Bare anrop som foretas til og mottas på bordtelefoner, analoge telefonadaptere eller Webex Calling-appen, registreres. Samtaler til og fra Webex-appen registreres ikke automatisk.

1

Gå til i Webex Calling-appen, og velg deretter Stans innspilling midlertidig.

2

Når du er klar til å spille inn på nytt, går du til , og deretter velger du Fortsett innspilling .


 

Du kan også pause og gjenoppta innspillingen fra multiplatform-telefonen din ved hjelp av en av følgende metoder:

  • Du kan bruke hurtigtastene Pause og Gjenoppta telefonskjermen.

  • Du kan bruke følgende stjernekoder:

    1. Sett samtalen på vent, trykk *48 for å stanse innspillingen midlertidig, og fortsett deretter samtalen.

    2. Sett samtalen på vent, trykk *49 for å fortsette innspillingen, og fortsett deretter samtalen.