för totalt antal samtal, besvarade samtal, samtal på den plats där du är mest upptagen och aktiva användare ger dig detaljerad information om Webex Calling distribution från Control Hub . Använd instrumentpanelen för att se vilka typer av samtal användare ringer, oavsett om de är interna, lokala eller internationella, för att optimera PSTN-kostnaderna. Med kraftfulla filter kan du filtrera och hitta specifika samtal i tabellvyn.

Den nya instrumentpanelen levereras med en exporterbar rapport i Rapportavsnittet i Control Hub . Med den här instrumentpanelen kan du exportera dagliga, veckovisa, månadsvisa eller anpassade rapporter för dina samtalsposter, skapa schemalagda rapporter och för Webex Pro Pack-användare exportera samtalsposter via API .

22 april 2022

Synkronisera Stör ej (Stör ej) mellan Webex-appen och telefonen

Om du behöver tid att fokusera på en uppgift eller behöver tid från jobbet kan du nu pausa samtals- och meddelandeaviseringar genom att aktivera Stör ej från antingen Webex-appen eller telefonen. När användaren aktiverar Stör ej på telefonen integreras statusen i användarens Webex-app, användarens Webex och aviseringen av både samtal och meddelanden pausas. När användaren är redo kan Stör ej inaktiveras från antingen Webex-appen eller telefonen. När aviseringen är inaktiverad återupptas samtals- och meddelandeaviseringar på s-enheter. Mer information finns i Stör ej-synkronisering (Stör ej) mellan Webex-appen och skrivbordstelefon

21 april 2022

Uppdateringar av användarmenyn för MPP

Den här funktionen tar bort inställningarna från MPP-användarmenyn, som ställs in via funktionen Enhetsinställningar på Control Hub . Dessa inställningar är nu inte tillgängliga för användaren. För detaljerad information om menyändringar, se Meddelanden för Webex Calling enheter .

19 april 2022

Unified CCPP för Webex Calling och dedikerad instans

Webex Calling PSTN-partner (CCPP) kommer att kunna utnyttja sin befintliga peering med Webex Calling för dedikerad instans. För detaljerad information om menyändringar, se Molnanslutet PSTN .

Ändra från adress för Webex Calling e-postmeddelanden

Från-adressen för e-postaviseringar som tas emot från Webex Calling plattformen ändras till @webex.com och med namnet Webex.webex_comm Den här ändringen bidrar till att bibehålla överensstämmelse med andra Webex-systemmeddelanden.

Förbättrad Cisco Webex för Cisco MPP-enheter på Webex Calling och Webex för BroadWorks i Control Hub

Lägger grunden för att säkerställa en förbättrad och överlägsen Cisco på Cisco upplevelse med MPP och Webex Calling eller Webex för BroadWorks. Webex-funktioner som stöds på MPP i den här funktionen inkluderar:

 • Cisco Webex cloud-onboarding – hela 6800/7800/8800-serien

 • Begäran om Webex Serviceability (omstart och rapportproblem) – alla 6800/7800/8800-serien

MPP-enheter som är integrerade i Cisco Webex moln visar en molnikon som indikerar att onboardingen har lyckats.

Här är tillgänglighetsdatumen:

 • USA, Kanada och EMEA den 20 april 2022

 • APAC och Japan den 21 april 2022

Mer information finns i Webex-funktioner tillgängliga på Cisco MPP-enheter .

15 april 2022

API för etablering – platser

Administratörer kräver Webex API -funktion för att integrera sina program eller system med Webex Calling plattform. Detta API hjälper dig att konfigurera Webex Calling . Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

8 april 2022

Tillhandahålla API: Läs nummer

Administratörer kräver Webex API -funktion för att stödja aktivering av plats för Webex Calling nummer i Webex for Developers-plattformen. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

7 april 2022

Flytta nummer mellan platser

Du kan nu flytta nummer från en plats till en annan när båda platserna finns inom samma PSTN-anslutning. Det finns mer information i Hantera telefonnummer i Control Hub.

5 april 2022

Migrerar organisationskontakt

Använd Control Hub för att migrera organisationens kontakter. Migreringen underlättar import och export av organisationskontakter till Control Hub kommaavgränsade filer (CSV). När de har importerats till Webex kan användare i din organisation komma åt organisationens kontakter via Webex-appen. Mer information finns i Hantera organisationskontakter i Control Hub .

Förbättrad person- och kontaktsökning

Du kan nu använda Webex-appen för att söka efter administratörsdefinierade organisationskontakter utöver Webex-användare. Organisationskontakter kan definieras för leverantörer, kunder eller alla kontakter som din organisation behöver. När du söker efter personer i Webex-appen visas alla kontakter som har definierats av administratören i vyn Kontakter. Med den här funktionen kan användare söka efter och ringa upp kontakter. Mer information finns i Sök och ring kontakter på din telefon .

Organisationskontakter kan skapas av administratören med telefonnummer, SIP-adress och andra attribut. En administratör kan visa och importera organisationskontakter med en ny vy i Control Hub .

Den här funktionen introduceras i etapper, administratörsdefinierad kontaktsökning kommer även att vara tillgänglig på Webex Calling telefoner senare under året.

Mars

31 mars 2022

Webex Go

Webex Go är en mobiloptimerad samarbetsupplevelse som ger Webex Calling till den inbyggda uppringaren i en slutanvändares mobiltelefon. Det finns som ett tillägg till Webex Calling kunder i USA. Mer information finns i Webex Go .

Stöder allmän import av personliga kontakter

Den här funktionen tillhandahåller en mekanism för Webex Calling administratörer för att importera valfri användares kontakter till Webex personliga kontaktdatabas (kontakttjänst). Detta är allmänt eftersom källan till kontakterna kan komma från lokala distributioner, molnkonkurrenters kontaktsystem eller till och med Webex Calling MT-distribution. Det öppnar migreringsscenarionerna för att stödja import av personliga kontakter, inte bara Unified CM. Mer information finns i Migrera personliga kontakter till WebEx .

30 mars 2022

Platsbaserad dirigering för efterlevnad av regler för att undvika avgifter

I vissa länder, t.ex. Indien, krävs enligt telekommunikationsbestämmelser att PSTN-nätet inte förbigås för att minska kostnaderna för fjärrsamtal. För att kunna aktivera Webex Calling-tjänsten för dessa länder måste Webex Calling ha stöd för platsbaserad dirigering baserat på användarens geografiska nätverk. Med denna funktion kan support i Webex Calling uppfylla kraven på regler för att undvika avgifter. Mer information finns i Aktivera Plats för Webex Calling för Indien .

Konfigurera aviseringar om nödsamtal i Control Hub

En ny Webex Calling administrativ erfarenhet av att hantera din Webex Calling s platsaviseringar om nödsamtal finns nu i vissa regioner. Mer information finns i Konfigurera aviseringar om nödsamtal i Control Hub .

Tillhandahålla API: Arbetsytor

Administratörer kräver Webex API -funktion för att integrera sina program eller system med Webex Calling plattform. Denna integration hjälper till att hantera platser och support Webex Calling rättighet. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Avskrift av röstbrevlåda

Transkription av mottagna röstmeddelanden är tillgängliga för Webex Calling användare. När du aktiverar transkription av röstbrevlåda får du ett e-postmeddelande där röstbrevlådan transkriberas i brödtexten i e-postmeddelandet för varje nytt röstmeddelande och röstbrevlådan bifogas som en .wav-fil. Mer information om transkription av röstbrevlåda finns i Transkription av röstbrevlåda för Webex Calling och Konfigurera och hantera röstbrevlådeinställningar för en Webex Calling användare .

Tillhandahålla API: Samtalsparkeringsanknytning

Lägga till stöd för samtal i Webex for Developers-plattformen för att stödja integration av externa verktyg och automatisk etablering av samtalsanknytning. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Tillhandahålla API: Återstående användarfunktioner

Lägga till stöd för återstående användarfunktioner i Webex for Developers-plattformen. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

29 mars 2022

Felsökning av mediekvalitet

Ett nytt sätt att visualisera din Webex Calling samtal. Använd felsökningsverktyget för att slå upp Webex Calling samtal och se information om paketförlust, jitter och latens hop-by-hop. I felsökningsvyn visas samtalsinformation, problem med mediekvaliteten identifieras och underlättar snabb lösning. Den här funktionen är tillgänglig i alla regioner och för samtal som involverar skrivbordstelefoner och mjukvaruklienter, både stationära och mobila. Mer information finns i Webex Calling i Control Hub .

Ny flik mediekvalitet i samtalsanalys

Den nya instrumentpanelen för samtalsmediekvalitet i Control Hub gör den enkel att hantera Webex Calling samtalskvalitet i hela organisationen. Högnivåindikatorer (Key Performance Indicators) ger administratörer en snabb överblick över den globala samtalskvaliteten. Våra diagram ger detaljerade vyer av dessa data efter plats, IP-adress, mediatyp, anslutningstyp, codec, slutpunktstyp och IP-telefon . Data är tillgängliga för Webex Calling samtal och inte för Call on Webex-samtal och uppdateras nästan i realtid. Du kan se data om samtalskvaliteten inom 15 minuter efter att ett samtal avslutats.

Administratörer kan använda filter för ännu mer detaljerad information, till exempel att isolera data om samtalskvalitet efter plats och IP-telefon på bara några sekunder. Med dessa verktyg kan våra kunder leverera en konsekvent samtalsupplevelse av hög kvalitet och lösa problem innan användarna klagar. Mer information finns i Samtalsavsnittet i Analytics för din molnsamarbetesportfölj

25 mars 2022

Inställningar för samtalsbeteende

Inställningen för samtalsbeteende i Control Hub har uppdaterats för att bättre överensstämma med licenstilldelningen för samtalstjänsten. Den här funktionen effektiviserar samtalsbeteendet via API för att introducera användare till Control Hub. Mer information finns i Samtalsbeteende och tilldela samtalsrättigheter.

23 mars 2022

Uppdaterad Webex Calling-guide för förstagångsinstallation

Webex Calling administratörer kan använda det nya flödet för att konfigurera den första platsen för Webex Calling . Använd den uppdaterade installationsguiden för första gången för att konfigurera Webex-tjänsterna.

21 mars 2022

Lägg till stöd för PLAR/Ringdown för Cisco ATA- och MPP-enheter

Den här funktionen ger administrativ kontroll för att aktivera en PLAR/nedringningstjänst på specifika telefoner. Mer information finns i Konfigurera hotline (PLAR) på Cisco MPP, ATA19x och ljudkoder ATA-enheter .

17 mars 2022

MPP DECT-uppgradering av fast programvara till v5.0.1

Den fasta programvaran för MPP DECT har uppgraderats för Cisco DECT DBS-210 från v480b20 till v501. Introduktion av dessa funktioner som en del av den här uppgraderingen av den fasta programvaran:

 • Stöd samtalsstatistik för SIP-signalering och media

 • Stöd för justering av ringsignalvolym – Högre alternativ

 • Stöd för ungerska

 • Stöd för expansion av multicellfunktionen för samtal

  • Multicelllösningen kommer att utökas för upp till 50 basstationer och 120 linjer.

  • Kapacitetsökningen för Control Hub kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 februari 2022 för EU/EN-regioner och den 7 mars 2022 för NAMER/CA/AU/JPN-regioner.

 • Stöd för granularitet för DHCP Option 150.

Enheter uppdateras automatiskt under det nattliga omsynkroniseringsschemat för varje region. För ytterligare information, besök Versionsinformation för Cisco IP DECT 6800-serien för version 5.0 (1) av den fasta programvaran . Om DBS-210 har 4.5.x- eller 4.6.x-fast programvara ska du uppgradera den till 4.8.1 SR1 (v480b20) manuellt innan du startar Control Hub. Du kan hämta den fasta programvaran med hjälp av Hämta programvara länk.


 

Den fasta programvaran för basen för DBS-110 kommer att uppdateras under en separat underhållsaktivitet.

