Rejestrowane są tylko połączenia wykonywane i odbierane na telefonach stacjonarnych, analogowych adapterach telefonicznych lub aplikacji Webex Calling. Połączenia do i z aplikacji Webex nie są automatycznie nagrywane.

1

W aplikacji Webex Calling przejdź do pozycji , a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj nagrywanie.

2

Gdy wszystko będzie gotowe do ponownego nagrywania, przejdź do pozycji , a następnie wybierz pozycję Wznów nagrywanie.


 

Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie z telefonu wieloplatformowego, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Możesz użyć klawiszy programowych Wstrzymaj i Wznów na wyświetlaczu telefonu.

  • Możesz użyć następujących kodów gwiazdek:

    1. Wstrzymajpołączenie, naciśnij *48, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie wznów połączenie.

    2. Wstrzymaj połączenie, naciśnij *49, aby wznowić nagrywanie, a następnie wznów połączenie.