Zaznamenávají se pouze hovory uskutečněné a přijaté na stolních telefonech, analogových telefonních adaptérech nebo aplikaci Webex Calling. Hovory do a z aplikace Webex se nezaznamenávají automaticky.

1

V aplikaci Volání Webex přejděte na aplikaci a vyberte Pozastavit nahrávání.

2

Až budete připraveni znovu nahrávat, přejděte na a pak vyberte Pokračovat v nahrávání .


 

Nahrávání z multiplatformního telefonu můžete také pozastavit a obnovit pomocí některé z následujících metod:

  • Na displeji telefonu můžete použít měkké klíče Pozastavit a Obnovit.

  • Můžete použít následující hvězdné kódy:

    1. Přidržte hovor, stisknutím tlačítka *48 záznam pozastavíte a hovor obnovíte.

    2. Přidržte hovor, stisknutím tlačítka *49 pokračujte v nahrávání a poté hovor pokračujte.