Använda fler än en linje på en DECT-handenhet med hjälp av Hantera handenhet alternativet under funktionen Bygg DECT-nätverk stöds för närvarande inte. Det kan leda till att basen startas om när den uppdaterade konfigurationsfil emot. En korrigering planeras och kommer att distribueras under en separat underhållshändelse för den fasta programvaran. Vi rekommenderar att du etablerar en enda linje till varje handenhet tills korrigeringen har distribuerats .

1 mars 2022

Rik samtalsnärvaro i Webex-appen

Integrering av samtalsnärvaro mellan användarens skrivbordstelefon och Webex-appen ger dig en fördel genom att effektivt ansluta inkommande inringare till medarbetare, vilket minskar väntningstid och avbrutna samtal. Mer information finns i Synkronisering av samtalsnärvaro i Webex Calling .

Tillhandahålla API: Personsökningsgrupper

Lägga till stöd för att integrera automatisk etablering av platsbaserad Webex Calling Personsökningsgrupper. Med den här funktionen kan du skapa, ta bort och redigera personsökningsgrupper. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Enhetsupplevelse i helskärm

MPP-enhetshanteringsvyn för enheter startas. Navigera från Control Hub , gå till Hantering > Enheter . Klicka på för att välja en enhet i listan så visas helskärmsvyn för den associerade enheten.

Webex Calling administratörer kan använda helskärmsvyn för att konfigurera enheter som liknar andra Webex-tjänster.

Februari

25 februari 2022

Tillhandahålla API: Automatisk receptionist

Lägga till stöd för Auto Attendant API i Webex for Developers-plattformen. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

18 februari 2022

Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco MPP till v11.3.6

Den fasta programvaran för flera plattformar kommer att uppgraderas för telefoner i Cisco MPP 6800-, 7800- och 8800-serien från 11.3.5 till 11.3.6. Som en del av uppgraderingen av den inbyggda programvaran introduceras inga nya samtalsfunktioner för Webex Calling. Denna version av den fasta programvaran innehåller felkorrigeringar som dokumenteras i 6800 versionsinformation, 7800 versionsinformation och 8800 versionsinformation. Om kunder är intresserade av att delta i EFT-programmet kan de be TAC-teamet att aktivera det.

 • Stöd för franska och kanadensiska på IP-telefonen.

 • Aktivera ICE på WxC i APAC och Japan KDDI (utom för Cisco videotelefoner – Cisco 8845 och Cisco 8865).

 • IP-telefoner i 8800-serien har ett menyalternativ för telefon på Inställningar > Samtalsinställningar > Ljudinställningar > Brusreducering . Som standard är brusreducering Av, men användaren kan välja att slå på den på sina telefoner.

15 februari 2022

Cisco PSTN med Webex Calling finns nu i följande länder:

 • Grekland

 • Polen

 • Schweiz

Det finns mer information i Kom igång med Ciscos samtalsplan.

Ytterligare språk för meddelanden

Nu kan du välja ytterligare språk för ljudmeddelanden och röstmeddelanden. Språk som ingår i den här förbättringen är:

 • Arabiska

 • Bulgariska

 • Katalanska (Spanien)

 • Kroatiska

 • Danska

 • Nederländska

 • Finska

 • Ungerska

 • Indonesiska

 • Norska

 • Polska

 • Rumänska

 • Ryska

 • Serbiska

 • Svenska

 • Turkiska

 • Thailändska (Thailand)

 • Vietnamesiska

 • Spanska (Latinamerika)

14 februari 2022

Webex Calling Dedikerad instans är tillgänglig i Australien

Två nya datacenter i Australien finns tillgängliga för dedikerade instanssamtal. Partners och kunder kan nu aktivera dedikerad instans i ”AUS”-regionen från installationsguiden för första gången (FTSW). Mer information finns i Så här aktiverar du en dedikerad instans .

Januari

31 januari 2022

Tillhandahålla API: Samtalsparkering

Lägga till stöd för samtalsparkering i Webex for Developers-plattformen. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Tillhandahålla API: Platsscheman

Lägga till stöd för platsscheman i Webex for Developers-plattformen. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

28 januari 2022

Konfigurera samtalslyssning för en plats

Administratörer kan avlyssna inkommande eller utgående samtal för en plats i Control Hub . Koppla från en plats telefonlinjer och spela upp ett detaljerat meddelande för uppringare och tillhandahålla alternativa dirigeringsalternativ. Denna funktion är tillgänglig i alla regioner. Mer information finns i Konfigurera avlyssning av samtalsparkering för en plats i Cisco Webex Control Hub .

27 januari 2022

Utöka avvisning av samtal till alla enheter

Standardändring av beteende för alla Webex-enheter och Webex-appen: Åtgärder för att avvisa samtal utökas till alla enheter och appar där linjen finns. Detta stoppar samtalsparkeringens ringning på andra enheter eller program när samtalet avvisas.

Standardbeteendet har ändrats i efterhand för befintliga enheter utom där det finns fler än en MPP/ATA-enhet för en viss användare.

Det här nya standardbeteendet kan ändras i Control Hub per rad för MPP/ATA-enheter, vid tillägg av enheten. Detta kan vara önskvärt för scenarier med delad linje.

Denna funktion är tillgänglig i alla regioner. Mer information finns på Avvisa ett ringande samtal på alla enheter för en användare .

19 januari 2022

Integrerat ljud för Webex Calling

Webex Calling kan du nu ringa in till Webex Meetings , både avgiftsfria och avgiftsfri, utan att medföra PSTN-avgifter. När du ringer in till ett möte från din Webex Calling enheten stannar dina media på nätet i Cisco Webex molnet, för förbättrad latens och minskade PSTN-avgifter. Mer information finns i Integrerat ljud för Webex Calling .

6 januari 2022

Automatisk etablering av Webex-appenheter i Unified CM för samtal i dedikerad instans

Funktionen för automatisk etablering i Control Hub möjliggör självetablering av användarens enheter för Webex Calling i Unified CM, utan någon administratörs inblandning. När en användare har etablerat sig för Webex Calling Om du loggar in med dedikerad instans med sin registrerade e-postadress eller sitt användar-ID i Webex-appen skapas motsvarande enhetstyper automatiskt i Unified CM. Mer information finns i Automatisk etablering av Webex-appenheter i Unified CM för samtal i dedikerad instans .

December

22 december 2021

Ta bort flera nummer samtidigt

Administratörer har möjlighet att välja ej tilldelade nummer och radera dem samtidigt. Mer information finns i Massta bort telefonnummer i Control Hub .

21 december 2021

Video för N-vägssamtal

Den här funktionen aktiverar video för ad hoc-konferenssamtal som initieras av användare på Webex Calling. Videokonferenssamtal är nu aktiverade där det tidigare fanns konferenssamtal med endast ljud för videoaktiverade enheter.

Webex Calling partnermodellkonsolidering

Partners: Erbjudandet från Webex Calling för SP kommer att konsolideras för ett förenklat, samlat erbjudande, för att ge utökade adresserbara marknader och PSTN-alternativ för partner och kunder. För Webex Calling SP:er kommer en Cisco -representant att kontakta dig med ytterligare information och schemaläggning av konverteringar.

16 december 2021

Ange namn på externt inringar-ID

Administratörer kan nu ange namnet på externt inringar-ID för användare och arbetsytor i Control Hub. Mer information finns i Ange alternativ för nummerpresentation för användare och arbetsytor .

Begränsad tillgänglighet – Stöd för Yealink-enheter på Webex Calling (Cisco Managed Configuration)

Kunder som redan har köpt Yealink-enheter och behöver konferensenheter i T-serien eller CP som exponeras för sin organisation i Control Hub bör kontakta sin Cisco -kontochef för godkännande. Se Enhetslista för Webex Calling support för tillgängliga modeller.

Rensning och dokumentation för funktionsåtkomstkod (FAC)

Vi har fullständigt dokumenterat alla tillgängliga FAC och inaktiverat odokumenterade FAC som orsakar dålig användbarhet. Mer information finns i Funktionsåtkomstkoder för Webex Calling .

15 december 2021

Öka medvetenheten om ändringar av E911 i USA

Den 6 januari 2022 träder fas 2 av RAY BAUM'S Act i kraft för nödsamtal i USA Webex Calling introducerade nyligen möjligheten att stödja ”Nomadic E911 med stöd för dynamisk plats i Webex Calling”. Den här funktionen ökar medvetenheten kring E911 genom att visa en Control Hub-banner, ett meddelande och en checklista över steg som en kund måste utföra för att möta behoven i den kommande förordningen. Ytterligare information finns i: Förbättrade nödsamtal för Webex Calling .

14 december 2021

Webb-RTMT för dedikerad instans/UCMC

Med den här funktionen aktiveras webb-RTMT (verktyg för övervakning i realtid) för följande UC-appar – CUCM, CUC, IMP, CER i dedikerad instans. Den möjliggör också OTT-åtkomst till verktyget via Control Hub.

8 december 2021

Aktivering av samtalsinspelning har gjorts enklare

Sedan tidigare i år har Webex Calling tillgång till Dubber Go-samtalsinspelning för alla användare utan extra kostnad. Innan den här funktionen togs i bruk var en kundadministratör tvungen att vänta på att partnern skulle aktivera funktionen för samtalsinspelning innan de kunde tilldela användarna den här tjänsten. Med den här funktionsuppdateringen är inspelning av samtal nu PÅ som standard i partnerinställningen. Som administratör kan du enkelt aktivera eller inaktivera samtalsinspelning för varje specifik användare utan att behöva vänta på att din partner ska aktivera den här funktionen. Tjänsten är tillgänglig i alla regioner. För mer information, se: Aktivera samtalsinspelning för en organisation och Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling användare .

UCM-migrering av personliga kontakter

Tillhandahåll migrering av personliga Jabber-kontakter för stora antal användare som inte kräver att slutanvändaren gör något på sin enhet.

3 december 2021

Begränsad tillgänglighet – Stöd för Poly-enheter i Webex Calling (Cisco Managed Configuration

Kunder som redan har köpt Poly-enheter och behöver Poly VVX- eller Trio-enheter som exponeras för sin organisation i Control Hub bör kontakta sin Cisco Account Manager för godkännande. Se Enhetslista för Webex Calling support för tillgängliga modeller.

Samtalskontroll API: Hämta samtal och stänga av ljudöverföringen

Avsnittet Samtalskontroller i Webex för utvecklare kommer att ha nya API:er för hantering av samtalssvar, överföring av ljud och DTMF-överföring. Ett nytt avsnitt för Webex Calling introduceras i Webex For Developers API Referens som täcker nya API:er för röstmeddelanden och meddelanden som väntar. Med de här nya API:erna kan användare få en sammanfattning av alla sina röstbrevlådemeddelanden och ställa in status för meddelande väntar programmatiskt. Webhooks API:er uppdateras medtelephony_mwi , en ny resurs, för användare att få händelseaviseringar när ändringar sker i användarens röstmeddelandetjänst.

2 december 2021

Förbättringar av policyerna för röstbrevlåda

Organisationer behöver möjlighet att definiera principer för röstmeddelanden. Med den här funktionen kan en Webex Calling administratör nu få större kontroll över lagringsperioden för röstmeddelanden, regler för vidarebefordran av röstmeddelanden och strängare regler för lösenord. Om principen för lagring av röstmeddelanden är aktiverad kan administratören välja hur länge röstmeddelanden ska lagras innan de tas bort automatiskt. Med regler för vidarebefordran av röstmeddelanden kan administratörer tillåta eller inte tillåta användare att vidarebefordra röstmeddelandefilen till ett e-postmeddelande. Dessutom har vi förbättrade lösenordsregler för hur ofta användaren måste ändra PIN-koden, PIN-kodens längd och möjligheten att undvika att användare anger enkla lösenord. Med den här funktionen kan administratörer definiera inställningar för röstmeddelanden för att tillgodose organisationens efterlevnadsbehov.

