Endast samtal som gjorts till och tagits emot på skrivbordstelefoner, analoga telefonadaptrar eller Webex Calling-appen spelas in. Samtal till och från Webex-appen spelas inte in automatiskt.

1

Gå till Webex Calling-appen, välj och sedan Pausa inspelning.

2

När du är redo att spela in igen går du till och väljer Återuppta inspelning.


 

Du kan också pausa och återuppta inspelningen från din multiplattformstelefon med någon av följande metoder:

  • Du kan använda funktionstangenterna Pausa och Återuppta på telefonskärmen.

  • Du kan använda följande stjärnkoder:

    1. Parkera samtalet, tryck på *48 för att pausa inspelningen och återuppta sedan samtalet.

    2. Parkera samtalet, tryck på *49 för att återuppta inspelningen och återuppta sedan samtalet.