Tylko połączenia przychodzące i odbierane z telefonów stacjonarnych, analogowych adapterów telefonicznych lub Webex Calling app są rejestrowane. Połączenia do iz Webex app nie są automatycznie rejestrowane.

1

Z Webex Calling app, przejdź do , a następnie wybierz Wstrzymaj nagrywanie.

2

Gdy będziesz gotowy do ponownego nagrywania, przejdź do , a następnie wybierz Wznów nagrywanie.


 

Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie z telefonu wieloplatformowego, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Możesz użyć Pauza i Wznawianie klawisze programowe na wyświetlaczu telefonu.

  • Możesz użyć następujących kodów gwiazd:

    1. Zawieś połączenie, naciśnij *48 aby wstrzymać nagrywanie, a następnie wznowić połączenie.

    2. Zawieś połączenie, naciśnij * 49 aby wznowić nagrywanie, a następnie wznowić połączenie.