Tillgänglighet: Denna funktion är tillgänglig i alla regioner.

1 december 2021

Möjlighet att ställa in kodekprioritet i enhetsinställningar för Cisco MPP-, ATA- och DECT-enheter

Vi har lagt till möjligheten att ställa in kodekprioritet i enhetsinställningarna för Cisco MPP-, ATA- och DECT-enheter endast på individuell enhets- och platsnivå. Denna funktion är tillgänglig i alla regioner.

Underhållsmeddelande för Cisco MPP: Lägga till funktionsknappen för röstbrevlåda i Cisco MPP 6821

För närvarande saknar Cisco MPP 6821 en fysisk röstbrevlådeknapp och det finns ingen programstyrd knapp för meddelanden för snabb åtkomst till röstportalen.  Detta kommer att lägga till en funktionsknapp Meddelanden så att användare kan komma åt sin röstbrevlåda på röstportalen.

Enligt schemat nedan uppdateras enheter automatiskt under det nattliga omsynkroniseringsschemat för varje region:

 • KANADA – 1 december 2021

 • EMEA – 1 december 2021

 • NAMER – 1 december 2021

 • JAPAN – 2 december 2021

 • APAC – 2 december 2021

November

30 november 2021

Administration av CSV: Samtalsköer och sökgrupper

Vi har lagt till stöd för samtalsköer och sökgrupper via CSV från Control Hub, tillgängligt för partner och kunder. Mer information finns i Referens för CSV-fil för samtalskö för Webex Calling och Referens för CSV-fil för Webex Calling .

Uppdaterade namn och beskrivningar i innehållet i samtalsanvändarportalen

Samtalsanvändarportalen för Webex Calling kommer att ha flera innehållsuppdateringar för att göra Webex Calling funktionerna mer begripliga för slutanvändaren. Direktanslutna hjälpvideor ingår nu. Office Anywhere är nu Single Number Reach (Office Anywhere), och Remote Office-funktioner stöds nu via Single Number Reach (Office Anywhere).

Tillgänglighet: Denna funktion är tillgänglig i alla regioner.

24 november 2021

Administration av CSV: Besvara samtal

Vi har lagt till stöd för samtalshämtning via CSV från Control Hub, tillgängligt för partner och kunder. Mer information finns i Referens för CSV-fil för hämtning av samtal Webex Calling .

15 november 2021

Webex Calling-datacenter i Singapore

Webex Calling Media Pop- datacenter i Singapore är ett nytt datacenter som erbjuder edge-tjänster, medietjänster och sammankopplingar med partners som molnanslutna PSTN-partners (CCPP) till kundplatser i länder i Sydostasien. Klienter i regionen kan ansluta till Singapores datacenter som sin närmaste ingång till Webex-nätverket, vilket minimerar latensen och förbättrar mediekvaliteten. Mer information finns i Singapores datacenter för Webex Calling .

15 november 2021

Nomadic E911 med stöd för dynamisk plats i Webex Calling

Den 6 januari 2022 börjar fas 2 av RAY BAUM'S Act att gälla, vilket kräver att en dispatchbar plats för icke-fasta enheter och enheter utanför företagets affärslokaler ska överföras med alla 911-samtal till lämplig PSAP (Public Safety Access Point). Webex-appen och -enheter tillhandahåller, när de befinner sig på campus, platsinformation baserad på nätverkstopologin som har konfigurerats av systemadministratör. Systemet identifierar nätverksidentiteten för deras anslutning, t.ex. BSSID från trådlös åtkomstpunkt, fysisk enhet (MAC)-adress eller IP-undernät , och använder mappningen som har konfigurerats av administratörer för att exakt identifiera en användares plats. För Nomadic-användare utanför företaget kommer Webex-appen att uppmana de anställda att ange sin aktuella adress och validera den, för att användas som en del av nödsamtalet. Nomadic E911 ingår nu i din befintliga prenumeration på Webex Calling (multi-tenant och dedikerad instans) och UCM Cloud för alla dina USA-baserade användare.

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner. Gäller endast organisationer med säte i USA. Mer information finns på Förbättrade nödsamtal för Webex Calling

E911-stöd för Webex-appen

Fältet ”Hemlig nyckel” finns nu i Control Hub för att göra Webex-appen kompatibel med RAY BAUMs Act 2021-krav. Detta används av Webex-appen för att fastställa var användaren befinner sig både på behörig plats (wiremap för företag) och på annan plats. Webex-appen använder detta för att kommunicera med RedSky, en E911-leverantör, för att fastställa användarens plats när appen upptäcker nätverksändringar. Appen kan nu automatiskt identifiera trådmappad plats (platser tillhandahållna av administratören i RedSky) eller fråga efter adressen för alla icke-lokala platser.

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner. Gäller endast organisationer med säte i USA. Mer information finns på Förbättrade nödsamtal för Webex Calling

4 november 2021

Webex-konfigurationshjälp

Cisco experter hjälper partners och kundadministratörer vid migrering och implementering av Webex Calling tjänster via Webex-tjänsten Setup Assist. Mer information finns i Få hjälp med Webex Calling distributioner med Webex installationshjälp .

3 november 2021

Uppgradering av inbyggd Cisco MPP-programvara till 11.3.5

Den inbyggda programvaran för flera plattformar har uppgraderats för Cisco MPP-telefoner i 6800-, 7800- och 8800-serien, från 11.3.4 till 11.3.5. Som en del av uppgraderingen av den inbyggda programvaran introduceras inga nya samtalsfunktioner för Webex Calling. Den här versionen av den inbyggda programvaran innehåller buggfixar, som beskrivs i 6800-versionsinformationen, 7800-versionsinformationen och 8800-versionsinformationen. Om kunder är intresserade av att delta i EFT-programmet kan de be TAC-teamet att aktivera det.

Uppgraderingar av inbyggd headset-programvara för följande modeller:

 • Cisco 520 och 530 –> 15-18-26

 • Cisco 560 -> 2-3-0001-13

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner.

Oktober

29 oktober 2021

Tillhandahålla API: Hämta samtal

Vi har lagt till stöd för API för att besvara samtal. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Borttagning av åtkomst till användare och arbetsytor i samtalsadministratörsportalen

Konfigurationen för användare och arbetsytor migreras helt till Control Hub, så åtkomst och redigering i samtalsadministratörsportalen tas bort.

22 oktober 2021

Röstbrevlådegrupp

Med den här funktionen kan Webex Calling-kunder skapa och hantera en röstbrevlåda och faxinkorg som kan delas av flera användare. Röstmeddelanden kommer att vara tillgängliga via röstportalen och/eller via ett e-postmeddelande till en e-postadress (helst en distributionslista). Röstbrevlådegruppen kan användas för flera program såsom överflöde för samtalskö eller sökgrupp, ett alternativ för autoassistenten eller till och med som en inkorg för entreprenörer.

Tillgänglighet: Denna funktion är tillgänglig i alla regioner.

Det finns mer information i Hantera en delad röstbrevlåda och plats för inkommande fax för Webex Calling.

7 oktober 2021

Singlewire-/Informacast-integrering med Webex Calling

Med den här funktionen kan Webex Calling ringa och ansluta till en Singlewire-/Informacast-server för att spela upp ett förinspelat meddelande eller ett direktmeddelande. Meddelandet sänds till de MPP:er som är associerade med det definierade meddelandet. Den här funktionen är nu tillgänglig i alla regioner. Det finns mer information i Lägg till din kundhanterade enhet.

6 oktober 2021

Privata nätverksanslutningar för Webex Calling

Med Private Network Connect (PNC) kan kunderna få Webex Calling-åtkomst på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt än Over The Top Internet (OTT). Nyckelalternativ för privat åtkomst är för varje kunds VLAN via en partners anslutna eller en dedikerad ansluten för en kund. När en sammanlänkning väl har etablerats kan kundens PNC enkelt anges i Control Hub, med automatisk etablering av nätverkselement och uppdateringar av enhetskonfigurationer.

Tillgänglighet: Denna funktion finns tillgänglig överallt, förutom i regionen för integrerade EU-datacenter. Interconnect krävs innan beställning.

Det finns mer information i Anslut kundens privata nätverk till Webex Calling.

5 oktober 2021

Rumssystem för användare (personligt läge)

Med de här funktionerna kan rumssystem, t.ex. en skrivbordsenhet (DX), läggas till för en användare som en personlig enhet. När den har lagts till som en personlig enhet kan användare använda den precis som en fast enhet, inklusive göra PSTN-samtal direkt från enheten.

Det finns mer information i Distribuera din Webex-rumstelefon.

4 oktober 2021

Tillgång till Ciscos samtalsplan

Cisco PSTN med Webex Calling är nu tillgänglig i följande länder.

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Tyskland

 • Irland

 • Luxemburg

 • Sverige

Det finns mer information i Kom igång med Ciscos samtalsplan.

September

30 september 2021

Nytt integrerat lokalt EU-datacenter

Webex Calling är nu ett lokalt datacenterpar i EU, så EU-kunder behöver inte förlita sig på Storbritanniens datacenter. Nya EU-kunder finns nu i detta datacenterpar om den första samtalsplatsen som de skapar är i ett EU-land. Befintliga kunder har alternativet att begära en migrering till det nya datacenterparet i EU.

Det finns mer information i Webex Calling-datacenter i Europeiska unionen.

Integrering av Dubber-samtalsinspelning

Med integreringen av Dubber-samtalsinspelning kan du ta bort snurrstolstillhandahållandet som krävs idag. När samtalsinspelning är aktiverat för en användare skapas användaren automatiskt i Dubber och det krävs inga ytterligare administratörsåtgärder. Denna funktion är tillgänglig för alla regioner. Det finns mer information i Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling-användare.

Samtalsinspelning: Aktivera dubbelströmningsinspelning

Samtalsinspelningar med Dubber, vår samtalsinspelningspartner, använder nu dubbelströmning i stället för den nuvarande enkelströmningen. Med dubbelströmning kan Dubber behandla inspelningarna utifrån vad Webex Calling-användaren hörde eller vad Webex Calling-användaren sa, i stället för att enbart kunna granska vad som hörs och sägs tillsammans. Denna funktion är tillgänglig för alla regioner. Det finns mer information i Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling-användare.

29 september 2021

Kundhanterade enheter: Stöd för Door-enheter från 2N, Algo, GrandData, Grandstream

Med den nya funktionen för kundhanterade enheter kan administratörer tilldela en förcertifierad SIP-enhet till en arbetsyta och sedan använda den information som tillhandahålls för att manuellt tillhandahålla och distribuera enheten. Kundhanterade enheter kommer att läggas till i steg, inklusive 2N-, GrandStream-, CyberData- och Algo-enheter.

Tillgängligheten för den här funktionen, per leverantör, är som följer:

 • Algo – Alla regioner

 • 2N – Alla regioner

 • Grandstream – Alla regioner

 • Cyberdata – Kommer snart

Det finns mer information i Lägg till din kundhanterade enhet.

Expanderad enhetsportfölj: DECT-210 Multi-cell – Skapa och hantera DECT-nätverk

Med Cisco IP DECT DBS-210 Multi-Cell kan upp till 30 handsets tillhandahållas i upp till fem basenheter. Administratörer skapar och hanterar Cisco DECT-nätverksinställningar inom Cisco Webex Control Hub. Denna funktion är tillgänglig för alla regioner.

Det finns mer information i Skapa och hantera digitala DECT-nätverk i Control Hub.

23 september 2021

Ökad kapacitet för enhetsinställningar för Cisco MPP-, ATA- och DECT-enheter

Med de ökade enhetsinställningarna (tidigare telefoninställningar) i Control Hub kan administratörer anpassa ett stort antal konfigurationsalternativ för Cisco MPP-, ATA- och DECT-enheter. Denna funktion är tillgänglig i alla regioner.

