Snimaju se samo pozivi upućeni i primljeni na stonim telefonima, analognim telefonskim adapterima ili Webex aplikaciji za pozivanje. Pozivi aplikaciji Webex i iz njih se ne snimaju automatski.

1

U aplikaciji Webex pozivanje idite na lokaciju , a zatim izaberite stavku Pauziraj snimanje.

2

Kada budete spremni da ponovo snimate, idite na , a zatim izaberite stavku Nastavi snimanje.


 

Snimanje možete pauzirati i nastaviti sa višeplatformnog telefona pomoću bilo kog od sledećih metoda:

  • Možete da koristite softkeys pause i Resume na ekranu telefona.

  • Možete koristiti sledeće šifre zvezdica:

    1. Postavite poziv na čekanje, pritisnite *48 da biste pauzirali snimanje, a zatim nastavite poziv.

    2. Postavite poziv na čekanje, pritisnite *49 da biste nastavili snimanje, a zatim nastavite poziv.