Записват се само обаждания, направени до и получени на телефони на бюрото, аналогови телефонни адаптери или приложението Webex Calling. Обажданията до и от приложението Webex не се записват автоматично.

1

От приложението Webex Calling отидете на , след което изберете Пауза на записа .

2

Когато сте готови да записвате отново, отидете на , след което изберете Възобновяване на записа.


 

Можете също така да поставите на пауза и възобновите записа от вашия мултиплатформен телефон, като използвате някой от следните методи:

  • Можете да използвате меките клавиши "Пауза и възобновяване" на дисплея на телефона.

  • Можете да използвате следните звездни кодове:

    1. Поставете повикването на изчакване, натиснете *48, за да поставите записа на пауза, след което възобновите обаждането.

    2. Поставете повикването на изчакване, натиснете *49, за да възобновите записа, след което възобновите обаждането.