Nyligen introducerade enhetsinställningar inkluderar:

 • ATA – Ställ in DTMF-läge/-metod

 • MPP – Tillhandahåll en URL till kundens bakgrundsbild (välj modeller)

 • MPP – Ställ in telefonspråket

 • MPP – Ställ in tidsgräns för skärmen (skärmsläckare)

 • MPP – Ändra standardplatsen för CQ Agent-funktionstangenten

 • MPP – Aktivera/inaktivera webbåtkomst (användarnivå)

 • MPP – Ställ in off-hook-timern

 • MPP – Ställ in standardnivå för loggning

 • MPP – Ställ in SSID och autentiseringsmetod för ett Wi-Fi-nätverk

 • MPP – Ställ in POE-läge

 • MPP – Aktivera/inaktivera DND-tjänster

 • MPP/ATA – Aktivera/inaktivera 802.1x

 • MPP/DECT – Ställ in upp till 10 multisändningsgrupper för MPP, 3 för DECT

 • MPP/ATA/DECT – Ställ in en VLan

 • MPP/ATA/DECT – Aktivera/inaktivera QOS

 • MPP/ATA/DECT – Aktivera/inaktivera CDP och LLDP

 • MPP/ATT/DECT – Ange prioritetsalternativ för kodek: Kommer snart

Det finns mer information i Konfigurera och ändra enhetsinställningar.

22:e september, 2021

Webex Edge Connect för Webex Calling

Webex Calling har lagts till i Webex Edge Connect. Kunder kan nu använda Webex Edge Connect för både samtals- och mötestrafik. Se här eller dokumentet om föredragen arkitektur för mer information om Webex Edge Connect.

8 september 2021

Aktivera och inaktivera video för Webex-appen

Control Hub ger nu kundadministratören möjlighet att aktivera eller inaktivera video för Calling och andra Webex-tjänster i Webex-appen. Det finns mer information i Aktivera eller inaktivera video för Calling i Webex-appen.

7:e september, 2021

Integrerat molnanslutet PSTN för Webex Calling

Integrerat molnanslutet PSTN för Webex Calling är en ny integrerad PSTN-etableringsupplevelse som ger omfattande slutpunkt-till-slutpunkt-etablering och -hantering av molnansluten PSTN-partner (CCPP) – tillhandahållet PSTN på en enda ruta av glass i Control Hub.

Det bygger på Webex Callings branschledande infrastruktur för molnanslutet PSTN för att automatisera något som traditionellt sett har varit en manuell snurrstolsprocess.

Kunder och partner kan nu välja en CCPP-leverantör inom Control Hub för att beställa, portera och hantera telefonnummer direkt i Control Hub.

Tillgänglighet: Denna funktion finns för närvarande i USA och Kanada i partnerskap med Intelepeer. Den kommer gradvis att utökas till andra partner.

1 september 2021

Cisco-samtalsplaner i Storbritannien

Cisco PSTN med Webex Calling finns nu tillgängligt i Storbritannien. Det finns mer information i Kom igång med Ciscos samtalsplan.

Augusti

31 augusti 2021

Stöd för specifika tidszonsinställningar i platstjänster

Via Control Hub kommer platstjänster, inklusive sökgrupper, samtalsköer och autoassistenter, att ha ett separat tidszonsfält oberoende av vilken tidszon som är inställd för en plats. Redigera tidszonen för en platstjänst genom att gå till området Allmänna inställningar för funktionen som du vill uppdatera tidszonen för och redigera och spara där. Det finns mer information om hur du redigerar dessa tjänster här:

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner.

30 augusti 2021

Expanderad enhetsportfölj: Cisco VG400-gateway

Cisco VG400 ATA ingår i en ny serie molnhanterade ATA:er i Webex Calling-erbjudandet. VG400 ATA har stöd för upp till åtta analoga samtal med grundläggande funktioner för samtalskontroll och faxenheter, inklusive stöd för T.38. Det finns mer information i Konfigurera din Cisco Voice Gateway VG400 ATA i Control Hub.

20 augusti 2021

Stöd för dubbel identitet (flexibla interoperabilitetspolicyer för hantering av flera PSTN-leverantörer)

Inställningarna för Stöd för dubbel identitet påverkar hanteringen av Från-sidhuvudet och PAI-sidhuvudet (P-Asserted-Identity) när du skickar en första SIP-INBJUDAN till trunken för ett utgående samtal. När funktionen är aktiverad behandlas Från- och PAI-sidhuvudena oberoende av varandra och kan därför skilja sig från varandra. När funktionen är inaktiverad ställs PAI-sidhuvudet in med samma värde som Från-sidhuvudet. Mer information finns i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Webex Calling.


 

Befintliga trunkar är inställda på antingen en aktiverad eller inaktiverad status, enligt den aktuella inställningen på systemnivå, för att undvika att beteenden ändras när den här funktionen aktiveras.

18 augusti 2021

Aktivera och inaktivera fjärrstyrd dator för Webex-appen

Control Hub ger nu en kundadministratör möjligheten att aktivera eller inaktivera klientkontrollerna för Remote Desktop Control (RDC) för Cisco-rumsenheter. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera fjärrstyrd dator för samtal i Webex-appen.

9 augusti 2021

Inbyggd support för avgiftsfria nummer

Med den här funktionen stöder nu Webex Calling inkommande avgiftsfria nummer i USA och Kanada för CCPP, SP och LGW. Du kan nu tilldela avgiftsfria nummer till startpunkter som autosvar, sökgrupper och samtalsköer. Du kan också använda ett avgiftsfritt nummer som ID för utgående samtalslinje (CLID) för användare, när du gör externa samtal.

Stegen för att tilldela ett avgiftsfritt nummer är precis som att tilldela andra telefonnummer. Det avgiftsfria numret har en avgiftsfri tagg bredvid sig så att du enkelt kan identifiera det. Mer information om hur du hanterar telefonnummer i Control Hub finns i Hantera telefonnummer i Control Hub.

Migrering av funktioner i Control Hub: Användare och arbetsytor

Fler funktioner är nu tillgängliga för hantering av användare och arbetsytor i Control Hub, däribland inställningar för användarspråk och alternativa telefonnummer som du kan tilldela till användare. All Webex Calling-användarhantering sker i Control Hub.

Mer information om hur dessa funktioner nu konfigureras i Control Hub finns här:

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner.

Juli

27 juli 2021

Medieoptimering för Webex Calling (ICE)

Medieoptimering för Webex Calling dirigerar smidigt Webex Calling-media direkt mellan enheter som stöds. När du ringer samtal inom din organisation mellan Webex-appen, skrivbordstelefoner eller lokala gateways, kommer media att försöka använda ICE för att dirigera media direkt istället för att dirigera via molnet. Mer information finns i dokumentationen här.

Medieoptimering lanseras för närvarande globalt och aktiveras på alla enheter och appar under de kommande veckorna. Aktivering har redan gjorts i Kanada för skrivbordstelefoner och sker enligt följande:

 • Kanada – Skrivbordstelefoner: 21 juli, Webex-appen: 16 november

 • Europa – Skrivbordstelefoner: 29 juli, Webex-appen: 18 november

 • USA – Skrivbordstelefoner: *12 augusti, Webex-appen: 22 november

 • Japan – Skrivbordstelefoner: *19 augusti, Webex-appen: 28 november

 • Australien – Skrivbordstelefoner: *26 augusti, Webex-appen: 25 november

*Uppdaterade datum för skrivbordstelefoner. Dessa datum har flyttats en vecka.

1 juli 2021

MPP-tillbehör har lagts till i enhetslagret

Denna funktion låter dig lägga till de anslutna MPP-tillbehörsenheterna i en förteckningspost på sidan Enheter i Control Hub. De MPP-tillbehör som stöds är Cisco-headset (500-serien) och Cisco-moduler för nyckelexpansion (KEM). Mer information finns i Konfigurera och hantera dina Webex Calling-enheter.

Juni

30 juni 2021

Uppdatering för flera administrativa funktioner i Control Hub

Flera administrativa kontroller i Webex Calling har tagits bort. Fliken Beställningar och alternativet Skype för företag för platser stöds inte längre av Webex Calling. Verktyget för nätverksberedskap är nu tillgängligt via Snabblänkar i Control Hub.

29 juni 2021

Paketuppdateringar för Flex 3.0: Justering av licensfunktioner och hur de tilldelas i Control Hub

Enterprise är nu Webex Calling Professional eller Professional. Innehåller alla funktioner som behövs för en enskild Webex Calling-företagsanvändare.

Förbättrat (Flex 3.0)/Gemensamt område (Flex 2.0) och Platser i Control Hub är nu Webex Calling Workspace eller Workspace. Det har utformats för delad användning och gemensamma områdesplatser (till exempel lobbytelefoner), ATA-enheter och platstilldelningar som behöver PSTN för Webex Room-enheter. Begränsad till en enda enhet. Licens för arbetsyta är inte avsedd för en individuell användares samtalsbehov.

Basic-användarlicenser som köpts på Flex 2.0-prenumerationer förblir Basic. Basic-licenser finns dock inte i Flex 3.0, och är inte längre tillgängliga när du skapar en ny provperiod.

Med de här förändringarna sker inga ändringar i funktionerna, prissättning eller funktioner i Control Hub.

25 juni 2021

Skicka-till-röstbrevlåda för användare vid selektivt vidarebefordrade samtal

När ett internt nummer eller en anknytning konfigureras som destination för selektivt vidarebefordrade samtal i samtalsanvändarportalen kan användare skicka samtalet direkt till röstbrevlådan. Detta beteende är konsekvent med andra typer av samtalsvidarebefordran.

3 juni 2021

Statistikrapporter om samtalskö och agent

Åtkomst till statistikrapporter om samtalskö och agent är nu möjligt via en länk i Control Hub.

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner. Mer information finns i Hantera samtalsköer i Cisco Webex Control Hub.

2 juni 2021

Kostnadsfria prenumerationer på ”Dubber Go”-samtalsinspelning

Nu erbjuds en gratis prenumeration på Dubber Go-samtalsinspelning till alla kunder med Webex Calling. Med den här prenumerationen kan kunder aktivera samtalsinspelning för alla användare. Det erbjuder obegränsade inspelningar. Varje inspelning lagras i en 30-dagars period och raderas automatiskt efter 30 dagar. Användare kan komma åt och hantera inspelningar från sin Dubber-portal. Mer information om hur du aktiverar samtalsinspelning för användare finns i Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling-användare.

April

30 april 2021

Regionala media för molnanslutet PSTN (CCP)

Multinationella Webex Calling-kunder kan nu använda CCP-leverantörer i hem- och fjärregioner, vilket förbättrar mediekvaliteten och förenklar användningen. Mer information finns i Regionala Webex Calling-media för molnanslutet PSTN (CCP).

Produktlansering av Cisco MPP DBS-110 DECT

Denna lansering lägger till fyra nya produkter till Webex Calling:

 • Basenhet för Cisco DECT DBS-110 – Levererar ett bästa DECT-erbjudande för mindre distributioner med upp till 40 linjer och 20 aktiva lurar. Den nya DBS-110-basenheten kan distribueras i en-cellsläge eller i flercellsläge med två noder (dubbel cell).

 • Cisco DECT DBS-110-relästation – Den nya relästationen kan användas tillsammans med både DBS-110- och DBS-210-basenheterna och utökar DECT-radiotäckningen. Relästationer är bra för planlösningar med annorlunda upplägg där radiotäckningen är sämre.

 • Ruggad Cisco MPP 6825-lur – Den ruggade 6825-luren har klassats för IP65-distributioner. IP65-klassningen innebär ”dammtät” och skyddad mot vatten från ett munstycke.

 • Lätt Cisco MPP 6823 DECT-lur – 6823 är en lättare och billigare lur med följande skillnader från standardversionen av 6825-lurar: lägre upplösning, ingen bakgrundsbelysning på knapparna, ingen Bluetooth LE 4.1 för headset, ingen nödknapp för aviseringar mellan nätverk.

Mer information finns i Komma igång med nya Cisco IP DECT 6800-serien.

26 april 2021

Förbättrad samtalsanalys

En ny instrumentpanel för samtalsanalys är nu tillgänglig. Den nya instrumentpanelen ger insikter på organisationsnivå och trender för nyckeltal, i likhet med andra samarbetsprodukter från Webex. Den nya instrumentpanelen går snabbt att läsa in och svarar oerhört snabbt. För Webex Calling-organisationer kan du enkelt spåra kvalitet genom att filtrera mellan webbplatser och slutpunktstyper, medan tabeller markerar dina mest engagerade användare samt användare som eventuellt har upplevt dålig mediekvalitet. Gå till Analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj för mer information.

9 april 2021

Migrering av funktioner i Control Hub: Nummerhantering

Den administrativa konfigurationen av telefonnummer som tilldelats användare, tjänster och enheter går nu att komma åt från Control Hub. Administratörer måste inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att tilldela eller konfigurera funktionerna.

Tillgänglighet: Tillgängligt i alla regioner. Mer information finns i Hantera telefonnummer i Cisco Webex Control Hub.

Mars

31 mars 2021

Ändringar av standardinställningar för kanadensiska datacenter

När en befintlig amerikansk VAR-partner väljer Kanada (CA) i listrutan Val av land för datacenter i Control Hub etablerar det nya standardbeteendet kunderna i det kanadensiska datacentret. Om partnern vill ändra standardinställningen och fortsätta att etablera helt nya kunder i det amerikanska datacentret måste en begäran göras till Help Desk för partner. Det här är en inställning på partnernivå. När detta är aktiverat behöver ingen ytterligare åtgärd vidtas av partnern.

Samtalskontroll: API för samtalsbeteende

API för samtalsbeteende är väsentligt för stora partners som migrerar från UCMC eller UCM till Webex Calling och ger dem möjligheten att automatisera användarregistreringen och tilldela en UC-profil till användaren.

Migrering av funktioner i Control Hub: Samtalsköer

Samtalsköer håller tillfälligt samtal i molnet när en agent som tilldelats samtalet från kön inte är tillgänglig. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera platsernas samtalsköer. Du kan nu slutföra konfigurationen av samtalskön i Control Hub under funktionsinställningarna.

Mer information finns i Hantera samtalsköer i Cisco Webex Control Hub.

30 mars 2021

Samtalskontroll: API för samtalsinspelning

Vi har lagt till API:er för samtalsinspelning till plattformen Webex för utvecklare. Detta gör att programmen kan starta, stoppa, pausa och återuppta inspelningar. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Förbättringar av användarupplevelsen: Hämtning av Webex-appen och Webex Calling-appen

Vi uppdaterade Webex Calling-appens hämtningsupplevelse. Baserat på organisationens inställningar kommer användare automatiskt se antingen Webex Calling- eller Webex-appen. Du kan hämta apparna från settings.webex.com.

26 mars 2021

Stöd för samtalsinspelning på begäran

Funktionen aktiverar samtalsinspelningsalternativet ”On-Demand/användarinitierad” som låter slutanvändaren starta, pausa, återuppta och stoppa samtalsinspelningar. Mer information finns i Aktivera samtalsinspelning för Webex Calling-användare.

24 mars 2021

Förbättringar av användarupplevelsen

Ring Splash har lagts till för den verkställande samtalsfunktionen i samtalsanvändarportalen. Detta introducerade även aviseringsalternativen tyst och splash för tjänsten Executive Assistant.

Mer information om att konfigurera tjänsten Executive Assistant i samtalsanvändarportalen finns i den här artikeln.

15 mars 2021

Trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner

Den här funktionen förbättrar anslutningsmöjligheten mellan Webex Calling och lokala PSTN och PBXs. Förbättringen inkluderar trunkar, grupper av trunkar (dirigeringsgrupper) och en centraliserad uppringningsplan för att lägga till skala och redundans för trunkar i lokaler med prioritet, redundans och belastningsutjämning. Den här funktionen dirigerar samtal Webex Calling-användare och en-till-många lokala PBX-samtal. Den stöder både platsbaserad PSTN och molnansluten PSTN för Webex Calling-användare. Med den här förbättringen kan vi tydliggöra definitionerna av Lokal gateway, Platsbaserad PSTN och Trunkar. Lokal gateway hänvisar till lokal gateway. Platsbaserad PSTN och Trunkar beskriver PSTN och anslutningsmöjligheter i Webex Calling.

Mer information finns i Konfigurera trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner för Cisco Webex Calling.

Återställ PIN-kod till röstbrevlåda

Administratörer kan nu återställa användares PIN-kod till röstbrevlåda i Control Hub genom att utfärda en tillfällig standard-PIN-kod. Användare kan fortfarande återställa PIN-koden till röstbrevlådan på settings.webex.com eller genom att ändra PIN-koden via portalen för röstbrevlåda.

Mer information finns i Hantera inställningar för röstbrevlåda för en Webex Calling-användare.

5 mars 2021

Massförbättringar

API för användarfunktioner – uppdaterade användarfunktioner, inklusive bryta in, samtalskoppling, samtalsinspelning, röstbrevlåda, stör ej, inringar-id och avlyssna. Om du vill ha mer information om API:er i Webex Calling klickar du här.

Februari

16 februari 2021

Försäljningsländer tillagda

Samtalstjänster finns nu också tillgängliga för försäljning i följande länder: Indonesien, Israel, Saudiarabien, Sydafrika.

Januari

28 januari 2021

Språkförbättringar för meddelanden och e-postmeddelanden

Du kan välja ytterligare språk för både ljud- och e-postmeddelanden för användare i samtalsadministratörsportalen. Det finns mer information i den här artikeln.

Språk som ingår i den här förbättringen är:

 • Engelska

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Europeisk portugisiska

 • Spanska

 • Koreanska (ny)

 • Tjeckiska (ny)

 • Brasiliansk portugisiska (ny)

26 januari 2021

Kontor var som helst

Denna funktion gör det möjligt för användare att ringa, ta emot och flytta samtal till eller från valfri enhet. Kontor var som helst är nu tillgängligt att konfigurera i Control Hub. Administratörer behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera Kontor var som helst.

Mer information finns i Kontor var som helst i Cisco Webex Control Hub.

Nödnummer med återuppringning

Webex Calling nödnummer med återuppringning (ECBN) hanterar det samtalslinje-ID (CLID) som visas för alarmeringscentralen (PSAP, Public Safety Answering Point) för nödsamtal. Administratörer kan konfigurera en plats och användare med ett angivet nödnummer med återuppringning (ESBN) i Control Hub. Den här konfigurationen är oberoende av den konfigurerbara CLID som fortsätter att användas för icke-nödsamtal.

Mer information finns i Nödnummer med återuppringning i Cisco Webex Control Hub.

21 januari 2021

Åsidosättning av enheter

Enhetens åsidosättningsförbättringar ger administratörer ett sätt att hantera enhetskonfigurationer i Control Hub. Det ger större flexibilitet för enhetsetablering genom att låta företagskunder anpassa sina enheter så att de passar deras verksamhetsbehov. Funktionerna omfattar: bakgrundsbild på telefonen, lång timer mellan siffror, kort timer mellan siffror, visningsnamn, etiketter för linjeknappar och LED-mönster för linjeknappar.

Tillgängligt i alla regioner. Mer information finns i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar för din organisation.

19 januari 2021

Enhetshantering

Vi har förbättrat enhetshanteringen i Control Hub. Du kan nu tilldela och hantera enheter för användare och arbetsytor och du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att hantera linjebeställningar, enheter och klienter, eller andra konfigurationsalternativ för dina Cisco-telefoner och ATA:er. Cisco-enheter kan tilldelas Webex Calling-tjänster från Control Hub. Tillgängligt i alla regioner.

December

9 december 2020

Stöd för icke-latinska tecken

Icke-latinska tecken visas nu korrekt för inkommande samtal på Cisco IP-telefoner för flera plattformar och enheter.


 

Denna förbättring gäller endast för kunder i Asien-Stillahavsområdet, däribland Japan, Kina och Hongkong.

För att stödja den här förbättringen fyller parametern Användarnamn nu automatiskt i fälten Inringar-ID och Samtalslinje i Cisco Webex Control Hub. Fälten som fylls i automatiskt är skrivskyddade.

Denna förbättring påverkar följande samtalsfunktioner:

 • Autosvar

 • Svarsgrupp

 • Anropsgrupp (Paging-grupp)

 • Samtalsköer

Namnet på Arbetsytan fyller även automatiskt i Platsnamn i inringar-id.

3 december 2020

Hunt Groups

Sökgrupper är samtalsgrupper som kan distribuera ett enskilt samtal till en specifik grupp med användare. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera platsernas sökgrupper. Du kan slutföra konfigurationen av programtjänster i Control Hub under avsnittet Funktioner.

Mer information finns i Sökgrupper i Cisco Webex Control Hub.

Oktober

2 oktober 2020

Samtalsparkeringsanknytningar

Samtalsparkeringsanknytningar möjliggör användningen av generiska platser för att parkera samtal med samtalsparkering. Administratörer kan definiera upp till 100 anknytningar inom en samtalsparkering för att parkera samtal. Samtalsparkeringsanknytningarna kan övervakas av användare inom organisationen genom övervakningstjänsten.

Mer information finns i Samtalsparkeringsanknytningar.

1 oktober 2020

Virtuella anknytningar

Virtuella anknytningar gör det möjligt för organisationer att inkludera icke Webex Calling-platser i nummerplaner. Administratörer kan tilldela virtuella anknytningar till användare som inte finns i organisationens, leverantörers eller affärspartners nätverk. Uppringda virtuella anknytningar översätts till dirigerbara nummer och skickas till den uppringande användarens PSTN-anslutning för utgående hantering.

September

30 september 2020

Massuppdatera telefonnummer och inringar-id:n

Du kan massuppdatera information om telefonnummer och inringar-id, till exempel nummer till inringar-id och för- och efternamn som är associerade med ett inringar-id. Du kan använda processen Ändra användare med en CSV-mall i Control Hub för att massuppdatera nummer och inringar-id samtidigt.

För mer information, se: Konfigurera och hantera Webex Calling-användare.

23 september 2020

Autosvar

Autosvar svarar på inkommande samtal och inmatningar av inringare för att dirigera samtal. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera platsernas autosvar. Du kan slutföra konfiguration av autosvar i Control Hub under inställningsavsnittet Funktioner.

Mer information finns i Hantera autosvar i Cisco Webex Control Hub.

Schemaläggning och kontorstid

Med schemaläggning kan du tilldela scheman till vissa funktioner, till exempel autosvar. Du kan till exempel ställa in helgdagar för autosvarstjänster. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att konfigurera platsernas scheman och kontorstider. Du kan slutföra konfigurationen av schemaläggning och kontorstider i Control Hub under inställningar för varje plats.

Mer information finns i Skapa och konfigurera ett schema i Cisco Webex Control Hub.

Standard PIN-kod till röstbrevlåda

Webex Calling-användare kan ändra sin PIN-kod till röstbrevlåda på skärmen Min profil på settings.webex.com. Administratörer kan ange en standard-PIN-kod för användarna. E-postmeddelanden till användare inkluderar nu information om att ställa in denna PIN-kod. Det gör det enklare för användare och administratörer att hantera röstbrevlådan.

Augusti

19 augusti 2020

Programtjänster

Du kan aktivera Webex Calling-program för mobil, dator och surfplatta för en specifik användare. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera programtjänster för varje användare. Du kan slutföra konfigurationen av programtjänster i Control Hub under inställningar för varje användare.

För mer information, se: Hantera programtjänster för en Webex Calling-användare i Control Hub.

7 augusti 2020

Receptionistklient

Med den här funktionen kan en receptionist övervaka och hantera inkommande samtal till en plats. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera receptionistklienten för användarna. Du kan slutföra konfigurationen av receptionistklienten i Control Hub under inställningar för varje användare.

För mer information, se: Receptionistklienter i Cisco Webex Control Hub.

Personsökningsgrupp

Personsökningsgrupper gör det möjligt för en användare att konfigurera ett enkelriktat samtal till en grupp med upp till 75 målanvändare genom att ringa ett nummer eller en anknytning. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera avsändare och mottagare för gruppsökningar. Du kan slutföra konfigurationen av tjänsten personsökningsgrupp i Control Hub under inställningsavsnittet Funktioner.

För mer information, se: Konfigurera en personsökningsgrupp i Cisco Webex Control Hub.

5 augusti 2020

Analog hotline

Analog hotline är en tjänst på användarnivå som var tillgänglig via samtalsadministratörsportalen. Den här funktionen togs bort från Webex Calling och är inte längre tillgänglig i varken samtalsadministratörsportalen eller Control Hub.

Juli

8 juli 2020

Personligt läge för enheter

Personligt läge för rums- eller skrivbordsenheter stöds nu för Webex Calling. När du aktiverar en enhet i Control Hub kan enhetens användare starta eller ta emot Webex Teams-samtal. Uppringningsfunktioner för anknytning och PSTN kommer att läggas till i en senare version.

För mer information, se: Konfigurera en rums- eller skrivbordsenhet som en personlig enhet.

6 juli 2020

Massaktivera telefonnummer

Du kan nu välja en uppsättning telefonnummer och aktivera dem i Control Hub. Du har möjlighet att läsa in inaktiverade telefonnummer och när som helst snabbt aktivera dem via Control Hub.

För mer information, se: Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation.

2 juli 2020

Röstbrevlådor

Varje plats tilldelas till en röstportal som ger tjänster för röstbrevlåda till användare som är tilldelade till platsen. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera röstportal för en plats. Du kan slutföra tilldelningen av röstportalens lösenord och nummer i Control Hub under inställningarna för varje plats.

För mer information, se: Konfigurera röstportaler för Cisco Webex Calling i Control Hub.

1 juli 2020

Avlyssning av användare och arbetsyta

Med hjälp av avlyssning av användare och arbetsytor kan du omdirigera alla inkommande eller utgående samtal för en användare till ett nummer som du väljer. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera användaravlyssning. Du kan slutföra konfigurationen av användare och arbetsytor i Control Hub under inställningar för varje användare eller arbetsyta.

Juni

16 juni 2020

Webex Calling-analys i Control Hub

Samtalsregister i Webex Calling läggs till i Control Hub-analys under samtalsavsnittet. Du kommer att kunna se engagemangsinformation för din organisation för att spåra implementeringen av Webex Calling. Du kan också visa mediekvalitetsdata för alla samtal från MPP-enheter och klienter till sorteringsproblem med paketförlust, fördröjning och jitter.

För mer information, se: Webex Calling-analys i Control Hub.

4 juni 2020

Samtalsparkering och samtalsparkeringsgrupp

Samtalsparkering är när någon parkerar ett samtal från en anknytning. Med samtalsparkeringsgrupper kan samtalsmottagare parkera ett samtal så att det kan hämtas från en annan enhet. För samtal som parkeras med en samtalsparkeringsgrupp väljer systemet att parkera samtalet mot någon av anknytningarna i listan av användare som är tilldelade till samtalsparkeringsgruppen. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera samtalsparkering eller samtalsparkeringsgrupper. Du kan slutföra konfigurering av samtalsparkering och samtalsparkeringsgrupper i Control Hub.

För mer information, se: Samtalsparkering i Cisco Webex Control Hub.

Hämta samtal

Besvara samtal gör att en person kan besvara någon annans samtal. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera besvara samtal. Du kan slutföra konfiguration av besvara samtal i Control Hub under inställningsavsnittet Funktioner.

För mer information, se: Besvara samtal i Cisco Webex Control Hub.

Väntemusik

Väntemusik spelar upp musik för uppringare som sitter i ett parkerat samtal. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera väntemusik. Du kan slutföra konfigurationen av väntemusik i Control Hub under inställningar för varje plats.

För mer information, se: Konfigurera inställningar för väntemusik för din plats.

Samtalsbehörigheter för platser

Du kan bestämma samtalsbehörigheter för varje plats. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera samtalsbehörigheter för platser. Du kan slutföra konfigurationen av samtalsbehörigheter i Control Hub under inställningar för varje plats.

Maj

29 maj 2020

Uppdateringar av platslicenser

Platslicensen inkluderar nu övervakning av upptagen-lampa, samtalskoppling för upptagna eller obesvarade samtal, parkera/återuppta samtal, samtalsöverföring och hotellvärdar. Den här uppdateringen sparar pengar för kunderna och förbättrar användarinteraktionerna med platser.

28 maj 2020

Samtalskoppling, röstbrevlåda och inringar-id

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera användarfunktioner för samtalskoppling, röstbrevlåda och inringar-id. Du kan slutföra konfigurationen i Control Hub under inställningar för varje användare.

För mer information, se:

Samtalsbehörigheter för användare

Du kan bestämma samtalsbehörigheter för varje användare. Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att installera och konfigurera samtalsbehörigheter användare. Du kan slutföra konfigurationen av samtalsbehörigheter i Control Hub under inställningar för varje användare.

För mer information, se: Konfigurera samtalsbehörigheter för en Webex Calling-användare i Control Hub

26 maj 2020

Ändra licenstyper

Administratörer eller partners behöver inte längre ta bort och sedan lägga till och konfigurera en användare igen för att ändra licensen. Du kan nu uppgradera Webex Calling-licenser till Enterprise eller nedgradera licensen till Basic från Control Hub. Uppgradering och nedgradering av licenser bibehåller användarens funktionsinställningar och tilldelade enheter/klienter.

21 maj 2020

RedSky-integrering med Webex Calling

Vi stöder nu RedSky-integrering för Webex Calling. Funktionen ersätter användarens behov av molnets PSTN-leverantör eller den lokala PSTN-leverantören (genom en lokal gateway) med RedSky Horizon Mobility-tjänsten för nödsamtal. RedSky Horizon Mobility erbjuder en nödsamtalslösning för Webex Calling som gör att du kan dra nytta av användarmobilitet istället för traditionella statiska erbjudanden. Horizon Mobility kan spåra klientanvändare (med hjälp av MyE911-appen) och enheter som är HELD-kompatibla (HTTP-Enabled Location Delivery) när de förflyttar sig runt organisationens plats. När MyE911-appen inte automatiskt kan fastställa en klientanvändares plats uppmanas användaren att ange sin plats i appen. Horizon Mobility tillhandahåller e-post- och SMS-aviseringar för händelser, inklusive nödsamtal och testsamtal (933). Tillvalstjänster inkluderar övervakning av nödsamtal med avbryt och inspelning av nödsamtal. Den här integreringen är endast tillgänglig för Webex Calling-platser som är baserade i USA och Kanada.

Mer information finns i RedService-nödtjänst för Webex Calling.

15 maj 2020

Uppdateringar av guiden för förstagångskonfiguration för Webex Calling

Guiden för förstagångskonfiguration har uppdaterats för att göra det enklare för kunder att komma igång med Webex Calling-tjänsten. Flera fält har tagits bort från guiden för förstagångskonfiguration, inklusive kravet att tilldela ett telefonnummer till en plats. Dessutom tilldelas inte längre Webex Calling-licenser till en plats, så administratörer kan tilldela licenser över hela organisationen.

Mer information finns på: Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation och Konfigurera dina funktioner för Webex Calling.

11 maj 2020

Nya enheter, inklusive Cisco IP-telefon 6861 (Wi-Fi) och 6871-telefoner (med färgskärm) för flera plattformar och AudioCodes MediaPack 1288 och 17 stöds nu.

5 maj 2020

Samtalsinspelningslösningen Dubber för Webex Calling är nu en Cisco Solutions Plus-partner med prissättning för planerad åtkomst i Cisco Commerce Workspace (CCW). Dubbers SaaS-baserade prenumerationsalternativ för samtalsinspelning för Webex Calling ger företag en strategisk, molnbaserad tjänst med obegränsad skala som uppfyller regelefterlevnad med handlingsbara insikter i röstkommunikation som aldrig förr.

Mer information finns i Aktivera samtalsinspelning för en organisation.

4 maj 2020

Regionala media för slutpunkter och lokala gateways

Vi har förbättrat mediekvaliteten för kunder med multinationella distributioner. Telefoner för flera plattformar, analoga telefonadaptrar (ATA), klienter och lokala gateways registreras för SBC:er (Session Border Controllers) i sina lokala regioner. Om du behåller media i den lokala Webex Calling-regionen kan du förbättra mediakvaliteten genom att minska latens och jitter.

April

29 april 2020

Förbättringar av ljudkvaliteten

Opus codec-support för Webex Calling-samtal mellan IP-telefoner för flera plattformar (MPP), Cisco Webex Teams och rumsenheter. Detta förbättrar ljudkvaliteten och minskar bandbreddsanvändningen för samtalsflödena med klienterna.

Mer information finns i Ljudspecifikationer för Webex Calling.

Mars

24 mars 2020

CScan för Webex Calling

CScan, nätverksberedskapstest för Webex Calling, testar nu fler nätverksegenskaper. Kör det avancerade diagnostiska testet på https://cscan.webex.com/ för att testa paketförlust och jitter i båda riktningarna mellan datorn och Webex Calling-datacentren.

16 mars 2020

Regionala media

Som förberedelse för den kommande funktionen för regional media har vi kombinerat Nordamerika, EMEA, Australien och Japan till en tabell för Portreferens för SP:er och VAR:er som kallas Produktion. För att undvika driftavbrott rekommendera vi starkt att du uppdaterar brandväggarna inför den kommande versionen av regionala media för slutpunkter och lokala gateways.

Ny telefonsupport

Vi stöder Webex Calling på 6861- och 6871-skrivbordstelefonerna för flera plattformar, samt MPP DECT-telefoner. Dessa telefoner kan aktiveras på samma sätt som du aktiverar alla andra enheter.

Vi har lagt till de här telefonerna i listan över enheter här.

6 mars 2020

Uppstartswebbseminarier

Februari

25 februari 2020

Valfria anknytningar

Du behöver inte längre lägga till en anknytning när du lägger till ett nummer till en användare eller rumsenhet på en plats. Det är nu bara ett alternativ som är tillgängligt om du behöver det.

Mer information finns i följande artiklar:

24 februari 2020

Call Park

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att aktivera Samtal väntar för användare. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Samtal väntar gör det möjligt för personer att besvara flera samtal åt gången. Med samtal väntar kan användare parkera ett samtal för att besvara ett annat.

Mer information finns i Aktivera väntande samtal för Cisco Webex Calling.

Tryck för att prata

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att aktivera Tryck för att prata för användare. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Tryck för att prata ansluter användare från olika delar av organisationen. Du kan till exempel skapa en lista över kundtjänstrepresentanter som kan chatta med Jim på lagret med Tryck för att prata på telefonen.

Mer information finns i Konfigurera Tryck för att prata för Webex Calling-användare.

17 februari 2020

Lokal gateway för tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer (SP) kan nu dra nytta av samma lokala gatewaykonfiguration som tidigare endast var tillgänglig för mervärdeåterförsäljare (VAR).

Mer information finns i följande artiklar:

11 februari 2020

CUBE hög tillgänglighet som LGW

Du kan nu distribuera två CUBEs på samma plats för att öka tillförlitligheten hos den lokala gatewayen.

Mer information finns i Implementera hög CUBE-tillgänglighet som lokal gateway.

Januari

21 januari 2020

Övervakningskonfiguration

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att aktivera Övervakning för användare. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Mer information finns i Tillåt att en användare ser linjestatusen på någon annans telefon.

Sekretesskonfiguration

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att aktivera Sekretess för användare. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Mer information finns i Förhindra att någon övervakar en användares linjestatus.

16 januari 2020

Programexpansion från molnansluten PSTN-leverantör (CCP)

Utöver att ha en certifierad PSTN-leverantör för Australien och Nya Zeeland har CCP-programmet expanderats ytterligare och kommer att inkludera en annan leverantör för USA, Kanada och Latinamerika.

Information om CCP-programmet och en aktuell lista över certifierade CCP-leverantörer finns i CCP-communityn.

December

16 december 2019

Hotellgästkonfiguration

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att konfigurera en användare som hotellgäst. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Mer information finns i följande hjälpartiklar:

Konfiguration av Bryta in

Du behöver inte längre gå till samtalsadministratörsportalen för att tillåta användare att avbryta samtal. Du kan slutföra den konfigurationen direkt i Control Hub.

Mer information finns i följande hjälpartiklar:

6 december 2019

Stöd för PSTN på Cisco Webex Room-enheter

Rumsenheter har nu stöd för multimediesamtal på en plats. Administratörer kan nu tilldela Webex Calling och telefonnummer till rumsenheter, vilket ger användare på en och samma plats möjlighet att ringa och ta emot telefonsamtal från dessa enheter.

Mer information finns i Konfigurera och hantera dina Webex Calling-enheter.

Tilldela platser när flera användare läggs till samtidigt

När du lägger till flera användare samtidigt med en CSV-fil kan du nu inkludera platser i filen.

Mer information finns i Konfigurera och hantera dina Webex Calling-användare.

November

21 november 2019

Ta bort en plats

Tillgängligt i följande regioner: Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Japan. Kommer snart till Australien.

Om du har en plats som antingen inte längre används eller som har konfigurerats felaktigt kan du nu ta bort den platsen men endast efter att du först har tagit bort de användare och platser som är associerade med den. När du tar bort en plats tar du bort alla dess tilldelade tjänster och nummer. Alla platser kan tas bort förutom standardplatsen (vanligtvis den första platsen du skapade).

Mer information finns i Ta bort en plats från Cisco Webex Control Hub.

Stöd för specialtecken i användarens för- och efternamn

Du kommer snart att kunna ange specialtecken som en del av någons för- och efternamn och de kommer då att visas i inringar-id.

Samtalsinspelning

Partner kan nu aktivera samtalsinspelning för kundernas inkommande och utgående samtal samt röstmeddelanden. Kunder kan välja vilka användare funktionen ska aktiveras för och anpassa inställningar såsom pausa och återuppta, inspelningsmeddelanden och mer.

Vi har skapat följande artiklar:

Stöd i ännu fler länder

Vi stödjer nu följande försäljningsländer: Japan och Mexiko.

Vi stöder även följande länder endast för filialer: Hongkong, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Vietnam.

Vi har uppdaterat följande artiklar:

Säker och förenklad enhetsregistrering

Du kan nu skapa aktiveringskoder för enheter som tilldelats användare och platser. Användare kan nu registrera sina egna telefoner till molnet. Allt som krävs är att packa upp enheten, ange en kod och sedan fungerar deras MPP-enhet med Webex Calling. Du kan även lägga till och tilldela flera enheter samtidigt, vilket gör det ännu enklare att registrera enheter!

Vi har uppdaterat följande hjälpartikel:

Basic-licens för användare och platser

Basic Station lägger till en ny typ av användarlicens för Webex Calling som möjliggör begränsade uppringningsfunktioner för en användare samtidigt som den erbjuder fler funktioner än en plats.

Vi har uppdaterat följande hjälpartiklar:

Ny telefonsupport

Vi stöder Webex Calling på 8832-konferenstelefonerna för flera plattformar, MPP 6821-skrivbordstelefon och MPP DECT-telefoner. Dessa telefoner kan aktiveras på samma sätt som du aktiverar alla andra enheter.

Vi har lagt till de här telefonerna i listan över enheter här.

Klientstöd för surfplatta och Chromebook

Webex Calling-appen är nu tillgänglig på iOS- och Android-surfplattor och Chromebook-enheter som har stöd för Android-appar.

Vi har lagt till den här funktionen i Webex Calling-appavsnittet i artikeln Systemkrav.

Företagsnummerplan

Du kan nu uppdatera din nummerplan och lägga till unika dirigeringsprefix till dina platser, lägga till en styrningssiffra till ett dirigeringsprefix, ändra interna anknytningslängder och mycket mer.

Vi har uppdaterat den här artikeln med information om hur du anpassar nummerplaner för att passa verksamhetens behov.

Flera PSTN för Webex Calling för tjänsteleverantörer (SP:er)

Du har nu möjlighet att välja en annan PSTN-leverantör när du konfigurerar samtalsplanen för alla dina platser i Control Hub. Endast de tjänsteleverantörer som stöds i platsens land visas.

Vi har uppdaterat den här artikeln med informationen du behöver för att komma igång.

Molnansluten PSTN-leverantör (CCPP)

Som Webex Calling för VAR-kund kan du nu välja mellan följande samtalsinställningar:

 • Molnanslutet PSTN – En molnlösning som inte kräver någon större investering i lokal maskinvara.

 • Lokal gateway – Låter dig behålla din nuvarande PSTN-leverantör eller så vill du kanske kunna ansluta icke-molnplatser och ha en gemensam nummerplan (hybridalternativ). Du kan välja det här alternativet om du har flera platser och inte vill gå över till molnet helt och hållet.

Vi har uppdaterat den här artikeln med information om hur du väljer dessa alternativ i Control Hub:

Språkinställningar

Nu finns det fler sätt att ange föredraget språk i Webex Control Hub, till exempel när du skapar en nu kund med guiden för förstagångskonfiguration eller lägger till en plats.

Vi har lagt till dessa inställningar i följande hjälpartiklar:

Samtal i Webex Teams

Vi har ändrat standardsamtalsbeteendet som är integrerat med Webex Teams.

Läs den här artikeln för mer information.

Förbättringar av anslutningslinjer

Ger en bättre och mer transparent användarupplevelse. Connected Line Identification Presentation (COLP) förbättrar transparensen när inringar-id för den anslutna parten visas och ger den avslutande parten möjligheten att förhindra att deras identitet visas för uppringaren.

Förbättrad sökning efter telefonnummer

Vi har introducerat en tidsbesparande sökfunktion i analyser för samtalsadministratörsportalen. Utöver att kunna hämta samtalsanalys av alla platsnummer och anknytningar eller upp till 50 enskilda webbplatsnummer eller anknytningar kan du nu söka efter ett enskilt externt nummer.

Ger administratörer en tidsbesparande fördel genom att endast visa önskade samtal. Eliminerar behovet av att hämta hela listan via export och använda ett externt program för att filtrera samtalen.

Förbättringar av tjänsteförsäkran

Vi har utökat insyn i widgeten tjänsteförsäkran i samtalsadministratörsportalen (tidigare endast tillgängligt i Webex-samtal för VAR). CScan är ett verktyg som kan användas för att kontrollera platsens portstatus och bandbredd.

Mer information finns i den här artikeln.

Vi delar med oss av information om planerade funktionsversioner som kommer snart. Kom ihåg att vi kan behöva ändra versionsdatum och själva funktionerna. Du kan prenumerera på denna artikel för att få uppdateringar om eventuella ändringar.


 

Vissa av de följande funktionerna finns tillgängliga i betaversionen om du har godkänt Ciscos avtal för deltagande i betaprogram och deltar i betaprogrammet.

Juni

Möjlighet att lägga till flera skrivbordstelefoner i en arbetsyta

Med den här funktionen kan du lägga till upp till fem enheter för professionellt licensierade arbetsytor. Dessutom tillämpas enhetsgränser på fem för professionellt licensierade användare.

Stöd för SBC för alla noder för lokal gateway för Webex Calling

TE-Systems gränskontrollanter för alla noder är validerade, certifierade och godkända för användning som lokala Webex Calling-gateways (LGW:er) för platsbaserad PSTN.

Italtel NetMatch-S SBC-stöd för lokal gateway för Webex Calling

Italtel Netmatch-S-sessionsgränskontrollanter kommer att valideras och certifieras för användning med Webex Calling som godkända lokala gateways (LGW:er) för platsbaserad PSTN.

Policy för hoppade samtal från agenter

Agenter kan ange status i samtalsköer baserat på deras tillgänglighet. Det kan dock förekomma avvikelser om en agent inte är tillgänglig och statusen är på annat sätt. Med implementeringen av policyn för agenter som studsade samtal hjälper det att ställa in rätt status om det finns kontinuerliga studsade samtal för en agent.

Etablering av API:er för räddningstjänster

Tillhandahåller offentliga etablerings-API:er för att konfigurera och hantera inställningar för räddningstjänst.

Förbättring av väntemusik (MoH): Stöd för utökad lagringsstorlek och spellista

Webex Calling-administratörer kan skapa en spellista på organisationsnivå med flera mediefiler och tilldela filen till en eller flera Webex Calling-platser. Inte heller när den uppringande parten återupptar samtalet återgår musikfilen till början av spellistan.

Översättningsmönster

Översättningsmönster stöder siffermanipulering för användningsfall som operatörssamtal, förkortad/kort nummersamtal och nummeröversättning för samtal som dirigeras till PSTN.

Stöd för avgiftsfria och icke-geografiska nummer

Webex Calling har nu stöd för avgiftsfria och icke-geografiska nummer för följande länder:

 • Australien

 • Belgien

 • Brasilien

 • Nederländerna

 • Sverige

Expansion av marknaden för Webex Calling

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Lesotho

 • Gambia

 • Botswana

 • Senegal

Juli

Tillåt att en slutanvändare genererar aktiveringskoder för att registrera MPP-enhet

Webex-plattformen stöder för närvarande aktiveringskoden för MPP-enheter ombord. Däremot kan företags- eller webbplatsadministratörer skapa aktiveringskoder. Den här funktionen lägger till gränssnittet för aktiveringskoden i användarportalen så att en slutanvändare kan begära aktiveringskoden ombord på sin MPP-enhet.

Konfigurerbara agentaviseringar

Administratörer kan konfigurera aviseringstoner som spelas upp till agenter när en arbetsledare åberopar funktioner som övervakning, coaching, brytning och uppköp.

Förbättrade behörigheter för utgående samtal

Förbättrade utgående samtalsbehörigheter ger Webex Calling-administratörer stor flexibilitet för att hantera internationella samtal, samtal till särskilda nummer och en rad nummer med siffermönster. Den här funktionen förbättrar dessutom behörighetskoderna så att de stöder maximalt 1 000 koder, vilket gör att organisationer kan skala användningen av behörighetskoder utan begränsningar. Hantering av behörighetskoder förenklas genom att stödja massetablering.

Migrera en plats till Ciscos samtalsplaner

I dag kan Cisco-samtalsplaner endast tilldelas till en ny nettoplats och det finns begränsningar i porteringen av befintliga Webex Calling-telefonnummer till Cisco-samtalsplaner.

Den här nya funktionen tillhandahåller en hanterad, självbetjänad plan för att migrera en plats (som helhet) från platsbaserad PSTN eller från icke-integrerad molnansluten PSTN till Cisco-samtalsplaner.

Status för lokal gateway och felsökning

Den här funktionen ger anslutningsstatus inklusive samtalsfel och certifikatproblem i felsökningsinformationen.

Migreringsverktyg: Carrier och Broadfungerar till Webex Calling (Flex-plan)

Migreringsverktyget stöder kundmigreringar från BroadCloud Carrier och BroadWorks till Webex Calling

Stöd för v15 Cisco Unified Communication-program i dedikerad instans

Dedikerad instans är kompatibel med v15 av Cisco Unified Communication-programmen som inkluderar Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unity Connection, Cisco IM och Presence, Cisco Expressway och Cisco Emergency Responder (endast AMER). Med tillgängligheten av v15 kommer alla nya dedikerade instans-kunder endast att distribueras på v15 av Unified Communication-programmen.

Stöd för ljudenheter MP 202 och MP 204 i Webex Calling

Webex Calling har stöd för ljudkoder MP 202- och MP 204-enheter.

Stöd för konfigurerbara certifikat för säker hämtning av bakgrundsbilder på enheten

De ytterligare enhetsinställningarna gör det möjligt att konfigurera ett certifikat för att säkert hämta MPP-bakgrundsbilder från en kunds medieservrar.

Uppdatera onlinestatus för Control Hub för MPP- och RoomOS-enheter

Möjliggör att MPP-enheter kan ansluta till Webex Cloud och RoomOS-enheter och registrera sig för Webex Calling. Den här funktionen uppdaterar Control Hub Online- statusindikator så att den visar enhetens anslutning till Webex- och Webex Calling plattformarna.

Webex-autentisering för Dubber-portalen för samtalsinspelning

Control Hub-administratörer kan nu starta administrationsportalen för Dubber direkt från sidan ”Användares” samtalsinspelning och använda sina Webex-inloggningsuppgifter för att logga in på Dubber-portalen. Eftersom administratören är inloggad i Control Hub kan de navigera till Dubber-portalen utan att ange sina inloggningsuppgifter. Du kan använda samma URL som en genväg och lägga till den i Webex-appen för slutanvändare. Med den här genvägen kan slutanvändare logga in på Dubber-portalen med hjälp av Webex-inloggningsuppgifterna och visa sina inspelningar.

Expansion av marknaden för Webex Calling

Webex Calling utökar sin närvaro till dessa länder:

 • Madagaskar

 • Mali

 • Rwanda

 • Guinea

 • Etiopien

Funktioner under utveckling

Om du tar bort enheter återställs enheten till aktiveringsläget

När en enhet tas bort Webex Calling en fabriksåterställning av enheten. Återställer därmed enheten till ett aktiveringsläge. Enheten är redo för en ny aktiveringsbegäran.

Förbättringar av Unified Communication Manager till Webex Calling Migration Insights

Möjlighet att generera följande rapporter:

 • På plats

 • Användning av funktioner

 • Funktionens relevans

 • Aktiva eller inaktiva användare

 • Aktiva eller inaktiva enheter

 • Aktiv eller inaktiv arbetsyta

Förbättrad feedback om enhetsregistrering

När registrering misslyckas måste MPP-telefonerna identifiera möjliga rotorsaker och ge feedback i form av felmeddelanden och loggfiler (PRT) på skärmen.

Förbättrad introduktionsupplevelse för IP-telefon

Vi har förbättrat användarvänligheten och tillförlitligheten för introduktionsprocessen för enheter. En kombinerad migrerings- och introduktionsupplevelse, förbättrade varningsmeddelanden och en bättre guidad upplevelse i Control Hub gör introduktionen av Cisco IP-telefoner enklare än någonsin.

Etablerings-API:er för CX Essentials

Gör det möjligt för offentliga API:er att konfigurera och hantera CX Essentials.

Schemaläggningsbaserad samtalsomkoppling

Den här funktionen gör det möjligt för en Webex Calling-administratör att skapa regler baserat på tiden på dag och veckodag och med en tillhörande routningsåtgärd för var och en av reglerna.

Se viktig information om funktioner och support i kommande uppdateringar.

Planera i förväg och gör dig redo för det schemalagda underhållet, se Tjänststatus på Control Hub för mer information. Du kan prenumerera på tjänstestatussidan för att få uppdateringar.

maj 2024

Uppdatera distributionssystemet för e-post för Webex Calling

Webex Calling skickar e-post för olika samtalsspecifika tjänster, inklusive röstbrevlådebilagor och aviseringar om samtalshändelser. Cisco uppdaterar ett e-postdistributionssystem som används för Webex Calling-tjänster för att tillgodose kraven på e-postsändare i Google Gmail. Ändringarna är följande:

 • E-postrubriker särskilt rubriken FROM där avsändarens namn kommer att vara webex_comm@webex.com, och e-postadressen kommer att vara postmaster@<serverID>.bcld.webex.com

 • Rubriken Svara-To och X-From kommer att ha webex_comm@webex.com

Dessutom uppdateras infrastrukturen för att stödja e-postautentisering med DKIM, övervaka utgående e-posttrafik och uppfylla standarderna för meddelandeformat (RFC 5322).

Partner och kunder kan behöva uppdatera SPAM-filtret för att fortsätta ta emot e-post från Webex Calling-tjänster. Dessutom kan slutanvändare behöva ändra sina e-postfilter eller regler för att fortsätta att ta emot e-postmeddelanden från Webex Calling-tjänster.


 

Om användare fick e-postmeddelanden från webex.com-domänen utan konfigurerade filter eller regler krävs ingen åtgärd.

Mer information finns i Webex Calling-uppdateringen för e-postdistribution

April 2024

Vi gör några ändringar i artikelkategorierna som du ser högst upp i våra artiklar, dessa ändringar rullar ut under de kommande månaderna. Vi arbetar för att göra det enklare för dig att se om en artikel gäller dig.

Februari 2024

Fjärråtkomst till samtalsanvändarportalen togs bort från Control Hub

Administratörens åtkomst till samtalsanvändarportalen från Control Hub tas bort den 31 januari 2024 eftersom vi migrerade alla användarinställningar från samtalsanvändarportalen till Control Hub. Administratörer kan konfigurera användarinställningarna direkt från Control Hub.

Omdirigerar settings.webex.com till User Hub

settings.webex.com omdirigeras till User Hub den 5 juni 2024 och alla alternativ i settings.webex.com har migrerats till User Hub.

December 2023

Begränsning av användning av platsnummer för inringar-ID

Med funktionen för val av inringar-ID-nummer kan du välja ett externt inringar-ID-nummer när du ringer ett utgående samtal. Användaren kan välja att använda sitt eget direktlinjenummer, platsnummer, samtalskönummer eller svarsgruppsnummer baserat på samtalets syfte.

Administratören kan definiera tillgängliga nummer för val av externt inringar-ID. Nummer kan vara platsnummer för inringar-ID med begränsning av både uppringarens plats och nummerplatsen med samma PSTN-leverantör, land och zon (gäller endast platser i Indien). Denna begränsning hjälper till att förhindra samtalsfel, potentiella faktureringsproblem och att följa landsspecifika telekombestämmelser.

Medan systemet tillämpar denna begränsning för alla nya platsnummer som administratören konfigurerar för val av inringar-ID, finns det nummer i systemet som inte följer denna begränsning eller regel. Ett verkligt förfarande kommer att genomföras den 10 januari 2024 för att ta bort hänvisningen till sådana nummer. Det rekommenderas att administratörer tar bort sådana nummer proaktivt före det tidigare nämnda datumet för att förhindra problem.

Exempel på ogiltig användning av platsnummer:

 • Agent på plats i USA med hjälp av platsnummer i Förenade kungariket

 • Agent i San Jose, Kalifornien med PSTN-leverantör 1 med Richardson, Texas samtalskö nummer med PSTN-leverantör 2

Augusti 2023

Avsluta Webex Calling-engagemang och kvalitetsrapporter

Webex Calling Engagement- och kvalitetsrapporterna för Webex Calling kommer att gå i pension den 1 december 2023. Du kan använda den kommande mediekvalitetsrapporten för Webex Calling för att få information om samtalskvalitet och användning av samtalsanslutningar.

Juli 2023

Åtkomst till Webex Calling partnerinnehållet

Allt Webex Calling-partnerinnehåll kommer att flyttas till Webex hjälpcenter senast den 30 juli 2023. Gå till startsidan för Webex Calling och klicka på fliken Partner för att komma åt innehållet.

Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco DECT DBS till v5.1.1

Den här uppgraderingen har stöd för följande funktioner:

 1. Stöd för justering av ringsignalvolym

 2. Stöd för ungerska

 3. Stöd för DECT 6825-lurens nödfallsknapp

 4. Stöd för E911 Ray Baum's Act (endast USA och Kanada)

Mer information finns i Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco DECT DBS till v5.1.1

Utrullning av funktioner med en knapp för att trycka och ICE

Den här uppgraderingen har stöd för nya funktioner för Cisco MPP-enheter:

 • Lokala media för MPP 8845/8865

 • En-knapp-att-trycka för MPP 8800-serien

 • ACD-inställningar per linje med virtuella linjer

Mer information finns i Lansering av funktioner med en knapp för att trycka och ICE .

Januari 2023

Underhåll av den fasta programvaran för Cisco 840- eller 860-enheter

Den nya fasta programvaran för Cisco 840/860 Wi-Fi-telefoner innehåller följande funktioner:

 • Kundens ringsignaler per linje

 • Integrering av LDAP-katalog

 • Ring Pull-supporten

Mer information finns i Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco 840/860 1.7 till 1.8 för mer information.

Behörighet för utgående samtal ändras

Behörigheterna för utgående samtal har inte längre stöd för separata värden för behörigheter för lokala samtal och fjärrsamtal för utgående samtal. Detta ersätts av en enda inställning, Nationellt behörighet för utgående samtal.

Följande CSV-fält för samtalsdata för användarfunktioner för lokal och långdistans tas bort:

 1. Lokal åtgärd för utgående samtal

 2. Utgående samtal Lokal överföring aktiverad

 3. Utgående samtal Långdistansåtgärd

 4. Utgående samtal Fjärröverföring aktiverat

Dessa fält ersätts med Nationellt fältet.

Cisco DECT DBS210 uppgradering av fast programvara – version 5.1.1

Cisco har certifierat den nya fasta programvaran v5.1.1SR1 för Cisco DECT DBS210-enheter och kommer att installera den nya fasta programvaran på plattformen per region från och med den 25 januari 2023. Den nya fasta programvaran för telefonen kan hämtas under dess schemalagda nattunderhåll.

För mer information om tillkännagivandet, se Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco DECT DB210 .

December 2022

Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco MPP – version 12.0.1

Version 12.0.1 av den fasta programvaran för Cisco MPP innehåller funktioner som stöder Webex Meetings integrering och Webex Calling Survivability.

För mer information om tillkännagivandet, se Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco MPP – version 12.0.1 .

Migrera ”Mina kontakter” från Calling User Platform (CUP) till Webex-appen

Webex Calling appen (Broadsoft UC-One) flyttar till Webex-appen som en del av EOL/EOS . En ny process finns nu tillgänglig för partner eller kunder för att migrera sina CUP-kontakter ”Mina kontakter” till Webex Contact Service, så att de kan nås från Webex-appen. Gör följande för att begära migrering:

 • Skicka ett e-postmeddelande till webexcalling-phd@cisco.com begär export av CUP-kontakter och inkluderar organisations-ID.

 • Ta emot en CSV-fil med den exporterade kontaktlistan. Följ anvisningarna för att importera kontakterna till Control Hub.

november 2022

Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco ATA 11.2.3

Cisco har certifierad ATA 191/192 ATA fast programvara 11.2.3MPP0001-02. Den här nya laddningen av den fasta programvaran för ATA innehåller flera buggfixar för kända problem. När den fasta programvaran har placerats på Webex Calling servrarna den 29 november 2022 kommer ATA 191/192-enheter automatiskt att uppgraderas till den senaste inläsningen under sitt schemalagda nattliga underhåll.

För mer information om tillkännagivandet, se Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco ATA 11.2.3 .

Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco MPP – version 11.3.7SR1

Cisco har certifierat den nya fasta programvaran 11.3.7SR1 för Cisco MPP-enheter och kommer att installera den nya fasta programvaran på plattformen per region från och med den 7 november 2022. Telefonerna kan hämta den nya fasta programvaran under det schemalagda underhållet på natten.

För mer information om tillkännagivandet, se Uppgradering av den fasta programvaran för Cisco MPP – version 11.3.7SR1 .

augusti 2022

Webex Calling app tas bort för alla partners och kunder

Den BroadSofts UC-One-baserade Webex Calling-appen slutar säljas och når slutet av sin livscykel den 29 oktober 2022. Se till att du flyttar till Webex-appen. Mer information finns i Meddelande om försäljningsslut och upphörande av den BroadSoft UC-One-baserade Webex Calling appen .